Kunderna överger stora köplador och återvänder till centrum

IMG_7945Detta gäller England. Det kommer naturligtvis inte att inträffa i Sverige. Lika lite som byggande av köpcentra i USA slutade 2006 så hindrar det inte den svenska expansionen av dessa.

Fortsätt läsa Kunderna överger stora köplador och återvänder till centrum

Emporiaeffekten

IMG_7536Idag skriver Sydsvenskan om effekten av Emporias öppning på butikerna i omkretskommunerna. Man har artiklar om Höllviken, Trelleborg och Limhamn. I vissa fall som i Limhamn tycks det ha märkts ordentligt för somliga medan andra inte noterat någon effekt. Det sammantagna budskapet i artiklarna är att Emporias effekt drabbar Malmö, inte så mycket andra kommuner. I Mobilia erkänner man också att man märkt av en ny konkurrens. Fortsätt läsa Emporiaeffekten

Torghandel och matens värde

 

Hilton Food Group005Torghandeln i Trelleborg har problem skriver Sydsvenskan. Tidningen Guardian skriver om ett annat problem. Vi slänger alldeles för mycket mat som fortfarande går att äta. Det finns ett samband mellan dessa observationer. Vi måste lära oss mer och samtidigt värdera maten.

Fortsätt läsa Torghandel och matens värde

Trelleborg

Algatan i Trelleborg är förmodligen en av de bästa gågatorna i landet. Bilden är från påsk 2012. Gatan är delvis bilfri men till en stor del samsas bilar, cyklister och fotgängare. Trelleborg har lyckats behålla en livaktig handel i centrum. Planerna på ett externt handelscentrum i Trelleborg verkar lyckligtvis vara skrinlagda. Ett hot finns fortfarande i de stora projekten som skapas i Malmö.

Trelleborgs kommun har dock under åren reagerat på Emporia projektet:

Trelleborgs kommun meddelar i skrivelse 2007-04-27 att Trelleborgs kommun har tidigare, i samband med programfasen för området och i samband med detaljplaneförslaget för arenan och köpcentrat påtalat det, enligt handelsutredningen, negativa utfallet för handeln i Trelleborg. Stadsbyggnadskontoret i Malmö har i redogörelser över inkomna synpunkter avfärdat synpunkterna bland annat m h t att Hyllie centrumområde utgör en regional anläggning. Trelleborgs kommuns synpunkter kvarstår vad gäller handeln, dvs. Att denna är en regional angelägenhet och planering av denna ska föregås av ett mellankommunalt eller regionalt konsensus.

(Ur SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande preliminärt förslag till detaljplan för  HYLLIE STATIONSTORG mm i Hyllie i Malmö 2007-11-23)