Malmös handelspolicy

IMG_6442Malmö skall skaffa en handelspolicy. Till ändamålet har man bett konsultföretaget Tyréns göra ett underlag, en utredning. Resultatet är ett dokument som med sitt marknadsekonomiska resonemang tar oss ytterligare ett steg från de frågor som är viktiga för en stads utveckling.

  Fortsätt läsa Malmös handelspolicy

Väla köpcentrums kulisser och Svensk Handels trendrapport

Jag har tidigare skrivit om köpcentret Mobilias kulisser. Mobilia vill med den gamla textilfabrikens återstående tegelbyggnader skapa en historia kring köpcentret som är helt och hållet påklistrad.

Annat är det då med de kulisser som finns inne i Väla köpcentrum utanför Helsingborg.
Här bryr man sig inte om att påstå att man har någon särskild historisk bakgrund som motiverar kunderna att känna en doft av autenticitet. Här är det Kalle Anka-kulisser rakt av. I sann Disney- anda har man byggt först en bottenvåning med butiker. Våningen ovanför har knappt ståhöjd och nästa våning är ännu lägre. Ett gammalt teaterkulissknep för att skapa en perspektivförskjutning och en illusion av att byggnaden är högre än den är. Så har man gjort i Disney World. Kulisserna i Väla har funnits där i många år och nu har man de senaste åren utökat med fler. Uppenbarligen går det hem hos kunderna. Detta ligger helt i linje med Svensk Handels Trendrapport 2012. Nedan kommer ett citat ur rapporten där man inför en ny term för vad man önskar, Festination(!) Ullared och det blivande Emporia köpcentrum är föredömen.

Vi kallar konsumtionsplattformen i Svensk Handels Trendrapport 2012 för FESTINATION. En lustfylld arena
med konsumtion, där ensam inte är stark. Festinationen innehåller allt vi behöver och lite till.
Här finns något för alla. Inte bara varor utan även tjänster, upplevelser, kultur, arkitektur och, inte minst viktigt, en mångfald av människor. De som förmår bygga attraktiva och välkomnande arenor med konsumtion är morgondagens vinnare. Men en Festination är inte enkel att skapa, underhålla och utveckla. Den kräver strategier och samspel mellan alla aktörer – på plats och online.
En attraktiv destination, en Festination, skapas genom att handeln finns med som en viktig drivkraft och självklar utgångspunkt i planeringen. Se på Ullared och Haparanda – eller på det som händer i Hyllie i Öresundsregionen just nu. Här samverkar olika intressen för att skapa attraktiva helhetslösningar med något för alla, året om, ligger i linje med vad Svensk Handel önskar i sin senaste trendrapport

;

Sverige: där köpcentra härskar

Sweden: where malls rule. Det är rubriken på en artikel i Shopping Centers Today den 22 mars 2012. Det är konsultföretaget Cushman & Wakefields svenska gren som bidragit med underlaget till artikeln. Enligt dem har den yta som köpcentra representerar fördubblats mellan 1996 och 2011 för att nu uppgå till ca 4 miljoner kvadratmeter. Mätt per uthyrd yta per 1000 invånare så är det bara Norge som har mer. Orsaken till denna växt är enligt Charles Larsson, marknadsdirektör för Steen & Ström (som bygger Emporia i Malmö) att:

stadsplanerare och politiker har de senaste tio åren upptäckt att köpcentra är huvudaktörer i att skapa nya arbetsplatser. Så det har varit en mer positiv attityd till köpcentrumfastigheter som motorer i ekonomisk utveckling”.

Ett intressant påstående! De handelsutredningar som ligger som underlag för planbeslut brukar ju annars försöka motivera en etablering med att det finns ett marknadsmässigt utrymme och talar mycket tyst om de sysselsättningsmässsiga aspekterna. I grannkommunerna kanske det inte skulle tas väl upp.