Mall of Scandinavia och faktaresistens

Ett ord som kommit att användas flitigt den senaste tiden är faktaresistens. Som jag förstår det så tror somliga inte på det som anses vara uppenbart sant. Det är naturligtvis så att två gånger två är fyra. Ingen däremot, men ….  Om detta har Fjodor Dostojevski beskrivit på ett lysande sätt i boken ”Anteckningar från källarhålet”

”— människan, vem hon än är, överallt och i alla tider, älskar att handla som hon själv vill och inte alls som förnuftet och nyttan bjuder henne att handla.”

Vad som emellertid samtidigt händer är att de som har matematiken och tabellerna som stöd inte drar sig för att ha åsikter långt utanför summan av två gånger två.

I Solna kommun, granne till Stockholm har man byggt ett köpcentrum, Sveriges största, hittills får man väl tillägga. Det har det blygsamma namnet Mall of Scandinavia. Det visar sig nu att centrumets tillkomst drabbar andra liknande anläggningar i omgivningen. Trots detta hävdar Handelns Utredningsinstitut att:

”Det skulle kunna byggas ett Mall of Scandinavia per år i Storstockholm”

Fler kommuner skulle kunna bli som Solna, en kommun som består av stora lamellhus som i Blåkulla, dvs Hagalund. Det Hagalund som konstnären Olle Olsson skildrade innan det revs och ersattes av en corbusiansk markdröm. Resten av Solna består av stora genomfartsvägar och vid en av dessa har Mall of Scandinavia byggts.

Är det ett faktum att det skulle gå att bygga en sådan jätteanläggning per år? Vad händer då med resten av det urbana samhället. Det övervägandet ingår inte i de fakta som HUI redovisar.

Därför är jag ibland faktaresistent. Jag är emot fakta som HUI lägger fram. Att be HUI göra beslutsunderlag för köpcentra är som att be läkemedelsindustrin bedöma behovet av sjukhus.

Här kan du läsa artikeln i Dagens Industri, via länken nedan.

http://www.di.se/nyheter/jattegalleria-drabbar-konkurrenter/

 

 

Dålig timing för Kristianstad

Med en ovanlig timing kommer Dagens Industri med en förstasida som illustrerar bekymren i Kristianstad och tomställningen av en tredjedel av Galleria Boulevard.

Skärmavbild 2014-11-24 kl. 17.57.38Det är nästan så man känner lite sympati för de politiker som surrat sig vid masten och försvarat denna anläggning i hjärtat av stan. Men förresten – näe. Om man hade lyssnat så fanns det tecken som antydde att det mycket väl kunde gå så här – som det nu har.

Enligt HUI:s köpcentrumbarometer låg tillväxten för köpcentra på 0,8 procent under 2013. Den ordinarie handeln ökade med 2 procent och  e-handeln med 17%.

I Dagens Industri talar köpcentruminvesterarna om att det i framtiden bara är de riktigt stora köpcentren som man är intresserad av, som Mall of Scandinavia. Den tror man på. Investerarna Unibail Rodamco har sålt av 7 av 16 köpcentra för att satsa på den här typen av mega-anläggningar. Kvar blir mindre köpcentra runt om i landet. De låter som strategin för WalMart i USA. De etablerar ett antal halvstora butiker som tar död på den lokala handeln. Sen stänger man och öppnar ett jättebutik långt utanför stan.

Mall of Scandinavia blir granne med Friends Arena i Solna, som är ett jättefiasko där alla inblandade vill komma ifrån så fort som möjligt. Men det är en arena det och det är något helt annat. Eller hur är det? Är det inte samma lokala storhetsvansinne som drivit fram dessa anläggningar. Hur är det i Kristianstad med den saken?

Dagens Industri skriver vidare att det är en uppfattning i branschen att det INTE råder en överetablering! Vad kallar man då det faktum att Sverige har mer köpcentrumyta per invånare än något annat land i Europa?

Vad är ett externcentrum?

Frågan dök upp i samband med en efterlysning av statistik om externhandelns utveckling. Men vad menar vi med externhandel? Ett försök till definition leder bort från viktigare aspekter. Fortsätt läsa Vad är ett externcentrum?