Detaljhandelsvolymen

Diagrammet nedan från Eurostat visar detaljhandelns omsättning i fasta priser från 2003 och fram tills idag. Den röda linjen är Euromedlemmarna och den svarta är alla EU medlemmar. Referensåret är 2005 (den övre horisontella linjen). Nånstans vid 2008 fick utvecklingen en knäck och verkar inte återhämtat sig riktigt ännu. Lustigt nog ökade detaljhandeln det senaste året i Danmark med 8,1% vilket inte finns något fog för mot bakgrund av hur den danska ekonomin ser ut i övrigt.

 

 

 

Center Syd gör nya försök

En gråmulen aprildag besökte jag Center Syd. En handfull tomma lokaler och en restaurangavdelning under ombyggnad vittnade om de svårigheter man haft. Jag hann knappt lyfta kameran innan en röst hördes intill mig: ”var kommer du ifrån”. Personen presenterade sig som representant för ägarna. Som sådan är man naturligtvis känslig när någon fotograferar ett ännu inte färdigt ombyggnadsprojekt. Å andra sidan illustrerar detta hur långt ifrån en allmän plats ett köpcentrum är. Ingen skulle fråga mig om jag fotograferade en tom lokal i Lunds centrum. Center Syd invigdes 1991. Det märks att tiden gått. Interiören i Center Syd ser daterad ut. Centret har upplevt bättre dagar. Kävlinge kommun har gått in och stöttat företagarföreningen med 1,2 mkr för marknadsföring. ”Det är en viktig arbetsplats, många arbetstillfällen för kommunen, säger kommunalrådet Pia Almström” Jag har inte hört talas om någon annan kommun som stöttat ett privatägt köpcentrum.2005 sålde det bankägda fastighetsbolaget Tornet för 629 miljoner kronor. Köpeskillingen översteg det bedömda bokförda värdet per 2004-12-31 med 289 miljoner och det bedömda marknadsvärdet med 22 miljoner. Köpare var danska Keops. Ett år senare förvärvade det skandalomsusade fastighetsbolaget Boultbee Center Syd. Nu ägs Center Syd av Cornerstone som i fjol köpte Protego och var med och startade fonden NRF, Nordic Retail Fund. Fonden har sexton investerare, mestadels stora Europeiska pensions- och fondförvaltare. En del av fonden är svensk, en annan finsk. Center Syd finns i bolaget NRF Löddeköpinge.Problemet för Center Syd är det man ser när man kommer utanför. En samling outlets av diverse slag samlade i en oöverskådlig röra som t o m slår Kungens Kurva i Stockholm i oöverblickbarhet. De nya lågpriskonkurrenterna har en bättre relation i förhållandet marginaler / omsättningshastighet. De bryr sig inte om att försöka skapa någon miljö invändigt. Center Syd med sina 21 år på nacken representerar ett tidigare stadium för detaljhandeln. Framöver väntar internethandeln.

 

Mobilia och autenticitet

Mobilia genomgår nu en stor ombyggnation och utvidning. Man vill bli ett ”stadscenter”. Det skall vara ”stadsmässigt”- gammalt möter nytt. Fastighetsägaren tar samma grepp som man gjort i Sickla i Stockholm. Man utnyttjar äldre byggnader som har en ”patina” för att ge intrycket att detta inte är en vanligt köpcentrum. Man vill som alla köpcentra idag också vara en ”mötesplats”. Av någon anledning vill man att besökaren skall dröja sig kvar lite längre än vad som krävs bara för att göra inköpen.Nyckelbegreppet i sammanhanget är då autenticitet. De gamla byggnaderna från tiden då här var textilindustri skall bidra med känslan att här finns något som är mer äkta, genuint.

En av de stora inom shoppingcenterindustrin, om inte den allra störste var developern, James Rouse, ”The merchant of Illusion” som titeln på en biografi om honom heter. Han banade vägen för något som arkitekturhistorikerna Margaret Crawford kallade ”framgångsrik förpackning av autenticitet”. Rouse förstod insiktsfullt att genuin arkitektur, med alla dess detaljer och associationer förskönade den vanliga syntetiska och karaktärslösa egenskapen hos ett köpcentrum.

Crawford menade att användning autenticitet som ett försäljningsinstrument innebär en uppgradering av värden när varor lånar en aura av kvalitet och autenticitet från sin omgivning. Detta är en process som Crawford och andra kallar en ”commoditization of American Culture”.

James Rouse skapade i Boston i de gamla hamnmagasinen Fanueil Hall och Quincy Market med början 1973. Projektet ritades av arkitekten Ben Thomson som också drev en möbelbutik med skandinaviska möbler i Boston. Gatubelysningen är samma som fanns i Kungsträdgården i Stockholm en gång. Det var landskapsarkitekten Richard Lamb som blev förtjust i dessa.

 

 

 

 

Samma idé har tillämpats på andra håll som i t ex St Cathterine Docks i London och nu skall alltså greppet tas i Malmö. Här skall de rester av Mab och Myas textilfabrik som ännu finns kvar skapa en patina och autenticitet åt det varuutbud vi känner från alla andra köpcentra.

 

Triangelns köpcentrum snart klart -efter 24 år

Triangelns köpcentrum invigdes i september 1989.

Beslutet att bygga centret väckte en livlig debatt i Malmö. Men som dåvarande stadsbyggnadsdirektören Arne Källsbo sa: ” Om någon kommer till Malmö och vill investera 1 miljard i en avriven tomt mitt i stan som legat tom i 17 år – då säger man ja tack”. Det gjorde Malmö och Folksam investerade. Folksam sålde efter 9 år till fastighetsbolaget Gotic, som sedan sålde till nuvarande ägare Vasakronan. Under de år Folksam ägde centret förlorade man i snitt 100 miljoner kronor per år.

På baksidan av centret har sen invigningen funnits en markparkering som egentligen var tänkt som platsen för Malmös nya stadsbibliotek. Den borgerliga majoritet som kom till makten 1986 ändrade planerna och lade stadsbiblioteket där det nu ligger. Tomten på baksidan har NCC bytt till sig och bygger nu mer garage, ytterligare 12 000 kvm för ca 60 butiker samt bostäder. NCC investerar ca 1 miljard kronor. Även Vasakronan gör om i sin del av Triangeln och investerar ca 360 mkr och man kommer då tillsammans att ha ca 50 000 kvm handelsytor.Triangelns omdaning skall vara klar vid påsk 2013

Gallerian är sin egen fiende – vem vill shoppa till lukten av diskmaskin?

Den 3 mars 2012 skrev Julia Svensson i Dagens Nyheter en krönika med ovanstående rubrik. Det är välgörande att det någon gång i de stora tidningarna tas upp ämnet köpcentrum. Julia tar upp fler intressanta aspekter som miljön i köpcentra, den hiskeliga akustiken. Även köpcentras motsats till den stadsmiljö vi idag eftersträvar belyser Julia liksom deras monofunktionella funktion. Läs artikeln här via denna länk.
Att det brukar lukta på ett speciellt sätt i köpcentra vet vi. I amerikanska köpcentra är doften av jordnötter normen.

I Sverige har vi nu fått en galleria, denna gång iStockholm, som skall ha en mängd dofter i olika delar. Gallerian heter MOOD och ligger i den väldiga koloss som ersatte husen mellan Mäster Samuelsgatan och Jakobsbergsgatan vid den stora rivningsvågen på 60- och 70-talet.

I tidskriften Fastighetsnytt har företrädare för City i Samverkan i Stockholm skrivit om bl a MOOD i en artikel som kan läsas här. Där påstås bl. annat

Moderna köpcentrum har en fördel framför den klassiska staden. Alla lokaler har en och samma ägare.

Det var ju bra att vi fick veta detta av handelns företrädare. Vi som trodde det var tvärtom.

Man kan vidare läsa en hyllning till Gallerian i Stockholm som ligger på det som en gång var den klassiska innerstaden och ersatts av denna Finlandsbåt på land.

Gallerian i City fungerar idag som en viktig mötesplats, öppen för alla och med ett utbud som vänder sig till allt från turister till arbetande i city. Denna breda inomhusgata fungerar i praktiken som ett av citys viktigaste offentliga rum, man skulle kunna säga en ”vintervariant” av Drottninggatan eller Kungsträdgården. Stadslivet skulle knappast vinna på om man återuppbyggde den gamla utomhusgatan Norra Smedjebacken, fylld av snö och blåst under stora delar av året, som tidigare låg på den plats där Gallerian är byggd

Var ligger Hyllie, Mr Simon?

Det största köpcentret projektet i Malmö byggs i Hyllie. Det blir dessutom näst störst i Sverige om ett liknande projekt genomförs i Solna med det anspråkslösa namnet ”Mall of Scandinavia”.

I Emporia som projektet kallas i Malmö investerar det franska företaget Klepierre och den holländska pensionsfonden ABM genom dotterbolaget Steen & Ström ca 3,5 miljarder kronor. Innanför de svarta väggarna skall 200 butiker komma och tillsammans omsätta 2 miljarder kronor. I mars 2012 köpte Simon Property Group från USA 28,7 % av aktierna i Klepierre för 13 miljarder kronor. Simon Properties är USAs största köpcentrumägare och har  550 köpcentra, varav en tredjedel i USA.

Man undrar om Mr Simon vet var Hyllie ligger, eller Malmö.

SDS: Sätt ljuset på Malmös tjänsteföretag

I Sydsvenskan skriver Thomas Frostberg: Sätt ljuset på Malmös tjänsteföretag. Berättelsen om omvandlingen till Kunskapsstaden Malmö har satt sig i medvetandet så till den grad att den uppfattas som verklighet, trots att Handels- och tjänstestaden hade varit en mer sann beskrivning.

Vad som nu sker i Malmö är uppbyggnaden och utvidgning av ett antal stora köpcentra i Malmö där enbart Emporia beräknas få 2500 arbetsplatser. Trevligt för Malmös del kanske men för omkretskommunerna innebär dessa satsningar en dränering av köpkraft och möjlighet att skapa arbetstillfällen i den egna kommunen.

http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2012/04/07/satt-ljuset-pa-malmos-tjansteforetag/trackback/