Bra förslag om Svedala centrum

Svedala Företagsgrupp hade möte den 29 maj och diskuterade på begäran av kommunen hur man kan aktivera centrum. Delvis skall det ses mot bakgrund av ökande konkurrens från nya köpcentrumprojekt i Malmö. Läs deras konstruktiva förslag. Det visar att det finns en vilja att bevara Skånes tätortsstruktur.

Svedala företagsgrupps synpunkter på centrumutvecklingen i Svedala tätort. Fortsätt läsa Bra förslag om Svedala centrum

Svedala centrum på agendan igen

Den 29 maj var jag inbjuden till Svedala Företagsgrupps styrelsemöte för att diskutera Svedala centrums framtid. Anledningen till diskussionen var en förfrågan från kommunens näringslivschef som ville inhämta synpunkter rörande handel, skyltning,trafik mm. Frågorna upplevs lite väl tekniska. Som om en förändring av centrum är ett quick fix. Det är det definitivt inte. Det kommer ta tid.

Gågatan som egentligen är en vanlig gata enligt detaljplanen har sett i stort sett likadan ut sen den skapades 1997, det år bilden är tagen.

Jag redogjorde för mina funderingar kring vad som kommer at hända när de stora köpcentrumprojekten i Malmö blir klara. Det kommer innebära inte bara att handeln får direkt konkurrens. Emporia, Mobilia och Triangeln marknadsför sig som mötesplatser och upplevelser. Man vill helt enkelt att det är där man skall träffas och inte på den ort man bor.

Svedala kommun har idag det största negativa flyttningsnettot av alla kommuner i Skåne. För att vända denna utveckling och få framför allt unga barnfamiljer att vilja flytta till Svedala krävs mer än att bara behålla och eventuellt få några nya butiker. De som flyttar ut från Malmö har vant sig vid det urbana livet med coffee shops och restauranger, mötesplatser m.m. samt en storstadsmässig miljö. Det är klart att Svedala inte kan erbjuda allt detta, men något litet av det. Gågatan bör förtätas vilket innebär att husen bör få flera våningsplan än idag. Precis som köpcentrumbyggarna vet skall man ha en omväxlande och varierad fasad. De långa tråkiga fasaderna på Domus och ICA borde istället vara fler byggnader. Varför inte prova tanken med smala hus i flera våningar där bottenplanet kan (men inte behöver) användas för verksamheter.

Förtätning i bostadscentra

Tecken finns på att även i Sverige börjar folk bli trötta på att åka till jättelika centra för sina inköp. ICAs mellanstora koncept Supermarket går allt bättre. Trots detta sker en kraftig utbyggnad av stora anläggningar. Vi är ju det land i Europa som är nästan allra bäst på köpcentrumyta per invånare.

Många mindre orter tappar handel och service. Det finns undantag. Det lilla Lödde Centrum som ligger på gångavstånd från Center Syd är ett privat ägt köpcentrum. De senaste åren har en tillbyggnad skett. Från början var det ca 8000 kvm och är nu ca 10 000. Löddeköpinge ligger i Kävlinge kommun (tillsammans med jättelika Center Syd). Löddeköpinge har ca 7000 invånare och är därmed ungefär lika stort som Skanör – Falsterbo. Vägen förbi Lödde Centrum förbinder huvudorten Kävlinge och Center Syd. Vägen har en årsmedeldygnstrafik om ca 4500.

 

Ny lokaler har skapats i byggnader som bildar en liten gränd utanför den äldre inomhusdelen.Men det största tillskottet är bostäder direkt i anslutning till centrumbyggnaden. Det skapar en förtätning i Löddeköpinge som annars är ett ganska typiskt villaområde.

Fördelen med lilla Lödde centrum är att det är bekvämt och överblickbart jämfört med röran i Center Syd som syns på den nedre bilden.

Centrumförtätning i Svedala

Enligt Skånska Dagbladet vill Ica i Svedala riva fastigheten i centrum och undersöker nu möjligheten att bygga 40 nya lägenheter och flera butikslokaler på den här fastigheten. Därför har man ansökt om planändring. Avsikten är att bygga butikslokaler i gatuplan och lägenheter i övrigt. Man planerar för som mest fyra våningsplan och en inredd vindsvåning. Byggnadens fokus ska vara mot Marknadstorget. Det är verkligen en positiv idé. Att bygga lokaler och bostäder i detta läge förstärker de idéer som förre stadsarkitekten och stadsbyggnadsdirektören skissade i sin plan ”Staden på landet”. Man ville så långt möjligt behålla servicen samlad kring gågatan.

Stadsarkitekten har haft åtskilliga kontakter med Ica och gläds åt planerna som kan ge nytt liv i Svedala centrum och vill för att påskynda det hela hoppa över programskedet och gå direkt in i samrådsskedet.

Det skulle ändå vara en god idé att ägna sig en stund åt att fundera i ett programskede.Vad skall det vara för handel? Hur stora lokaler passar för de verksamheter man här kan tänka sig. Små städer som Svedala har svårt i konkurrensen om handeln. Malmö storsatsar med köpcentra. Internethandeln börjar ta en allt större bit av marknaden.

I England har man känt av samma fenomen länge. Stadskärnorna har tappat markandsandel från 49,5% år 2000 till 42,5% idag. Det är stora regionala centra som vinner. Ändå är man lite hoppfulla. I Hampshire har man tagit nya grepp och differentierat hyrorna så att butikerna får det lite lättare. En annan idé som åtminstone borde övervägas är s k bokaler, dvs en butikslokal med vidhängande bostad ovanför. Kanske skulle en vertikal indelning av fastigheten vara intressant, typ Germanienplatz i Berlin där nybyggda townhouses har en bredd om 6 m och ändå har 5 våningar. Som sagt var – hoppa inte över programskedet.