Vad är ett externcentrum?

Frågan dök upp i samband med en efterlysning av statistik om externhandelns utveckling. Men vad menar vi med externhandel? Ett försök till definition leder bort från viktigare aspekter. Fortsätt läsa Vad är ett externcentrum?