Centrumförtätning i Svedala

Enligt Skånska Dagbladet vill Ica i Svedala riva fastigheten i centrum och undersöker nu möjligheten att bygga 40 nya lägenheter och flera butikslokaler på den här fastigheten. Därför har man ansökt om planändring. Avsikten är att bygga butikslokaler i gatuplan och lägenheter i övrigt. Man planerar för som mest fyra våningsplan och en inredd vindsvåning. Byggnadens fokus ska vara mot Marknadstorget. Det är verkligen en positiv idé. Att bygga lokaler och bostäder i detta läge förstärker de idéer som förre stadsarkitekten och stadsbyggnadsdirektören skissade i sin plan ”Staden på landet”. Man ville så långt möjligt behålla servicen samlad kring gågatan.

Stadsarkitekten har haft åtskilliga kontakter med Ica och gläds åt planerna som kan ge nytt liv i Svedala centrum och vill för att påskynda det hela hoppa över programskedet och gå direkt in i samrådsskedet.

Det skulle ändå vara en god idé att ägna sig en stund åt att fundera i ett programskede.Vad skall det vara för handel? Hur stora lokaler passar för de verksamheter man här kan tänka sig. Små städer som Svedala har svårt i konkurrensen om handeln. Malmö storsatsar med köpcentra. Internethandeln börjar ta en allt större bit av marknaden.

I England har man känt av samma fenomen länge. Stadskärnorna har tappat markandsandel från 49,5% år 2000 till 42,5% idag. Det är stora regionala centra som vinner. Ändå är man lite hoppfulla. I Hampshire har man tagit nya grepp och differentierat hyrorna så att butikerna får det lite lättare. En annan idé som åtminstone borde övervägas är s k bokaler, dvs en butikslokal med vidhängande bostad ovanför. Kanske skulle en vertikal indelning av fastigheten vara intressant, typ Germanienplatz i Berlin där nybyggda townhouses har en bredd om 6 m och ändå har 5 våningar. Som sagt var – hoppa inte över programskedet.

Sverige sämst på bostäder – men bäst på köpcentra

Den 26 mars 2012 skrev Jan Edling en artikel i Dagens Samhälle med rubriken Svensk välfärd kräver massiva investeringar.

Edling tar upp eftersatta investeringar i infrastruktur men nämner också bostadsbyggandet: När det gäller investeringar i bostadsbyggande ligger Sverige ohjälpligt sist i Europa, med bara hälften så stora investeringar som genomsnittet under de senaste 10 åren.
Vad beror det låga bostadsbyggandet på? Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall har sitt svar: kommunal byråkrati. Läs mer här i Byggnadsindustrin

Om vi ligger i botten i Europa när det gäller bostadsbyggande så ligger vi i topp när det gäller köpcentra. Inget annat land i Europa hade lika mycket köpcentrumyta (kvm per 1000 invånare) som Sverige 2008 enligt en rapport från Jones Lang Lasalle. Trots detta rekord hävdade representanter för Emporiaprojektet att Malmö var underförsörjt på köpcentra. Det beror naturligtvis på vad man jämför med. Vad det än är man jämför med så lär Malmö om något år ha sin väl beskärda del.

 

 

Nya köpcentra hotar grannkommuners utveckling

De tre köpcentra som nu är under uppförande i Malmö, Emporia (bilden ovan) och Mobilias samt Triangelns utbyggnadsprojekt behöver tillsammans omsätta ytterligare 3 miljarder kronor utöver den omsättning som redan finns (i Triangeln och Mobilia)

De stora projekt det här är tal om tar lång tid att planera och genomföra. Det var omöjligt att förutse att vi skulle få finanskriser och eurokris som påverkar Sveriges ekonomi och konsumenter. Enbart detta faktum visar det orimliga att bygga den typen av projekt, en typ av handelsplatser som totalt övergivits i föregångslandet USA.

Investeringsbesluten har tagit sen lång tid tillbaka, innan Eurokris och minskad konsumtion.Vi ser nu hur hushållen blir mer restriktiva och sparar mer i stället för att konsumera. Ända sen 1950 talet och fram till 1980 talet brukade hushållen spara ca 10% av sina inkomster. Sen kom en period med t o m negativt sparande.

Var skall omsättningen till de tre köpcentrumprojekten komma ifrån?

Låt oss utgå från de utredningar som legat till grund för planbesluten. I handelsutredningen för Mobilia tror man att den nödvändiga ökade omsättningen till 40% skall komma från området utanför Malmö, dvs de kommuner som ligger som en ring runt Malmö och har en sammanlagd befolkning som är nästan lika stor  (48,6%)som Malmös. Av detta beräknas i sin tur 60% komma från de kommuner som ligger i sydost, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Skurup. De är dessutom de kommuner som ligger i ”skottlinjen” s as från Mobilia och Emporia. Om beräkningarna för Mobilia gäller så är det högst rimligt att anta att de gäller även för Emporia, men även för Triangeln. Utredningen har uppskattat att tillväxten i köpkraft för sydostkommunerna blir ca 1100 mkr fram till 2015. Av detta beräknas alltså två tredjedelar, ca 700 mkr, tillfalla den nämnda tre köpcentren.

Denna köpkraft skulle istället kunna vara en drivkraft för utveckling av lokal service och samhällsbyggande i de berörda kommunerna.