Landskrona och Uddevalla gör en annan bedömning

 

Den nya gallerian i Kristianstad. Nödvändig?
Den nya gallerian i Kristianstad. Nödvändig?

I Landskrona vill man stoppa köpcentrumetableringar utanför stadskärnan. Äntligen frestas man säga. Det vanliga är annars att politiker som i t ex Kristianstad eller Malmö säger att ”man kan ju inte gå emot marknadskrafterna”.  Även Uddevalla kommun är inne på tanken att det räcker nu. Vi behöver inte fler köpcentra som dränerar stadskärnan.

Fortsätt läsa Landskrona och Uddevalla gör en annan bedömning

Behov och begär

IMG_0240Ekonomen J M Keynes är återigen aktuell, nu i diskussionen om åtstramningspolitiken inom EU. Keynes trodde på 1930 talet att när människors behov (i Väst-Europa) skulle vara uppfyllda någon gång i slutet av 1900-talet, så kunde man ägna sig åt annat än arbete. 15 timmars arbete i veckan räckte trodde Keynes. Så blev det som bekant inte. Keynes talade om behov och räknade inte med begär. Fortsätt läsa Behov och begär

Kedjorna tar över i Danmark

Vi har en bild av Danmark som fyllt av en mängd små butiker. Men landet har också drabbats av de förändringar vi känner till från Sverige. De helägda kedjorna (kallas kapitalkedjor i Danmark) tar över från de kedjor som är ett inköpssamarbete.

För fem år sedan satt de helgda kedjorna på var tredje butik, idag har de nästan 6 av tio butiker enligt Dansk detailhandel.

De frivilliga och de självständiga butikerna har inte nog kapital att stå emot med. Många dukade under rätt snabbt i början av krisen och det är fortfarande många av de självständiga som har det rätt svårt. Butikerna är dubbelt drabbade – från nedgången i konsumtionen och från bankerna restriktivitet.

Vi har sett liknande situationer i Sverige. När en ekonomisk kris uppstår är det de kapitalstarka företagen som överlever och expanderar. Under början av nittiotalet skapade bankerna särskilda fastighetsföretag för sina dåliga panter. Namn som Retriva, Kungsleden,Securum var företag som ägde många hotell, många av dessa vara enskilda företag, stadshotell. Idag är nästan alla ägda av kedjeföretag, ofta norska.

Ur köpcentras synvinkel är försvinnandet av enskilda butiker enbart av godo. Den som har någon erfarenhet av hur köpcentrumägare resonerar vet att de inte tycker om enskilda företagare. De tycker de bara är besvärliga, trots att motsatsen nyligen framfördes från företrädare för Stockholms cityhandel

 

 

Detaljhandelsvolymen

Diagrammet nedan från Eurostat visar detaljhandelns omsättning i fasta priser från 2003 och fram tills idag. Den röda linjen är Euromedlemmarna och den svarta är alla EU medlemmar. Referensåret är 2005 (den övre horisontella linjen). Nånstans vid 2008 fick utvecklingen en knäck och verkar inte återhämtat sig riktigt ännu. Lustigt nog ökade detaljhandeln det senaste året i Danmark med 8,1% vilket inte finns något fog för mot bakgrund av hur den danska ekonomin ser ut i övrigt.