Skåne är inte som Stockholm – än

Skåne är inte som Stockholm. Självklart är det så. Men det finns en viktig skillnad som hotar att försvinna genom utbyggnaden av köpcentra i Skåne. Det är den tätortsstruktur som Skåne har och som skiljer sig från Stockholm på ett tydligt sätt. Skall vi behålla Skånes tätortsstruktur med städer och mindre orter som fortfarande har (eller kan återupprätta) sin egen karatär så måste man till att börja med inse att hotet finns från de stora köpcentrumetableringar som nu planeras eller byggs. Tanken med dessa är ju att vi skall överge våra torg och platser för att istället umgås på dessa köpcentras ”mötesplatser med upplevelser”.

I en understreckare i Svenska Dagbladet idag (8.7.12) beskriver arkitekten och författaren Ola Andersson utvecklingen i Stockholm. Ola Andersson har nyligen utkommit med boken Vykort från Utopia. Maktens Stockholm. I artikeln beskrivs utvecklingen av Stockholm. Jag citerar:

Efter Stockholmsutställningen 1930 introducerades den modernistiska arkitekturens idé om att helt avskaffa den traditionella staden och ersätta den med åtskilda zoner för arbete, boende, trafik och rekreation. Det passade folkhemmet som handen i handsken. Storstadens oöverskådliga och konfliktfyllda urbanitet skulle ersättas med åtskilda, välordnade och konfliktfria grannskapsenheter.

Kritiken mot denna utveckling har idag lett till att man åter uppskattar det urbana livet i staden. Det var först 1980 som Stockholms stad återigen fick samma folkmängd som 1960. Man byggde förorter där naturligtvis ett köpcentrum fick ersätta bristen på naturlig stadsmiljö för handeln.

Det internationella fastighetskonsultföretaget DTZ beskriver i en rapport från mars 2012 bilden av köpcentra i Europa. Vilken stad har mest köpcentrumyta per invånare? Stockholm naturligtvis.

Strategiändring för köpcentrumfinansiering.

I den tyska affärstidningen Handelsblatt skrev man den 27 juni 2012 att Commerzbank har beslutat om en omfattande strategisvängning. Man förkastar planen att bygga upp en egen kärnbankverksamhet för kommersiella fastigheter och skeppsfinansiering. Affärsområdet blir fullständigt avvecklat. Commerz Real AG, som driver öppna fastighetsfonder kommer att inordnas i privatkundsverksamheten.

Commerz Real AG äger som bekant köpcentret Malmö Entré vars vakanta lokaler inte minskar. De åtgärder som behövs för att vända denna negativa utveckling kan bli kostsamma. Det är alltid svårare att vända en negativ utveckling än att starta upp från början. När ingen vet hur det kan gå för ett nytt projekt kan man ju tro att det skall gå bra. När väl ca en tredjedel av lokalerna står tomma har man ett facit på att det inte blev som man hoppats och det är svårt att övertyga om en positiv utveckling. I sådana lägen brukar omfattande fysiska förändringar komma till stånd. Om det är det som skall till för Malmö Entré så får man nu vända sig till privatkunder för finansiering i stället för stora Commerzbank.

Ännu intressantare än framtiden för Malmö Entré är Commerzbanks beslut som ett tecken på en ändrad syn på köpcentrumfinansiering. Nyligen beslöt Parisbas S/A, Frankrikes största hypoteksbank att halvera sitt ägande i Klépierre som äger hälften av Steen & Ström (Emporia och Östra Centrum i Kristianstad). Den andra stora köpcentrumaktören i Sverige, Unibail-Rodamco vill sälja Nova Lund för att koncentrera sig på större projekt.

Anledningen till strategiändringen kan vara det nyhetsbyrån Reuters skrev apropos Paribas försäljning. Den ekonomiska situationen tillsammans med ökad andel internethandel har skapat för dålig avkastning på köpcentruminvesteringar.

 

Vem är Steen och vem är kollegan Ström?

Namnet Steen& Ström förekommer som initiativtagare till köpcentrumprojekt på flera platser, som Emporia i Malmö och Östra Centrum i Kristianstad. Vilka är dom?
Det låter ju trevligt att ha två namn, Steen och Ström som, man kan prata med. Kring de speciella förhållanden som råder i varje stad, kan man ju, om man behöver, tala med Steen om eller med Ström.  För att bygga en stad krävs det en lokal kunskap och relation med människor som bor där. Beslutsvägarna bör vara korta. Fortsätt läsa Vem är Steen och vem är kollegan Ström?

Kristianstads framtid kan beskådas i Norrköping – staden som flyttade in i ett köpcentrum


Kanske är det så att det som hände i Norrköping på 1970 talet kan komma att upprepas i Kristianstad med byggandet av Östra Centrum. Bilden nedan t.v. är från 70-talet och från Stadsarkivet.
I Norrköpings centrum öppnade 1968 Spiralen, ett av Sveriges första köpmannavaruhus. Köpmannavaruhus vara enskilda företagares idé om att slå sig samman för att möta konkurrensen från varuhusen som vid den tiden etablerades i snabb takt. 1977 byggdes i kvarteret intill ett köpcentrum, Linden, där Åhléns fick tjäna som ”dragare” längst in. Linden är ett av de få köpcentra i Sverige som har ritats av amerikanska köpcentrumarkitekter. CNI, Copeland, Novak & Israel fick väl inte så stor inverkan som de velat men de mjukt svängda linjer i atriumöppningen och den dyrbara rostfria handledaren var ett av deras avtryck. På andra sidan Linden låg Domusvaruhuset. Allt som allt vara det fyra lika stora kvarter som innehöll handel.

Fortsätt läsa Kristianstads framtid kan beskådas i Norrköping – staden som flyttade in i ett köpcentrum

Le travail avec Le Centre d´ Est a Kristianstad continue

Aux rendez-vous a Paris le 6- ieme de Juin on etait positif mais la decision veritable se fait attendre a Juillet

Min franska är väl kanske inte helt korrekt men jag måste ju försöka. Besluten som företaget Klépierre fattar sker naturligtvis i Frankrike och där talas det franska. Det hela handlar om att förändra Kristianstads centrum och den som i framtiden vill komma i kontakt med dem som bestämmer om Östra Centrum bör ju kunna göra sig förstådd. Här har skåningar lyckligtvis en fördel framför t ex stockholmare då det rullande r:en är något som även fransmän använder.

Par hasard Kristianstad est dans la littérature souvent ressemblé a Paris. On l´ apelle Kristianstad Petit Paris. Vive Kristianstad!

Kristianstadbladet

 

Skånes tätortsstruktur hotas

År 2005 skrev Stadsbyggnadskontoret i Lund i ett remissvar om Hyllieprojektet (det som nu blir köpcentret Emporia bl. a.):
Stadsbyggnadskontoret befarar att Skånes flerkärniga stadsstruktur kan vara hotad och att målet om regional balans motverkas av den pågående utvecklingen inom detaljhandeln.

Vad menas då men flerkärnig struktur? Region Skåne har 2011 gett ut en mycket intressant rapport med titeln Flerkärnighet i Skåne. Det är 86 sidor med information om Skånes struktur som alla som är intresserade av Skånes utveckling och påverkan från stora köpcentra bör läsa. Rapporten kan laddas ner eller beställas gratis från Region Skåne. Länk nedan. Här kommer bara några smakprov. Fortsätt läsa Skånes tätortsstruktur hotas