Köpcentra är inte gratis för skattebetalarna

 

 

Steen & Ströms köpcentrum Allum i Partielle ligger på en bro över motorvägen och skall förbinda kommunen på båda sidor. Vem betalade?
Steen & Ströms köpcentrum Allum i Partielle ligger på en bro över motorvägen och skall förbinda kommunen på båda sidor. Vem betalade?

Köpcentrumetableringar beskrivs som sysselsättningsskapande och turistmagneter. När de kostnader som kommuner måste stå för i samband med etableringar räknas, så framkommer en annan bild. Dessa anläggningar hamnar i samma sällskap som andra stora projekt som aldrig kommer att betala sig, typ arenor, men som skattebetalarna får leva med många år framöver.

Ny rapport visar intressanta samband

En IKEA etablering ökar detaljhandelsomsättningen i etableringskommunen, skapar arbetstillfällen och drabbar ej detaljhandeln i grannkommunerna. Men det gälller IKEA varuhus. Andra studier från USA av varuhuskedjan Wal-Marts etableringar visar att det blir negativa konsekvenser både för detaljhandeln och sysselsättningen. Anledningen är att Wal-Mart har ett bredare sortiment, dvs liknar mer ett externt köpcentrum. Detta har professor Sven-Olav Daunfeldt vid Högskolan Dalarna visat i en rapport. 

Det hela är inte så konstig. Att externa köpcentra har negativa konsekvenser för detaljhandel OCH sysselsättning har nyligen fått exempel på även här i Sverige.

Exemplet Borlänge – avkastning 1,6%

Det som emellertid är intressant är en annan sida av saken. Ett av exemplen som professor Daunfeldt studerat är Borlänge. I Borlänge räknar man med att sällanköpsvaruhandeln i staden kommer att öka med 416 miljoner kronor och att antalet anställda inom sektorn skall öka med 157 personer. Detta är fortfarande alltså antaganden.

Vad som inte är antaganden är att kommunen investerat 562 miljoner kronor för denna etablering. Vägar, anslutningar, belysning mm kostar pengar. Vad får kommunen för detta. Jo – 157 personers skatteinbetalningar, förutsatt att de bor i kommunen allihop. Antag att de anställda i Borlänge har medianlönen för 2012, nämligen 20.000 kronor per månad, eller 240 000 kronor per år. Det innebär att man endast betalar kommunalskatt som i Borlänge är 34 kronor. Efter antagna grundavdrag och multiplicerat med skatten betalar var och en 23% eller ca 56 300 kr/ år i skatt. Totalt för de 157 blir det knappt 9 miljoner kronor. Denna skatteintäkt är alltså avkastningen på den investering om 562 000 000 kr som kommunen gjort. Det blir 1,6 %.

Ingen fastighetsinvesterare eller köpcentruminvesterare gör sådana affärer – investeringar med en avkastning om 1,6 %.

All right säger någon – men det blir andra effekter. I handeln i övrigt, i restauranger osv. Sådana kalkyler görs ofta i sammanhang som dessa och är i förväg mycket rosiga, men visar sig till slut mest bestå av blå rök.

Ändå är det som ovan beskrivits ett positivt exempel. En IKEA etablering drabbar varken annan handel i kommunen eller i grannkommunerna och det blir en positiv sysselssättningseffekt. Fortfarande som antaganden alltså.

Det har talats alldeles för lite om de infrastrukturinvesteringar som kommuner gör i samband med externetableringar. Följande exempel kan vara ett varnande exempel.

Köp billigt- låt kommunen betala infrastruktur – sälj tilbaka dyrt

I en skånsk kommun ville en investerare bygga ett externcentrum. Man köpte mark av kommunen som investerade i vägar och belysning för i stort sett samma summa som man fått för tomten. Men investeraren ångrade sig och ville inte genomföra projektet. I stället ville man sälja tillbaka tomten – för det dubbla priset mot vad man betalt. Läget hade ju ökat i värde kunde man hävda genom de intrastrukturinvesteringar som kommunen gjort.

Informationsbrist i Kristianstad

Det är därför viktigt att man i t ex Kristianstad tvingar kommunen att tala om hur mycket som skattebetalarn skall bidraga med i det s.k. C4 shopping projektet. Det är dubbelt så stort som ett IKEA varuhus och kommer även att ha ett bredare sortiment. Det är alltså relevant att jämföra med de studier som gjorts av Wal Mart, dvs negativa konsekvenser för övrig handel och handeln i grannkommunerna samt t o m negativ sysselsättningseffekt.

C4- shopping projektet intill E22 med en del av alla anslutningsvägar synliga på bilden
C4- shopping projektet intill E22 med en del av alla anslutningsvägar synliga på bilden

 

4 reaktioner till “Köpcentra är inte gratis för skattebetalarna”

  1. Det kan ju inte vara så svårt egentligen – om politikerna vill svara. I t ex Kristianstad vill de inte det. Kolla med det lokala stadsbyggnadskontoret – planavdelningen vad som är kommunens åtagande i sammanhanget.

   Gilla

 1. ”Köpcentra är inte gratis för skattebetalarna”
  Dessa infrastrukturkostnader, som detta köpcenter genererar hålls hemligt för kommuninvånarna i Kristianstad uppskattningsvis 150-200 miljoner, där kärnverksamheterna gå med stora underskott
  Höjd kommunalskatt är redan beslutad beslutad!
  Det planers 70 000 kvm externhandel med ca 2500 p-platser på prima jordbruksmark!
  Läs på två Kristianstads bloggar hur det går till med medborgardialogen i Kristianstad:

  http://natverkkristianstad.wordpress.com/

  http://dialogkristianstad.blogspot.se/

  Vi som värnar om vårt unika centrum i Kristianstad är glada, om Du sprider detta runt om i vårt land hur man hanterar ansvaret för PBL och den långsiktigt hållbara stadsplaneringen.
  I detta ärende är det skicklig lobbyverksamhet, som styr demokratin i detta ärende!
  Detta trots ca 7500 kommuninvånare krävde i ett folkinitiativ en kommunalfolkomröstning.
  Detta avslogs under märkliga beskyllningar och argumentation i kommunalfullmäktige trots drygt 10 % hade begärt denna folkomröstning !

  Gilla

 2. Läser ovanstående rader och konstaterar med indignation att, när kravet på 10 %
  är uppfyllt, borde politikerna tvingas att ta beslut i frågan !!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s