Dålig timing för Kristianstad

Med en ovanlig timing kommer Dagens Industri med en förstasida som illustrerar bekymren i Kristianstad och tomställningen av en tredjedel av Galleria Boulevard.

Skärmavbild 2014-11-24 kl. 17.57.38Det är nästan så man känner lite sympati för de politiker som surrat sig vid masten och försvarat denna anläggning i hjärtat av stan. Men förresten – näe. Om man hade lyssnat så fanns det tecken som antydde att det mycket väl kunde gå så här – som det nu har.

Enligt HUI:s köpcentrumbarometer låg tillväxten för köpcentra på 0,8 procent under 2013. Den ordinarie handeln ökade med 2 procent och  e-handeln med 17%.

I Dagens Industri talar köpcentruminvesterarna om att det i framtiden bara är de riktigt stora köpcentren som man är intresserad av, som Mall of Scandinavia. Den tror man på. Investerarna Unibail Rodamco har sålt av 7 av 16 köpcentra för att satsa på den här typen av mega-anläggningar. Kvar blir mindre köpcentra runt om i landet. De låter som strategin för WalMart i USA. De etablerar ett antal halvstora butiker som tar död på den lokala handeln. Sen stänger man och öppnar ett jättebutik långt utanför stan.

Mall of Scandinavia blir granne med Friends Arena i Solna, som är ett jättefiasko där alla inblandade vill komma ifrån så fort som möjligt. Men det är en arena det och det är något helt annat. Eller hur är det? Är det inte samma lokala storhetsvansinne som drivit fram dessa anläggningar. Hur är det i Kristianstad med den saken?

Dagens Industri skriver vidare att det är en uppfattning i branschen att det INTE råder en överetablering! Vad kallar man då det faktum att Sverige har mer köpcentrumyta per invånare än något annat land i Europa?

Pyramiderna i Kristianstad

pyramidernaBeredskapen för att uppmärksamma en idé hänger också samman med vilken betydelse aktörerna kan lägga in i idén. En oklar idé, eller en idé som endast i vissa delar är tydligt specificerad, ger utrymme för många tolkningar och intressen. Den kan därför uppmärksammas och förknippas med många olika sammanhang. —- I studier av politik och samhällsdebatt framkommer att det är enkla och dramatiska formuleringar som fångar uppmärksamhet och som förs vidare vida media till andra. (Sahlin, Kerstin: Oklarhetens strategi, 1989, sid 103)

Den bok som rubriken och stycket ovan är hämtat från handlar om organisationers arbete med Globenprojektet i Stockholm som exempel.

De båda köpcentrumprojekten i Kristianstad, Galleria Boulevard och det externa köpcentrumprojektet C4 Shopping har av politikerna i staden framställts som nödvändiga för stadens överlevnad. En utredning har legat till grund för denna tro. Nu visar det sig att dagarna innan beslutet om att godkänna detaljplan och markanvisningsavtal för C4 shopping kom en annan utredning som kraftig ifrågasatta den bedömda lönsamheten i projektet. Denna utredning var känd när beslutet togs i kommunfullmäktige. Det kan vara därför som flera talare plötsligt började tala om ”en ny stadsdel” och ”förtätning” av stadskärnan. Man lägger in en ny betydelse i projektet för att avvärja en plötsligt uppkommen kritik.

I själva verket kan en stor del av motivet till att de båda projekten drivits fram vara ett annat. Trots att det nu enligt den nya utredningen tycks vara ett högriskprojekt som politiker inte bör ge sig in på  så har man gjort det. Man har förväxlat ”att styra” med ” att driva förlopp” och har sedan trott att det var samma sak. Eller man  var tvungen att tro det eftersom man knutit sig med avtal på att driva förloppet vidare med C4 shopping. Man kunde till slut inte skilja mellan förändring, handling och förbättring. Man likställde ”att göra något” med att ”förändra” och antog att det var bättre än att inte göra något.

Varför byggde faraonerna pyramiderna? Förklaringen låg varken i form eller funktion – utan i själva byggandet. Genom att byggandet av pyramiderna krävde en stor, åtminstone relativt permanent, arbetsstyrka fick man en stor andel samlad och relativt stationär befolkning vilket möjliggjorde formandet av en nationalstat.

Kristianstads pyramider (Galleria Boulevard och C4 shopping) har funktionen att symbolisera en gemensam handlingskraft hos alltifrån Sverigedemokrater till Socialdemokrater. Kristianstad utsätts för en stor förändring. Det blir knappast någon förbättring men för politikerna visar det på handlingskraft och det var det man behövde.