Kristianstad – framsteg utan framtid

pic_nyheter c4 Jag har gjort ett nytt inlägg på Stockholm Skyline. Rubriken är Kristianstad – framsteg utan framtid. Om du läser inlägget och sympatiserar med den åsikt som framförs vore jag tacksam om du kan vidareförmedla länken till alla du tror bryr sig om Kristianstad. I staden finns en grupp som värnar om staden och arbetar för att stoppa planerna på den externetablering som nu är under planeringssamråd. Här är länken till gruppen i Kristianstad.

Läs mer om det offentliga samrådsmötet här och om hur politikerna i Kristianstad resonerar här

Köpcentrumbusiness och Kristianstad

I veckan som gick var det köpcentrumbusiness i Cannes. Vackert väder och 19 grader varmt. Omkring 140 svenska köpcentrummänniskor var anmälda till MAPIC som evenemanget heter. Det är en förkortning av Le marché international professionnel de l’implantation commerciale et de la distribution. Det mesta sker ändå på engelska. De stora köpcentrumägarna som Steen & Ström, Eurocommercial och KF Fastigheter var där. Här vill man visa upp sina köpcentra, planerade och existerande för intresserade hyresgäster. MAPIC har utvecklats till en uthyrningsmässa något som dess föregångare ICSC (International Council of Shopping Centers) inte klarade av lika bra.

Wilner Andersson, som är Sverigechef för Steen & Ström tycker Mapic är bra:
Alla som på något vis är engagerade i branschen är här, alla de stora företagen och de viktiga detaljisterna. För oss är det viktigt att upprätthålla de kontakter vi har men också träffa detaljister som vill etablera sig i nya regioner.

Nu finns det ju många som är engagerade i utvecklingen av köpcentrumprojekt, men inte kanske på det sätt som Wilner Andersson tänker. Detaljhandlarna i Kristianstad centrum t.ex, som skriver protestlistor mot köpcentrumraseriet i kommunen. De är inte på plats i Cannes. Lika gott är väl det. Vem vill ha ett lokalt företag från Kristianstad till något köpcentrumprojekt i Kroatien eller Italien. Handlarna i Kristianstad har nog med sina affärer i Kristianstad. Det får de inte vara ifred med så länge till när Steen & Ström öppnat sin galleria med 70 nya butikslokaler och en del hyresgäster som man kanske hittat i Cannes.

Köpcentrumbranschen har träffats på detta sätt i Cannes i 18 år och lärt av varandra. Det är väl bara en av anledningarna till att likriktningen breder ut sig. En annan anledning är våra politiker som inte inser detta. Köpcentrumbranschen är sig dock inte riktigt lik. Som jag skrev i ett tidigare inlägg är man bekymrade över att de stora och attraktiva varumärkena blir allt färre sen fem år tillbaka. Nu visar det sig också att besöken i köpcentra minskar. Besöksfrekvensen är bara 93% av vad den var 2007 enligt en artikel i Les Echos och den alltid välinformerade journalisten Catherine Sabbah. Orsaken är internethandeln som ökat 30% första halvåret 2012. Det drabbar inte lika. Det är främst stormarknader, elektronikhandel som lider medan butiker med en ytstorlek under 750 kvm klarar sig bättre.

Se där! Det finns många av dessa i Kristianstad som alltså är de som klarar sig bäst. Varför gå över ån efter vatten?

Vad tycker politiker om köpcentra?

Tja vad de tycker om köpcentra här i Sverige vet jag faktiskt inte. Ingen talar om det vad jag vet, utom i Kristianstad förstås där politikerna är glada att angöra ett köpcentrum, långt som en Finlandsfärja till stadskärnan. Just nu är ju riksdagspolitikerna dessutom lediga för att vara hemma och ta hand om skördearbetet. A propos det – läs Carl Rudbecks inpass om detta ämne i Sydsvenskan här.
Vad man tycker i Frankrike däremot kan man läsa i affärstidningen Les Echos här. L’Assemblée des communautés de France (ADCF) vilket motsvarar Sveriges kommunförbund har protesterat mot utvecklingen. ADCF representerarar 40 miljoner invånare. Förra året gavs tillstånd för 3,1 miljoner kvadratmeter kommersiell yta, varav 82% gällde nybyggnation och resten utvidgning av existerande anläggningar. Man vill nu ha en ny lag som begränsar denna utveckling.

De fyra städerna Lille, Lyon , Marseile och Paris har en köpcentrum yta per invånare från 141 kvm till 260 kvm. Det är alltså långt ifrån Stockholms 879 kvm. Men så är också Stockholm duktigast i hela Europa i denna gren. Uppgifterna är från februari 2012. De franska kommunalpolitikerna reagerar alltså och tycker att det börjar bli för mycket på, för svenska förhållanden, relativt låga nivåer.

Kristianstad – en fjättrad stad

Bara några dagar efter att SVT visat filmen När Domus kom till stan kom beskedet till Kristianstadspolitikerna att Klépierre och dess chef Laurent Morel, beslutat om investeringen i Östra Centrum.

Jag är väldigt glad. Det här är precis vad handelsstaden Kristianstad behöver, säger Pierre Månsson, FP),. Framför allt är jag väldigt lättad. Det här projektet   har diskuterats väldigt länge och vi har jobbat med det under en lång tid.

Man får förstå en politiker som uttrycker sig så. Har man arbetat länge med ett projekt som dessutom innebär en stor investering så är det klar att det är skönt när det blir av. Därmed inte sagt att det var ett riktigt beslut. Det mesta tyder på att det inte var det.

Filmen om varuhusutbyggnaden som nu alltså återigen visats i SVT beskriver ett Sverige där politikerna drevs med samma övertygelse då man raserade stadskärnor. Varuhusepoken höll ca 16 år. Sen var varuhusidén död. Lika död som köpcentrumidén är i USA. Där byggs inga köpcentra längre av den typ som nu skall uppföras inne i Kristianstads centrum

Som jag tidigare visat i ett inlägg kommer köpcentret som skall kallas Östra Centrum markant avvika från den kvartersstruktur som stadskärnan har i Kristianstad. För att förstå hur stort Östra Centrum kommer att bli kan man jämföra med Gallerian i Stockholm. Detta projekt tillkom då politikerna på den tiden reserverat fyra kvarter för ett Pan Am hotell mot muntligt löfte. Det blev som bekant inget av med det och Gallerian kom dit i stället, 250 m långt. Östra Centrum blir 315 m.

Den rutnätsplan som Kristianstad har, är mycket mer långsiktig än överlevnadsmöjligheten för den jättelåda som nu planeras. I hundratals år har Kristianstads centrum utvecklats och förändrats inom ramen för den struktur som rutnätsplanen innebär.

  • Vad händer om Östra centrum efter några år går samma öde till mötes som köpcentret Entré i Malmö, ritat av samma arkitekter som nu ritar i Kristianstad.
  • Vad händer om utvecklingen av handeln går mot mer internethandel? Denna typ av handel ökar nu med 13 % om året i Sverige?
  • Vad händer om köpcentra blir betraktade som samma obsoleta strukturer som varuhusen en gång. Så är det i USA och Sverige är idag enligt det internationella konsultbolaget DTZ dels det land som har mest köpcentrumyta per invånare och dels en mogen för att inte säga övermogen marknad.

Politikerna är glada och Handelsföreningen också, när bygget väl är färdigt så kommer det att innebära mycket positivt för   Kristianstad som handelsstad, säger Handelsföreningens Martin Nilsson.

Vid alla nya projekt fäster vi alltid våra egna förhoppningar om utfallet.
För Klépierre och dess chef Laurent Morel hymlar man inte med vad det handar om. Den 7 juni i år hade man s.k. investerardagar där man informerade sina ägare om verksamheten. I den powerpointpresentation man visade stod det i klartext:


KLEPIERRES KÖPCENTRA.
Massmedium med en fjättrad publik.

 Så var det med det.