Vad representerar du? / What do you represent?

In English below

Jag fick ett mail från TV4 som ville ha kontakt med anledning av att jag har skrivit om köpcentret Malmö Entré. Jag ringde upp och journalisten frågade varför jag skriver och vad jag representerar.
Jag berättade att jag arbetat med köpcentra i en herrans många år och tycker att vi talar alldeles för lite om den påverkan de har. Därför skriver jag. Jag representerar ingen annan än mig själv.

Jag frågade sen varför man måste ”representera” någon för att en åsikt skall vara intressant.
– Nej det behövdes inte, men jag anade ganska tydligt att om du inte representerar någon så blir du mindre intressant.
– Åtminstone i TV 4.

Jag inte bara skriver utan genom dem som läser denna blogg så kommer jag i kontakt med konkreta situationer. Jag har bidragit till att hjälpa föreningar att skriva remissvar, jag har nyss skrivit ett kapitel i en bok tillsammans med andra.  Jag uppmanas att skriva yttranden i planärenden. Allt detta innebär att du tar ställning.Det kanske för många skulle kännas lika obehagligt som att gå på slak lina. Men om man håller sig till fakta och baserar sina kommentarer kring detta så är risken liten. Malmö Entré HAR ca 30 tomma lokaler. Det ÄR ett problem som är allvarligt i sig. Det behöver jag inte representera något för att tycka.

Så:

  • Skriv en insändare.
  • Skriv en kommentar på denna blogg eller maila ett inlägg som jag tar in som gästinlägg.
  • Kolla din kommuns hemsida över planärenden.
  • Skriv ett yttranden om du anser att du berörs av ärendet.

Kliv ut på linan.

I had a mail from a local TV station. They contacted me because I had written about a shopping centre (Entré). I called them and the journalist asked why I am writing and what I represent. I answered that I have been working with shopping centres for years and I think we talk too little about their impact in their surroundings. I represent nobody but myself. I then asked why you have to represent something to be of interest. No was the answer you do not have to, but still I feel that is how it is. At least in this TV station.

I do not only write but through people who read this blog I get in contact with associations to help them write petitions, I have recently wrote a chaper in a book. I am asked to comment on planning issues. All this means you take a standpoint. To many it might be as frightening as a walk on a line. But if you have all the facts the risk is diminutive. The centre Malmö Entré HAS 30 empty stores. That IS a problem. I do not have to represent anything to say that.

So

  • Write to your local paper
  • Write a comment on this blog or a guestpost
  • Check the websit of your city and see if there are planning issues of concern. If so make a comment

Walk the line!

Almedalen och köpcentra

Att man skulle diskutera konsekvenserna av en kraftig köpcentrumutbyggnad i vissa av våra städer, Malmö t.ex. vid något av de över 1800 arrangemangen under Almedalsveckan, vore inte för mycket begärt. Av de 110 seminarier som stat/kommun och landsting arrangerar är det ett som skulle kunna beröra ämnet. Det heter Behöver städerna en nationell stadspolitik? Arrangör är Delegationen för hållbara städer. För tredje året i rad arrangerar Delegationen för hållbara städer ett seminarium i Almedalen med fokus på städernas klimat- och hållbarhetsarbete.Vilka hinder finns för hållbar stadsutveckling? Vilket behov har vi av en nationell stadspolitik? Hur kan en nationell stadspolitik vara till stöd i svenska städers klimat- och hållbarhetsarbete?

Fortsätt läsa Almedalen och köpcentra

Problemformuleringsprivilegiet, del 1

Problemformuleringsprivilegiet är ett hemskt ord men jag hittar just nu inget bättre. Tacksam för förslag. Skriv det i kommentarsfältet nedan. Ändå betecknar ordet något viktigt. Vem är det som bestämmer vad som skall göras med t.ex handel och service i en stad. I Anders Wahlgrens film ”När Domus kom till stan” blev svaret ofta från politikerna när de skulle motivera rivandet av stora delar av en stadskärna att det var ”utvecklingen”. Få sade emot. Det gjorde däremot konstnären Sven Ljungström när han kämpade mot rivandet i Ljungby.

Jag tänkte därför ägna lite uppmärksamhet framöver åt frågan vem som definierar vad vi bör göra. Först ut är ett konsultföretag som heter Jones Lang Lasalle som är ett stort internationellt företag. I Sverige förvaltar de bl.a. köpcentret Entré i Malmö. JLL är ett företag som ofta anlitas i samband med planerandet av köpcentra, därför är det viktigt att veta vad de tycker

I en liten film som kallas Sweden Market Overview uttalar sig en kvinna från JLL som heter Caroline Jones. Efter att ha upprepat samma påstående fem gånger i början blir det intressant mot slutet när Caroline börjar tala om att ”utveckla” gator så att det blir mer ”variation”. Egentligen pläderar hon för motsatsen. Se själva.