Kunderna överger stora köplador och återvänder till centrum

IMG_7945Detta gäller England. Det kommer naturligtvis inte att inträffa i Sverige. Lika lite som byggande av köpcentra i USA slutade 2006 så hindrar det inte den svenska expansionen av dessa.

Fortsätt läsa Kunderna överger stora köplador och återvänder till centrum

Bra förslag om Svedala centrum

Svedala Företagsgrupp hade möte den 29 maj och diskuterade på begäran av kommunen hur man kan aktivera centrum. Delvis skall det ses mot bakgrund av ökande konkurrens från nya köpcentrumprojekt i Malmö. Läs deras konstruktiva förslag. Det visar att det finns en vilja att bevara Skånes tätortsstruktur.

Svedala företagsgrupps synpunkter på centrumutvecklingen i Svedala tätort. Fortsätt läsa Bra förslag om Svedala centrum

Svedala centrum på agendan igen

Den 29 maj var jag inbjuden till Svedala Företagsgrupps styrelsemöte för att diskutera Svedala centrums framtid. Anledningen till diskussionen var en förfrågan från kommunens näringslivschef som ville inhämta synpunkter rörande handel, skyltning,trafik mm. Frågorna upplevs lite väl tekniska. Som om en förändring av centrum är ett quick fix. Det är det definitivt inte. Det kommer ta tid.

Gågatan som egentligen är en vanlig gata enligt detaljplanen har sett i stort sett likadan ut sen den skapades 1997, det år bilden är tagen.

Jag redogjorde för mina funderingar kring vad som kommer at hända när de stora köpcentrumprojekten i Malmö blir klara. Det kommer innebära inte bara att handeln får direkt konkurrens. Emporia, Mobilia och Triangeln marknadsför sig som mötesplatser och upplevelser. Man vill helt enkelt att det är där man skall träffas och inte på den ort man bor.

Svedala kommun har idag det största negativa flyttningsnettot av alla kommuner i Skåne. För att vända denna utveckling och få framför allt unga barnfamiljer att vilja flytta till Svedala krävs mer än att bara behålla och eventuellt få några nya butiker. De som flyttar ut från Malmö har vant sig vid det urbana livet med coffee shops och restauranger, mötesplatser m.m. samt en storstadsmässig miljö. Det är klart att Svedala inte kan erbjuda allt detta, men något litet av det. Gågatan bör förtätas vilket innebär att husen bör få flera våningsplan än idag. Precis som köpcentrumbyggarna vet skall man ha en omväxlande och varierad fasad. De långa tråkiga fasaderna på Domus och ICA borde istället vara fler byggnader. Varför inte prova tanken med smala hus i flera våningar där bottenplanet kan (men inte behöver) användas för verksamheter.

Svedala – gågatan som inte var

Storgatan i Svedala gjordes om 1997 och fick sitt nuvarande utseende. I detaljplanen för gatan anges den som en vanlig gata. Kommunfullmäktige har ändå fattat beslut att det skall vara en gågata. Därför har skyltar satts upp som hävdar bilkörningsförbud. Handlarna vill inte ha gågatan. Polisen är förbryllad. Stadsarkitekten är också undrande liksom en trafikingenjör hos kommunen.

I detta läge beslutar politikerna att – göra ingenting! Allt enligt Skånska Dagbladet.

Problemet har funnits i 15 år. I stället för att göra ingenting börjar det bli dags att göra någonting. Snart öppnar de stora köpcentrumanläggningarna i Malmö (Emporia, Mobilias utbyggnad liksom Triangelns dito). Det hela visar att det inte sjunkit in att ett levande centrum kräver intresse och engagemang.

Här är länken till Skånska Dagbladets artikel

Centrumförtätning i Svedala

Enligt Skånska Dagbladet vill Ica i Svedala riva fastigheten i centrum och undersöker nu möjligheten att bygga 40 nya lägenheter och flera butikslokaler på den här fastigheten. Därför har man ansökt om planändring. Avsikten är att bygga butikslokaler i gatuplan och lägenheter i övrigt. Man planerar för som mest fyra våningsplan och en inredd vindsvåning. Byggnadens fokus ska vara mot Marknadstorget. Det är verkligen en positiv idé. Att bygga lokaler och bostäder i detta läge förstärker de idéer som förre stadsarkitekten och stadsbyggnadsdirektören skissade i sin plan ”Staden på landet”. Man ville så långt möjligt behålla servicen samlad kring gågatan.

Stadsarkitekten har haft åtskilliga kontakter med Ica och gläds åt planerna som kan ge nytt liv i Svedala centrum och vill för att påskynda det hela hoppa över programskedet och gå direkt in i samrådsskedet.

Det skulle ändå vara en god idé att ägna sig en stund åt att fundera i ett programskede.Vad skall det vara för handel? Hur stora lokaler passar för de verksamheter man här kan tänka sig. Små städer som Svedala har svårt i konkurrensen om handeln. Malmö storsatsar med köpcentra. Internethandeln börjar ta en allt större bit av marknaden.

I England har man känt av samma fenomen länge. Stadskärnorna har tappat markandsandel från 49,5% år 2000 till 42,5% idag. Det är stora regionala centra som vinner. Ändå är man lite hoppfulla. I Hampshire har man tagit nya grepp och differentierat hyrorna så att butikerna får det lite lättare. En annan idé som åtminstone borde övervägas är s k bokaler, dvs en butikslokal med vidhängande bostad ovanför. Kanske skulle en vertikal indelning av fastigheten vara intressant, typ Germanienplatz i Berlin där nybyggda townhouses har en bredd om 6 m och ändå har 5 våningar. Som sagt var – hoppa inte över programskedet.