En Norgehistoria

stathelleI Stathelle, ett litet samhälle med 8000 invånare, 16 mil väster om Oslo har man byggt köpcentret Brotorvet i empiremiljön från slutet av 1800-talet. Det norska Riksantikvarieämbetet beslutade att ta bort Stathelle från sin Nota Bene -lista. Orten är inte längre bevarandsvärd. Obs! Bilden är inte ett montage. Fortsätt läsa En Norgehistoria

Skanörs centrum i samråd

 

Två butiker för optik och kläder blir bostad

Skanörs centrum och de närmaste kvarteren har åderlåtits på handel och service i flera år. Banker, post, Systembolag. Flera butikslokaler står tomma och hus som innehöll butiker byggs om till bostäder. Fortsätt läsa Skanörs centrum i samråd

Ljungby flyttar ut

Ljungby blev som jag tidigare skrivit hårt drabbat av varuhusexpansionen. Konsekvenserna av detta syns än idag med de storskaliga byggnaderna i centrum som avviker från den ursprungliga bebyggelsen. Konstnären Sven Ljungström protesterade mot denna förändring. Man undrar vara han skulle tänka idag när projektet Ljungbyporten nu börjar byggas. Det är Skanska som driver projektet med hyresgäster som Skokanonen, Audio Video, Citygross, DocMorris och Jysk. 16 000 kvm skall byggas.
Projektet är ett av många liknande där företag i enkla hallbyggnader läggs intill motorvägarna. Här finns hamburgerbarerer (3st) i drive-thru-format och annan lågprishandel i en tämligen ostrukturerad röra.

 

Skåne är inte som Stockholm – än

Skåne är inte som Stockholm. Självklart är det så. Men det finns en viktig skillnad som hotar att försvinna genom utbyggnaden av köpcentra i Skåne. Det är den tätortsstruktur som Skåne har och som skiljer sig från Stockholm på ett tydligt sätt. Skall vi behålla Skånes tätortsstruktur med städer och mindre orter som fortfarande har (eller kan återupprätta) sin egen karatär så måste man till att börja med inse att hotet finns från de stora köpcentrumetableringar som nu planeras eller byggs. Tanken med dessa är ju att vi skall överge våra torg och platser för att istället umgås på dessa köpcentras ”mötesplatser med upplevelser”.

I en understreckare i Svenska Dagbladet idag (8.7.12) beskriver arkitekten och författaren Ola Andersson utvecklingen i Stockholm. Ola Andersson har nyligen utkommit med boken Vykort från Utopia. Maktens Stockholm. I artikeln beskrivs utvecklingen av Stockholm. Jag citerar:

Efter Stockholmsutställningen 1930 introducerades den modernistiska arkitekturens idé om att helt avskaffa den traditionella staden och ersätta den med åtskilda zoner för arbete, boende, trafik och rekreation. Det passade folkhemmet som handen i handsken. Storstadens oöverskådliga och konfliktfyllda urbanitet skulle ersättas med åtskilda, välordnade och konfliktfria grannskapsenheter.

Kritiken mot denna utveckling har idag lett till att man åter uppskattar det urbana livet i staden. Det var först 1980 som Stockholms stad återigen fick samma folkmängd som 1960. Man byggde förorter där naturligtvis ett köpcentrum fick ersätta bristen på naturlig stadsmiljö för handeln.

Det internationella fastighetskonsultföretaget DTZ beskriver i en rapport från mars 2012 bilden av köpcentra i Europa. Vilken stad har mest köpcentrumyta per invånare? Stockholm naturligtvis.