Museumsbesök på recept

IMG_0789Kan man bli ordinerad museumsbesök om man är sjuk eller mår dåligt. Jajamän – i Montreal går det för sig. Entréavgiften betalar Canadas sjukvårdssystem. Dr Hélène Boyer är viceordförande för de frankstalande läkarna i Canada anser att vi ”utsöndrar hormoner när vi besöker museum och dessa hormoner svarar för vårt välbefinnande”

En annan aspekt på museumsbesök har Charles Saumarez Smith som är chef för Royal College of Art i London. Så här skriver han i en artikel i The Guardian:

Den allt mer ökande besöksströmmen till museer i England tillsammans med den minskande strömmen av kyrkobesökare kan kanske hänga ihop. Är upplevelsen att gå på ett museum analogt med vad som brukade vara eller avsågs vara den upplevelse man får i kyrkan: ett sökande efter det andliga, för frågan om meningen i existensen; en gemensam och delad upplevelse av idén att där finns och bör finnas viktiga aspekter av livet vilka inte är delar av vardagslivet och vilka kan tolkas av människor som har speciella förmågor och insikter i ämnet.

Bilderna är tagna från Glyptoteket i Köpenhamn. Skulpturen är donerad av arkitekten Henning Larsen som ritade den nya tillbyggnaden där den står. Den andra bilden visar vinterträdgården där det går utmärkt att sitta en stund i lugn och ro och fundera över livet.

IMG_0757