Hur ofta besöker du ett köpcentrum? Tre gånger i veckan?

 

Brukar du besöka en högmässa i kyrkan? I så fall är du ungefär en av de fjorton personer i genomsnitt som gör det.  Det blir drygt fjorton miljoner besök per år. Det är många besök, men inte lika många som besöken på museer. Det är ungefär dubbelt så många som besöker museer än de som deltar i en högmässa.

Sen har i det där med köpcentra. Det finns 381 stycken köpcentra enligt en viss beräkning som vi inte skall fördjupa oss i här. De är i alla fall många. Alltför många enligt min mening. I själva verket finns det inget land som har så mycket köpcentrumyta per capita som Sverige. Det förklaras av vårt kalla klimat säger handelsexperterna. Bullshit säger jag. Det är något annat som drar.
De fem största köpcentren i Sverige har 85 miljoner besök per år. Då har vi 376 köpcentra kvar. De stora har mellan 9 och 14 miljoner besök så låt oss anta att resten har i snitt endast 2 miljoner besök per år. Det skulle innebära 2 * 376= 752 miljoner besök per år plus de 85 jag nämnde nyss. Totalt 837 eller 16 miljoner besök i veckan! Vi har 5,4 miljoner hushåll i Sverige och enligt detta resonemang skulle varje hushåll i landet göra 3 besök i veckan i landets köpcentra. Ett besök i veckan skulle inte förvåna mig – men tre!

Vissa köpcentra är så placerade att man det är enklast att passera genom dem på väg till något – jobbet eller tåget t.ex. Det gäller köpcentret Nordstan i Göteborg. För att bygga detta jättecentrum så rev man en hel stadsdel -80 fastigheter! Tidigare gick man på gatorna till stationen. Nu ligger köpcentret i vägen och enklast är då att passera igenom. Då är det ju inte konstigt om man registreras som besökare till köpcentret. Sånt sker med en kamera vid entrén. Men – Nordstan är störst när det gäller omsättning också, så idén var lönsam för dem som investerade.

Men andra köpcentra! C4 Shopping i Kristianstad. Dit kommer man väl inte utan just en avsikt att komma dit.

Alla mina antaganden ovan kan ju vara fel. Den genomsnittliga besöksfrekvensen i landets köpcentra kanske inte är 2 miljoner besök per år, utan 1 miljon. Eller tre. Det finns svar på detta Handelns Utredningsinstitut analyserar köpcentra och publicerar rapporter om dessa anläggning som tar hand om halva detaljhandelsomsättningen i landet. För att få veta allt detta får du betala tusentals kronor per rapport.

Folk gör ju en massa annat också. Går till biblioteket, biografen, tar en promenad i stan. Men min misstanke kvarstår. Alltför många tar sig till ett köpcentrum utan att egentligen ha för avsikt att konsumera något – bara för att man inte kan finna på något annat att göra. En handlare i köpcentret Mobilia berättade att många som bor i de miljonprogram som finns i hans närhet kommer in i köpcentret utan särskilda konsumtionsplaner. Det är för tråkigt att bara gå omkring i närheten av där de bor trodde han.

Vardagen kan vänta skrev en galleria i sin annons. Åk till ett köpcentrum och glöm din vardag.