Från industribyggnader till köpcentrum

 

Strykjärnet Norrköping
Strykjärnet Norrköping

I många städer där nya tider fört med sig att tidigare stora industriverksamheter förlorat sin konkurrenskraft och gått under, så har man fortfarande kvar byggnader där industrin fanns. I en del fall har byggnaderna räddats och givits andra funktioner. Ett exempel är den gamla textilindustrin i Norrköping. Medan man rev mer än i de flesta andra stadskärnor i Sverige så ”missade”man detta. Idag är det en attraktion. I andra fall som i Malmö har man inte lyckats lika bra. Åtminstone inte i jämförelse med staden Lodz  i Polen.

Fortsätt läsa Från industribyggnader till köpcentrum

Malmöläget

malmöläget

Det kom en broschyr i brevlådan. Den heter MalmöLäget och pryds av en bild med glad människor som firar det faktum att Malmö stått värd för Eurovision Contest. Det är det första som staden näringlivsdirektör nämner i broschyren som också pryds av en bild av honom själv i full figur. Malmö är den mest innovativa staden efter städer som San Diego och San Francisco.

Jag vet inte hur mycket av sångtävlingen konkret lämnat efter sig för Malmös del, sannolikt är det ytterst få av de påstådda 170 miljoner tittare som kan peka ut staden på kartan.

Annars kan man tro att det råder en annan slags festival i Malmö, en köpcentrumfestival. Det öppnar det ena efter det andra. Carolikvarteren öppnade den 23 augusti. Triangeln köpcentrum öppnade med 70 nya butiker veckan efter och om tre veckor öppnar nya Mobila med ytterligare butiker motsvarande ett halvt Emporia. Emporia är som alla vet Sveriges hittills största köpcentrum som öppnade för knappt ett år sedan.

Det är vad man kan kalla en rejäl satsning i Malmö. Till skillnad från Eurovisionssclagerfestivalen (vilket ord!) så kommer denna köpcentrumfestival att lämna spår efter sig lång tid framöver. Det är ju inte särskilt innovativt att bygga en massa köpcentra. Det slutade man med i USA för flera år sen. Men det kommer nog näringslivsdirektören att undvika att nämna i kommande broschyr. Åtminstone inte om han skall figurera med bild på samma sida.

Emporiaeffekten

IMG_7536Idag skriver Sydsvenskan om effekten av Emporias öppning på butikerna i omkretskommunerna. Man har artiklar om Höllviken, Trelleborg och Limhamn. I vissa fall som i Limhamn tycks det ha märkts ordentligt för somliga medan andra inte noterat någon effekt. Det sammantagna budskapet i artiklarna är att Emporias effekt drabbar Malmö, inte så mycket andra kommuner. I Mobilia erkänner man också att man märkt av en ny konkurrens. Fortsätt läsa Emporiaeffekten

Det är inte oavgjort när man spelar 0-0

Väla ParkeringJag läste häromveckan metaforen  som beskrev de stora politiska partierna som fotbollslag som bestämt sig för att spela 0-0. Det skulle ju kunna kallas oavgjort men det är inte en korrekt beskrivning. Inte om det beror på passivitet och inte minst om man misstänker en ovilja att spela. Fortsätt läsa Det är inte oavgjort när man spelar 0-0