Inte en H/M till!

IMG_7641När jag håller föredrag och när jag skriver i denna blogg försöker jag säga att framtiden för handeln i centrum ligger  i att uppmuntra lokala företag med någon unik produkt eller kunskap tillsammans med en näthandelssatsning. Det är bätte än att sätta sin tillit till de vanliga kedjeföretagen. Ändå lever föreställningen kvar att bara man får t.ex.  H/M till centrum så vänder kundströmmen hem från de stora köpcentren.

Jag har skrivit en del om köpcentras effekt på stadskärnor och på stadsbebyggelse i allmänhet. Vad vi borde bli mer uppmärksamma på är det stora detaljhandelskedjornas betydelse i sammanhanget. Skall du övertyga politiker om att anta en detaljplan för ett köpcentrum bör du kunna visa att du har hyresgäster som vill etablera där. Då räcker det ibland med en stor livsmedelsbutik. Projektet står därmed och faller med denna enda hyresgäst som i praktiken avgör om det skall byggas vägar och rondeller (på skattebetalarnas bekostnad) och t o m bostäder i närheten.

Det är därför mycket glädjande att läsa i Kristianstadsbladet om konceptet Unika Butiker som nu finns i femton städer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för fristående butiker. Medlem kan man bli om man inte är en franchisebutik eller tillhör någon kedja. För just Kristianstad passar denna idé utmärkt. Stadens handel och liv i centrum hotas nu av, dels ett jättelikt köpcentrum i själva centrum, dels av ett planerat externcentrum.

Det är flera skäl till varför konceptet Unika Butiker är intressant. Jag tolkar det som att det handlar om butiker som verkligen har någonting som är ”eget”, produkter eller kunskap eller både och. Det räcker inte med att man slår upp en låda med lite designprylar som kan hittas via datorn. Den typen av butiker kommer inte att bidra till centrums överlevnad.

Slutligen bör vi som konsumenter bli mer medvetna om de lokala företagens betydelse och inte bli så imponerade när något nytt köpcentrum annonserar att man skall få in nya kedjor som ännu inte finns i stan. Dessa nya koncept är oftast lika unika som ytterligare en variant av hårschampo och ägs av samma internationella företag.

I San Francisco får inte kedjeföretag etablera intill varandra. Skulle de försöka så uppstår spontana kampanjer mot dem.

oppose-jack-spade-poster

Kristianstad – framtidens nyckel ligger inte under politikens gatlykta

Coop Nynäshamn

För ungefär femtio år sedan avslutades ett decennium av dittills exempellöst svenskt varuhusbyggande. Kooperationen som var den största varuhuskedjan hade då byggt ett tiotal varuhus varje år. Vid årsskiftet 1964/65 hade man 114 varuhus. Bilden ovan är i från Nynäshamns centrum. Fyrtio år senare 2005 såldes i stort sett alla COOPs fastigheter (129 st) till ett holländskt försäkringsbolag, ING. KF och dess arkitektkontor var en drivande aktör i omvandlingen av svenska stadskärnor, understödda av politiker som hävdade att ”utvecklingen” krävde rivningen av hus och ibland hela stadsdelar (Östra Nordstan, Göteborg).

Varuhusen visade sig inte vara svaret om ”framtiden”. ”Utvecklingen” krävde inte alls dessa varuhus. De har i stort sett försvunnit allihop medan utvecklingen gått åt ett annat håll. Ett håll som politiker och andra inte förutsåg och heller inte kunde förutse. Denna respekt för att vi inte vet vad framtiden innehåller borde vi alltså lärt oss av varuhusens härjningståg.

I Kristianstad har politikerna emellertid, precis som sina föregångare under varuhusexpansionen, bestämt att framtiden heter köpcentra. Ni vet – såna som man slutat bygga i USA. Kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstad uttrycker det så här i en intervju i Kristianstadsbladet  den 15.2

Så när man jämför med andra kommuner som bara satt sig på baken och låtit köpcentrum komma gör man enligt min uppfattning ett misstag. Vi har varit aktiva.

Politikerna inte bara anser att gallerior och köpcentra är framtiden för Kristianstad.  Man gör denna utvecklings innehåll till sitt och driver på för att påskynda utvecklingen. Jag citerar Markus Uvell som skrivit en bra essä om detta:

Politiken blir ett samspel mellan makthavaren och samhällsutvecklingen, inte mellan medborgarna. Politiken tror sig ha uppgiften att förlösa det nya samhället, inte att lösa de problem som medborgarna ser i sin vardag. 

Tydligare än i Kristianstad kan det inte bli. I stort sett alla politiker enades i ett berömt ”handslag” om att lobba för en galleria som idag bara är halvfärdig och där nu hyresgäster går i konkurs. Sen beslutade man om detaljplan  för ytterligare ett köpcentrum. Sju tusen medborgare reagerade mot detta med krav om folkomröstning av planen. Kristianstadbladet gjorde en egen opinionsundersökning som visade att en majoritet var emot ett extern centrum. Nu har också Fastighetsägarna Syd överklagat planen.

Nu står man med en halvfärdig galleria , ett tomt jättelikt parkeringshus och en detaljplan för ett externt köpcentrum som riskerar att aldrig bli av. Åtminstone inte om tänkta hyresgäster betraktar situationen idag.

Det hela blir istället minnesmärken över politikers överdrivna tro att de kan förutsäga framtiden.

Det var Tor Ragnar Gerholm som sa:

”Man letar efter framtidens nyckel under politikens gatlykta – i stället för hos medborgarna där den finns”

Bilden nedan visar den torftiga korridor som hittills är det enda som blivit klart av Galleria Boulevard, med 17 butiker i stället för 70.

2014-05-31 11.51.32

 

Newspeak i Kristianstad.

KristianstadsmodellDen som är intresserad av handel och stadsplanering bör i fortsättningen hålla ett öga på Kristianstad. Kommunfullmäktige i denna stad fattade den 8 april 2014 beslut att godkänna en detaljplan och ett markanvisningsavtal för ett externt köpcentrum inklusive bostäder och vägar. Man kallar det förtätning av staden. Sånt kallas newspeak, dvs något som egentligen är motsatsen. Fortsätt läsa Newspeak i Kristianstad.

Köpcentrumverket

Makten - i form av condottiären Colleoni, Venedig
Makten – i form av condottiären Colleoni, Venedig

I en artikel i Sydsvenskan har  professor Kärrholm vid institutionen för arkitektur i Lund samt vid Urbana Studier på Malmö högskola, tänkt till om de senaste årens massiva utbyggnad av köpcentra. Artikeln inleds med följande rader:

”Tragiken är att debatten om stadens utformning tycks föras i sammanhang där planerings-dokument och politisk vilja har allt mindre att göra med den verklighet som byggs.”

Professorn har fel. Köpcentra har oftast väldigt mycket att göra med den politiska viljan. Fortsätt läsa Köpcentrumverket

Vi ser förändringar i efterhand

DSCF1635I Malmö sker en utarmning av centrum, i Lund frågar man sig vad man skall ha centrum till.
I Helsingborg fortsätter centrum att tappa till Väla köpcentrum. I Landskrona har man därför sagt stopp till fler köpcentra. Det är bara i Kristianstad man styr vidare med full fart mot isberget. Fortsätt läsa Vi ser förändringar i efterhand

Att ersätta gårdagens misstag med tidsenligare

City 2 utanför Köpenhamn
City 2 utanför Köpenhamn

Idag (19.12.13) skriver jag på kultursidan i Helsingborgs Dagblad om Landskronas beslut att säga nej till externa köpcentra och Kristianstads beslut att inte göra det. Det är motiveringarna som är intressanta. Det handlar om att det inte finns någon omväg. Man kan inte hänvisa till marknadskrafterna eller ”utvecklingen”? Man måste göra egna bedömningar.

Rubriken är ett citat från en gammal teckning av Salon Gahlin. Läs artikeln i HD.

Årets köpcentrum utsett av kollegorna

 

Skärmavbild 2013-10-21 kl. 11.33.59Återigen har man utsett Årets Köpcentrum. Som vanligt är den gemensamma bedömningen om vilket centrum som skall få utmärkelsen något som avgörs av branschen själv. Inte konstigt kanske. Hur skulle det vara om Nobelpriset i litteratur utsågs av en jury med folk som inte läser böcker?

Fortsätt läsa Årets köpcentrum utsett av kollegorna