Kristianstad, det finns opinion

Det finns en opinion mot den stora utbyggnaden av köpcentra. För bevarandet av de stadsmiljöer som funnits i generationer. En opinion som vill bevara stadskärnas struktur i form av kvartersindelning t .ex. Så att det inte blir som i Gävle när man rev två kvarter i den gamla 1600 tals staden och dessutom tog halva torget för ett Domusvaruhus.

I Kristianstad som har en minst lika känslig stadsmiljö som Gävle finns en grupp som värnar staden. De har en blogg som heter Nätverk Kristianstad. Läs den här.

Kristianstad – nästa till rakning

I okotober 2014 skall Kristianstad ha fått sin nya galleria som skall ligga där Domus ligger idag. Den är Steen & Ström som bygger Emporia i Malmö som ligger bakom projektet i Kristianstad. Om diskussionen kring Emporias effekter på omgivande kommuner i Malmö området hittills varit i stort sett obefintlig så har man förstått vad klockan är slagen i Kristianstad. Gallerian skall ses som ett svar på alla projekten i sydvästra Skåne.

Totalt kommer den nya gallerian att omfatta 48 000 kvadratmeter i två plan. Av dessa blir 28 000 kvadratmeter butiksyta för de 70 butiker som Steen & Ström planerar i byggnaden. Dessutom byggs 1 250 parkeringsplatser i ett p-hus i fem plan i den norra delen. 315 meter lång, 60–75 meter bred och upp till 28 meter hög. Östra centrum, eller Kristianstads nya galleria som arbetsnamnet är nu, kommer klart att dominera stadsbilden när den står färdig. Därutöver planeras 4 000 kvadratmeter bostäder på galleriabyggnaden samt 6 800 kvadratmeter bostäder/hotell i ett punkthus vid gallerians södra sida.

I den södra delen blir gallerian 26 meter hög, och i den norra delen 28 meter. Mitten- delen av byggnaden blir som högst 19 meter hög.Omkring 300 000 möjliga kunder med ett konsumtionsutrymme på 18 miljarder kronor finns enligt kalkylerna i kringområdet. Den nya gallerian beräknas omsätta ca 1,2 miljarder 2014.

Som vanligt motiverar man den enorma byggnaden med att den skapar jobb. Hur många jobb i omgivande kommuner som försvinner och ersätts av pendlarjobb har man inte redovisat.

 

 

 

 

 

 

Den nya gallerian kommer att sträcka sig 315 meter längs ena sidan av centrum. Man kommer osökt att tänka på Anders Wahlgrens film När Domus kom till stan som gått i TV några gånger och som nu lyckligtvis kan ses på YouTube. I ett avsnitt som kan ses nedan visar han vad som hände i Norrköping när man skapade ett inomhusstråk liknande det som nu skall ske i Kristianstad. Det tog livet av Drottninggatan som tidigare varit huvudstråket.

http://disqus.com/forums/prodkb/annu_mycket_oklart_med_ostra_centrum/trackback/