Det är inte oavgjort när man spelar 0-0

Väla ParkeringJag läste häromveckan metaforen  som beskrev de stora politiska partierna som fotbollslag som bestämt sig för att spela 0-0. Det skulle ju kunna kallas oavgjort men det är inte en korrekt beskrivning. Inte om det beror på passivitet och inte minst om man misstänker en ovilja att spela. Fortsätt läsa Det är inte oavgjort när man spelar 0-0

Kristianstad – framsteg utan framtid

pic_nyheter c4 Jag har gjort ett nytt inlägg på Stockholm Skyline. Rubriken är Kristianstad – framsteg utan framtid. Om du läser inlägget och sympatiserar med den åsikt som framförs vore jag tacksam om du kan vidareförmedla länken till alla du tror bryr sig om Kristianstad. I staden finns en grupp som värnar om staden och arbetar för att stoppa planerna på den externetablering som nu är under planeringssamråd. Här är länken till gruppen i Kristianstad.

Läs mer om det offentliga samrådsmötet här och om hur politikerna i Kristianstad resonerar här

Marknadskrafterna hyllas – men bara ibland

I en debattartikel i Kristianstadsbladet, 8 dec, tar kommunstyrelsens presidium ställning för marknadskrafterna. Det vore förmätet av oss att tro att vi som politiker kan styra allt i samhället och ställa oss över marknadskrafterna.

Vad det handlar om är det senaste förslaget att bygga ett externt köpcentrum utanför stadskärnan i Kristianstad, utöver den galleria som redan byggs.

Vi har hört det där om marknadskrafterna förr. Innan Emporia byggdes i Malmö ställde jag en fråga till det dåvarande byggkommunalrådet i Malmö.

– Varför släpper man fram ett projekt som baseras på en idé från 1960 talet och som man nu övergett i det land där man hittade på denna typ av byggnader?

Svaret blev: Vi kan väl inte ställa oss över marknadskrafterna.
Hans företrädare från samma parti tyckte uppenbarligen det. Malmö var mycket restriktiv i synen på köpcentra. Fram tills för några år sedan.

I samma kommun har ett kommunalråd nyligen sagt om de privata vårdföretag som etablerats i kommunen: De skall kastas ut.
I Malmö byggs det väldigt lite bostäder. Orsaken är att det inte går att ta betalt för de kostnader det innebär att bygga. Det finns befintliga fina bostäder i attraktiva lägen som kostar mindre än nyproduktion. Hyresnivåerna regleras – det är inga fria marknadskrafter som råder där.

Antag vidare att någon vill starta en friskola eller ett privat dagis. Det finns väl inte en enda kommun som säger ja till detta utan vidare. Man gör en bedömning om ett tillskott kan skada den befintliga strukturen.

Med detta vill jag bara konstatera att synen på marknadskrafter tycks variera, inte mellan olika politiker, utan hos samma personer beroende på vad vi pratar om.

Sverige har mest köpcentrumyta per invånare i hela Europa och nu tycks alla fördämningar ha brustit och det byggs som aldrig förr. Kristianstads grannkommuner Bromölla och Sölvesborg har samma planer som Kristianstad.

Min erfarenhet av att arbetat med köpcentrumprojekt säger mig att för alla sådana är det närmarknaden som är den allra viktigaste. Trots det upprepar investerare och politiker att man nu skall bli ett centrum för ett större område.

När köpcentret A6 i Jönköping skapades i gamla regementets byggnader var idén att det  skulle heta CCC, dvs centrum i Jönköping, i länet och i Sverige. Med detta tankegods köpte politikerna projektet.

Kristianstads centrum är ett riksintresse. Riksintressen är sällan lönsamma, men måste vårdas. Kristianstad är fortfarande en kort tid i den lyckliga situationen att man har verksamheter i de byggnader som centrum utgör och som bidrar till att under hålla dem.
Detta borde man beakta innan man hyllar marknadskrafterna.

Marknadskrafterna erkänner inga riksintressen, för dem är det möjligtvis kostnader – som någon annan får betala.

Releaseparty för boken om 2038

Igår hade ca 130 personer ur näringsliv och andra samhällssektorer bjudits till Grand Hotel i Lund för att deltaga i en bokrelease. Det är boken om år 2038, alltså om 25 år som jag och ett antal andra funderat över hur det kan vara då. Jag har skrivit ett kapitel som heter Från Konsument till Medborgare med undertiteln Handeln – Kulturen och systemen