Pyramiderna i Kristianstad

pyramidernaBeredskapen för att uppmärksamma en idé hänger också samman med vilken betydelse aktörerna kan lägga in i idén. En oklar idé, eller en idé som endast i vissa delar är tydligt specificerad, ger utrymme för många tolkningar och intressen. Den kan därför uppmärksammas och förknippas med många olika sammanhang. —- I studier av politik och samhällsdebatt framkommer att det är enkla och dramatiska formuleringar som fångar uppmärksamhet och som förs vidare vida media till andra. (Sahlin, Kerstin: Oklarhetens strategi, 1989, sid 103)

Den bok som rubriken och stycket ovan är hämtat från handlar om organisationers arbete med Globenprojektet i Stockholm som exempel.

De båda köpcentrumprojekten i Kristianstad, Galleria Boulevard och det externa köpcentrumprojektet C4 Shopping har av politikerna i staden framställts som nödvändiga för stadens överlevnad. En utredning har legat till grund för denna tro. Nu visar det sig att dagarna innan beslutet om att godkänna detaljplan och markanvisningsavtal för C4 shopping kom en annan utredning som kraftig ifrågasatta den bedömda lönsamheten i projektet. Denna utredning var känd när beslutet togs i kommunfullmäktige. Det kan vara därför som flera talare plötsligt började tala om ”en ny stadsdel” och ”förtätning” av stadskärnan. Man lägger in en ny betydelse i projektet för att avvärja en plötsligt uppkommen kritik.

I själva verket kan en stor del av motivet till att de båda projekten drivits fram vara ett annat. Trots att det nu enligt den nya utredningen tycks vara ett högriskprojekt som politiker inte bör ge sig in på  så har man gjort det. Man har förväxlat ”att styra” med ” att driva förlopp” och har sedan trott att det var samma sak. Eller man  var tvungen att tro det eftersom man knutit sig med avtal på att driva förloppet vidare med C4 shopping. Man kunde till slut inte skilja mellan förändring, handling och förbättring. Man likställde ”att göra något” med att ”förändra” och antog att det var bättre än att inte göra något.

Varför byggde faraonerna pyramiderna? Förklaringen låg varken i form eller funktion – utan i själva byggandet. Genom att byggandet av pyramiderna krävde en stor, åtminstone relativt permanent, arbetsstyrka fick man en stor andel samlad och relativt stationär befolkning vilket möjliggjorde formandet av en nationalstat.

Kristianstads pyramider (Galleria Boulevard och C4 shopping) har funktionen att symbolisera en gemensam handlingskraft hos alltifrån Sverigedemokrater till Socialdemokrater. Kristianstad utsätts för en stor förändring. Det blir knappast någon förbättring men för politikerna visar det på handlingskraft och det var det man behövde.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s