Mobilia och autenticitet

Mobilia genomgår nu en stor ombyggnation och utvidning. Man vill bli ett ”stadscenter”. Det skall vara ”stadsmässigt”- gammalt möter nytt. Fastighetsägaren tar samma grepp som man gjort i Sickla i Stockholm. Man utnyttjar äldre byggnader som har en ”patina” för att ge intrycket att detta inte är en vanligt köpcentrum. Man vill som alla köpcentra idag också vara en ”mötesplats”. Av någon anledning vill man att besökaren skall dröja sig kvar lite längre än vad som krävs bara för att göra inköpen.Nyckelbegreppet i sammanhanget är då autenticitet. De gamla byggnaderna från tiden då här var textilindustri skall bidra med känslan att här finns något som är mer äkta, genuint.

En av de stora inom shoppingcenterindustrin, om inte den allra störste var developern, James Rouse, ”The merchant of Illusion” som titeln på en biografi om honom heter. Han banade vägen för något som arkitekturhistorikerna Margaret Crawford kallade ”framgångsrik förpackning av autenticitet”. Rouse förstod insiktsfullt att genuin arkitektur, med alla dess detaljer och associationer förskönade den vanliga syntetiska och karaktärslösa egenskapen hos ett köpcentrum.

Crawford menade att användning autenticitet som ett försäljningsinstrument innebär en uppgradering av värden när varor lånar en aura av kvalitet och autenticitet från sin omgivning. Detta är en process som Crawford och andra kallar en ”commoditization of American Culture”.

James Rouse skapade i Boston i de gamla hamnmagasinen Fanueil Hall och Quincy Market med början 1973. Projektet ritades av arkitekten Ben Thomson som också drev en möbelbutik med skandinaviska möbler i Boston. Gatubelysningen är samma som fanns i Kungsträdgården i Stockholm en gång. Det var landskapsarkitekten Richard Lamb som blev förtjust i dessa.

 

 

 

 

Samma idé har tillämpats på andra håll som i t ex St Cathterine Docks i London och nu skall alltså greppet tas i Malmö. Här skall de rester av Mab och Myas textilfabrik som ännu finns kvar skapa en patina och autenticitet åt det varuutbud vi känner från alla andra köpcentra.

 

Triangelns köpcentrum snart klart -efter 24 år

Triangelns köpcentrum invigdes i september 1989.

Beslutet att bygga centret väckte en livlig debatt i Malmö. Men som dåvarande stadsbyggnadsdirektören Arne Källsbo sa: ” Om någon kommer till Malmö och vill investera 1 miljard i en avriven tomt mitt i stan som legat tom i 17 år – då säger man ja tack”. Det gjorde Malmö och Folksam investerade. Folksam sålde efter 9 år till fastighetsbolaget Gotic, som sedan sålde till nuvarande ägare Vasakronan. Under de år Folksam ägde centret förlorade man i snitt 100 miljoner kronor per år.

På baksidan av centret har sen invigningen funnits en markparkering som egentligen var tänkt som platsen för Malmös nya stadsbibliotek. Den borgerliga majoritet som kom till makten 1986 ändrade planerna och lade stadsbiblioteket där det nu ligger. Tomten på baksidan har NCC bytt till sig och bygger nu mer garage, ytterligare 12 000 kvm för ca 60 butiker samt bostäder. NCC investerar ca 1 miljard kronor. Även Vasakronan gör om i sin del av Triangeln och investerar ca 360 mkr och man kommer då tillsammans att ha ca 50 000 kvm handelsytor.Triangelns omdaning skall vara klar vid påsk 2013

Gallerian är sin egen fiende – vem vill shoppa till lukten av diskmaskin?

Den 3 mars 2012 skrev Julia Svensson i Dagens Nyheter en krönika med ovanstående rubrik. Det är välgörande att det någon gång i de stora tidningarna tas upp ämnet köpcentrum. Julia tar upp fler intressanta aspekter som miljön i köpcentra, den hiskeliga akustiken. Även köpcentras motsats till den stadsmiljö vi idag eftersträvar belyser Julia liksom deras monofunktionella funktion. Läs artikeln här via denna länk.
Att det brukar lukta på ett speciellt sätt i köpcentra vet vi. I amerikanska köpcentra är doften av jordnötter normen.

I Sverige har vi nu fått en galleria, denna gång iStockholm, som skall ha en mängd dofter i olika delar. Gallerian heter MOOD och ligger i den väldiga koloss som ersatte husen mellan Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan vid den stora rivningsvågen på 60- och 70-talet.

I tidskriften Fastighetsnytt har företrädare för City i Samverkan i Stockholm skrivit om bl a MOOD i en artikel som kan läsas här. Där påstås bl. annat

Moderna köpcentrum har en fördel framför den klassiska staden. Alla lokaler har en och samma ägare.

Det var ju bra att vi fick veta detta av handelns företrädare. Vi som trodde det var tvärtom.

Man kan vidare läsa en hyllning till Gallerian i Stockholm som ligger på det som en gång var den klassiska innerstaden och ersatts av denna Finlandsbåt på land.

Gallerian i City fungerar idag som en viktig mötesplats, öppen för alla och med ett utbud som vänder sig till allt från turister till arbetande i city. Denna breda inomhusgata fungerar i praktiken som ett av citys viktigaste offentliga rum, man skulle kunna säga en ”vintervariant” av Drottninggatan eller Kungsträdgården. Stadslivet skulle knappast vinna på om man återuppbyggde den gamla utomhusgatan Norra Smedjebacken, fylld av snö och blåst under stora delar av året, som tidigare låg på den plats där Gallerian är byggd

Var ligger Hyllie, Mr Simon?

Det största köpcentret projektet i Malmö byggs i Hyllie. Det blir dessutom näst störst i Sverige om ett liknande projekt genomförs i Solna med det anspråkslösa namnet ”Mall of Scandinavia”.

I Emporia som projektet kallas i Malmö investerar det franska företaget Klepierre och den holländska pensionsfonden ABM genom dotterbolaget Steen & Ström ca 3,5 miljarder kronor. Innanför de svarta väggarna skall 200 butiker komma och tillsammans omsätta 2 miljarder kronor. I mars 2012 köpte Simon Property Group från USA 28,7 % av aktierna i Klepierre för 13 miljarder kronor. Simon Properties är USAs största köpcentrumägare och har  550 köpcentra, varav en tredjedel i USA.

Man undrar om Mr Simon vet var Hyllie ligger, eller Malmö.

SDS: Sätt ljuset på Malmös tjänsteföretag

I Sydsvenskan skriver Thomas Frostberg: Sätt ljuset på Malmös tjänsteföretag. Berättelsen om omvandlingen till Kunskapsstaden Malmö har satt sig i medvetandet så till den grad att den uppfattas som verklighet, trots att Handels- och tjänstestaden hade varit en mer sann beskrivning.

Vad som nu sker i Malmö är uppbyggnaden och utvidgning av ett antal stora köpcentra i Malmö där enbart Emporia beräknas få 2500 arbetsplatser. Trevligt för Malmös del kanske men för omkretskommunerna innebär dessa satsningar en dränering av köpkraft och möjlighet att skapa arbetstillfällen i den egna kommunen.

http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2012/04/07/satt-ljuset-pa-malmos-tjansteforetag/trackback/

Trelleborg

Algatan i Trelleborg är förmodligen en av de bästa gågatorna i landet. Bilden är från påsk 2012. Gatan är delvis bilfri men till en stor del samsas bilar, cyklister och fotgängare. Trelleborg har lyckats behålla en livaktig handel i centrum. Planerna på ett externt handelscentrum i Trelleborg verkar lyckligtvis vara skrinlagda. Ett hot finns fortfarande i de stora projekten som skapas i Malmö.

Trelleborgs kommun har dock under åren reagerat på Emporia projektet:

Trelleborgs kommun meddelar i skrivelse 2007-04-27 att Trelleborgs kommun har tidigare, i samband med programfasen för området och i samband med detaljplaneförslaget för arenan och köpcentrat påtalat det, enligt handelsutredningen, negativa utfallet för handeln i Trelleborg. Stadsbyggnadskontoret i Malmö har i redogörelser över inkomna synpunkter avfärdat synpunkterna bland annat m h t att Hyllie centrumområde utgör en regional anläggning. Trelleborgs kommuns synpunkter kvarstår vad gäller handeln, dvs. Att denna är en regional angelägenhet och planering av denna ska föregås av ett mellankommunalt eller regionalt konsensus.

(Ur SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande preliminärt förslag till detaljplan för  HYLLIE STATIONSTORG mm i Hyllie i Malmö 2007-11-23)

Sverige: där köpcentra härskar

Sweden: where malls rule. Det är rubriken på en artikel i Shopping Centers Today den 22 mars 2012. Det är konsultföretaget Cushman & Wakefields svenska gren som bidragit med underlaget till artikeln. Enligt dem har den yta som köpcentra representerar fördubblats mellan 1996 och 2011 för att nu uppgå till ca 4 miljoner kvadratmeter. Mätt per uthyrd yta per 1000 invånare så är det bara Norge som har mer. Orsaken till denna växt är enligt Charles Larsson, marknadsdirektör för Steen & Ström (som bygger Emporia i Malmö) att:

stadsplanerare och politiker har de senaste tio åren upptäckt att köpcentra är huvudaktörer i att skapa nya arbetsplatser. Så det har varit en mer positiv attityd till köpcentrumfastigheter som motorer i ekonomisk utveckling”.

Ett intressant påstående! De handelsutredningar som ligger som underlag för planbeslut brukar ju annars försöka motivera en etablering med att det finns ett marknadsmässigt utrymme och talar mycket tyst om de sysselsättningsmässsiga aspekterna. I grannkommunerna kanske det inte skulle tas väl upp.