Stoppa C4-shopping nu!

Skanningsbild 3Heléne Fritzon, kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad är överraskad av beskedet att Galleria Boulevard byggs färdig men att man tomställer 6700 kvm butiksyta som man inte lyckas hyra ut.

I januari 2013 kände det dåvarande kommuanlrådet Pierre Månsson en oro för det som nu blivit verklighet.

Men var det så svårt att förutse att det som nu sker? Varför fortsätter man agera som politiker på 1960-talet när deras föregångare talade om ”utvecklingen” som gjorde det nödvändigt att riva stadscentra för varuhusen. Varuhus som blev kortlivade. Man ansåg att man inte kunde låta det bestående skymma sikten för vad framtiden krävde, för att citera ur Klas Östergrens senaste bok Twist. Vad åtminstone en del förstod av den tidens misstag var att inte tillåta de stora greppen, de ödeläggande saneringarna av äldre bebyggelse; hus som skapats av tidigare generationer och som var avsedda att ingå i en kontinuitet som i alla riktiga städer. Det som skett i Kristianstad visar att man inte tagit till sig den dyrköpta erfarenheten. Man lärde sig inget av Göteborg som i ett svep rev 84 äldre fastigheter och lät köpcentret Östra Nordstan uppstå i deras ställe. Man lärde inget av Norrköping där såren från 60- och 70talets rivningsvåg syns än idag.

I Kristianstad har politikerna försökt att leka affärsmän. När man tillåter planer för så stora projekt som gallerian eller det ännu inte påbörjade C4-shopping då ingriper man i hela infrastrukturen i staden. Man tillåter inte bara uppförandet av en över 300 meter lång byggnad som i sin skala helt avviker från resten av stadskärnan; en stadskärna som bygger på en plan från 1600-talet. De båda projekten (om nu C4 shopping blir av) innebär dessutom att man rycker undan de ekonomiska förutsättningarna för drift och underhåll av de byggnader som utgör stadskärnan.

I USA använder man ibland ett uttryck ”snake-oil”. Uttrycket refererar till de ambulerande försäljare som reste omkring och sålde diverse undergörande medel, med ett totalt okänt innehåll. Effekten av dessa medel var därför obefintlig. När man väl upptäckte det hade försäljarna redan dragit vidare. Idag är motsvarigheten till snake-oil i Kristianstad något som marknadsförs som ”familjeshopping”, ett begrepp som ingen hört talas om tidigare. Försäljarna av detta undergörande medel som de själva anser saknas i Kristianstad vill bygga ytterligare ett köpcentrum utöver det som redan är halvtomt. Där skall familjeshoppingen erbjudas.

Man får hoppas att politikerna i Kristianstad – i ljuset av vad som nu sker – samlar sig och stoppar C4 shopping. Man kan stoppa projektet av ren självbevarelsedrift; att slippa oro för att inte heller detta skall lyckas; att slippa bli överraskad när ett andra misslyckande blir ett faktum.
I stället kan man gentemot sina väljare framstå som kloka och reflekterande som har Kristianstads unika historia i minne, att bevara för framtiden.

 

 

Inte en H/M till!

IMG_7641När jag håller föredrag och när jag skriver i denna blogg försöker jag säga att framtiden för handeln i centrum ligger  i att uppmuntra lokala företag med någon unik produkt eller kunskap tillsammans med en näthandelssatsning. Det är bätte än att sätta sin tillit till de vanliga kedjeföretagen. Ändå lever föreställningen kvar att bara man får t.ex.  H/M till centrum så vänder kundströmmen hem från de stora köpcentren.

Jag har skrivit en del om köpcentras effekt på stadskärnor och på stadsbebyggelse i allmänhet. Vad vi borde bli mer uppmärksamma på är det stora detaljhandelskedjornas betydelse i sammanhanget. Skall du övertyga politiker om att anta en detaljplan för ett köpcentrum bör du kunna visa att du har hyresgäster som vill etablera där. Då räcker det ibland med en stor livsmedelsbutik. Projektet står därmed och faller med denna enda hyresgäst som i praktiken avgör om det skall byggas vägar och rondeller (på skattebetalarnas bekostnad) och t o m bostäder i närheten.

Det är därför mycket glädjande att läsa i Kristianstadsbladet om konceptet Unika Butiker som nu finns i femton städer. Syftet är att förbättra förutsättningarna för fristående butiker. Medlem kan man bli om man inte är en franchisebutik eller tillhör någon kedja. För just Kristianstad passar denna idé utmärkt. Stadens handel och liv i centrum hotas nu av, dels ett jättelikt köpcentrum i själva centrum, dels av ett planerat externcentrum.

Det är flera skäl till varför konceptet Unika Butiker är intressant. Jag tolkar det som att det handlar om butiker som verkligen har någonting som är ”eget”, produkter eller kunskap eller både och. Det räcker inte med att man slår upp en låda med lite designprylar som kan hittas via datorn. Den typen av butiker kommer inte att bidra till centrums överlevnad.

Slutligen bör vi som konsumenter bli mer medvetna om de lokala företagens betydelse och inte bli så imponerade när något nytt köpcentrum annonserar att man skall få in nya kedjor som ännu inte finns i stan. Dessa nya koncept är oftast lika unika som ytterligare en variant av hårschampo och ägs av samma internationella företag.

I San Francisco får inte kedjeföretag etablera intill varandra. Skulle de försöka så uppstår spontana kampanjer mot dem.

oppose-jack-spade-poster

Pyramiderna i Kristianstad

pyramidernaBeredskapen för att uppmärksamma en idé hänger också samman med vilken betydelse aktörerna kan lägga in i idén. En oklar idé, eller en idé som endast i vissa delar är tydligt specificerad, ger utrymme för många tolkningar och intressen. Den kan därför uppmärksammas och förknippas med många olika sammanhang. —- I studier av politik och samhällsdebatt framkommer att det är enkla och dramatiska formuleringar som fångar uppmärksamhet och som förs vidare vida media till andra. (Sahlin, Kerstin: Oklarhetens strategi, 1989, sid 103)

Den bok som rubriken och stycket ovan är hämtat från handlar om organisationers arbete med Globenprojektet i Stockholm som exempel.

De båda köpcentrumprojekten i Kristianstad, Galleria Boulevard och det externa köpcentrumprojektet C4 Shopping har av politikerna i staden framställts som nödvändiga för stadens överlevnad. En utredning har legat till grund för denna tro. Nu visar det sig att dagarna innan beslutet om att godkänna detaljplan och markanvisningsavtal för C4 shopping kom en annan utredning som kraftig ifrågasatta den bedömda lönsamheten i projektet. Denna utredning var känd när beslutet togs i kommunfullmäktige. Det kan vara därför som flera talare plötsligt började tala om ”en ny stadsdel” och ”förtätning” av stadskärnan. Man lägger in en ny betydelse i projektet för att avvärja en plötsligt uppkommen kritik.

I själva verket kan en stor del av motivet till att de båda projekten drivits fram vara ett annat. Trots att det nu enligt den nya utredningen tycks vara ett högriskprojekt som politiker inte bör ge sig in på  så har man gjort det. Man har förväxlat ”att styra” med ” att driva förlopp” och har sedan trott att det var samma sak. Eller man  var tvungen att tro det eftersom man knutit sig med avtal på att driva förloppet vidare med C4 shopping. Man kunde till slut inte skilja mellan förändring, handling och förbättring. Man likställde ”att göra något” med att ”förändra” och antog att det var bättre än att inte göra något.

Varför byggde faraonerna pyramiderna? Förklaringen låg varken i form eller funktion – utan i själva byggandet. Genom att byggandet av pyramiderna krävde en stor, åtminstone relativt permanent, arbetsstyrka fick man en stor andel samlad och relativt stationär befolkning vilket möjliggjorde formandet av en nationalstat.

Kristianstads pyramider (Galleria Boulevard och C4 shopping) har funktionen att symbolisera en gemensam handlingskraft hos alltifrån Sverigedemokrater till Socialdemokrater. Kristianstad utsätts för en stor förändring. Det blir knappast någon förbättring men för politikerna visar det på handlingskraft och det var det man behövde.

 

Newspeak i Kristianstad.

KristianstadsmodellDen som är intresserad av handel och stadsplanering bör i fortsättningen hålla ett öga på Kristianstad. Kommunfullmäktige i denna stad fattade den 8 april 2014 beslut att godkänna en detaljplan och ett markanvisningsavtal för ett externt köpcentrum inklusive bostäder och vägar. Man kallar det förtätning av staden. Sånt kallas newspeak, dvs något som egentligen är motsatsen. Fortsätt läsa Newspeak i Kristianstad.

Köpcentrumverket

Makten - i form av condottiären Colleoni, Venedig
Makten – i form av condottiären Colleoni, Venedig

I en artikel i Sydsvenskan har  professor Kärrholm vid institutionen för arkitektur i Lund samt vid Urbana Studier på Malmö högskola, tänkt till om de senaste årens massiva utbyggnad av köpcentra. Artikeln inleds med följande rader:

”Tragiken är att debatten om stadens utformning tycks föras i sammanhang där planerings-dokument och politisk vilja har allt mindre att göra med den verklighet som byggs.”

Professorn har fel. Köpcentra har oftast väldigt mycket att göra med den politiska viljan. Fortsätt läsa Köpcentrumverket

Vi ser förändringar i efterhand

DSCF1635I Malmö sker en utarmning av centrum, i Lund frågar man sig vad man skall ha centrum till.
I Helsingborg fortsätter centrum att tappa till Väla köpcentrum. I Landskrona har man därför sagt stopp till fler köpcentra. Det är bara i Kristianstad man styr vidare med full fart mot isberget. Fortsätt läsa Vi ser förändringar i efterhand

Årets köpcentrum utsett av kollegorna

 

Skärmavbild 2013-10-21 kl. 11.33.59Återigen har man utsett Årets Köpcentrum. Som vanligt är den gemensamma bedömningen om vilket centrum som skall få utmärkelsen något som avgörs av branschen själv. Inte konstigt kanske. Hur skulle det vara om Nobelpriset i litteratur utsågs av en jury med folk som inte läser böcker?

Fortsätt läsa Årets köpcentrum utsett av kollegorna