Landskrona och Uddevalla gör en annan bedömning

 

Den nya gallerian i Kristianstad. Nödvändig?
Den nya gallerian i Kristianstad. Nödvändig?

I Landskrona vill man stoppa köpcentrumetableringar utanför stadskärnan. Äntligen frestas man säga. Det vanliga är annars att politiker som i t ex Kristianstad eller Malmö säger att ”man kan ju inte gå emot marknadskrafterna”.  Även Uddevalla kommun är inne på tanken att det räcker nu. Vi behöver inte fler köpcentra som dränerar stadskärnan.

Naturligtvis kommer då reaktionen från t ex Svensk Handel  i Aftonbladet och någon fastighetsdirektör att det hindrar ”utvecklingen”.
Vilken utveckling frågar man sig.

I Svensk Ordbok utgiven av Svenska Akademin definieras utveckling så här:

utveckling –  en process varvid något förändras
och ofta blir mer komplicerat eller värdefullt e.d.

Vad som helst som förändras kan ju vara en utveckling. Det är en bedömningsfråga om  det är en god utveckling eller inte. Är det utveckling vi talar om när man bygger köpcentra med identiskt innehåll över hela landet. Det är väl snarare likriktning. Och likriktning är ju snarare motsatsen till något mer komplicerat som ordboken beskriver. Värdet på fastigheterna i stadskärnan blir inte heller mer värda om de töms på hyresgäster. Alltså inte mer värdefulla. Ordet utveckling används således mest som en eufemism för något som man menar är positivt. Under den stora varuhusutbyggnaden motiverades projekten ofta med att man måste följa ”utvecklingen”. Samma bergfasta tro på att man inte hade annat alternativ än att följa ”utvecklingen” som den definierades av varuhusföretagen på den tiden, finner man i en liten skrift från 1965 med namnet ”Varuhusens segertåg”. Här utvecklar KFAIs Hans S:son Leijonhufvud sin syn på planering. KFAI var kooperationens  ett eget arkitektkontor. Det var de som planerade och ritade Domusvaruhusen. Kapitlet ”Att projektera framtidens varuhus” inleds så här:

De stora varuhuskedjor som växt upp under det senaste decenniet har verkat som en pådrivande faktor vid den sanering och förnyelse som pågår i svenska städer. Föreliggande stadsplaner har därvid ofta visas sig förlegade och har måst ändras.

”Pådrivande faktor vid sanering och förnyelse”. Så beskrevs ödeläggelsen av svenska stadskärnor 1965.

Förr var det varuhusföretagen. Idag är det internationella företag med stora ekonomiska resurser bakom sig som vill komma åt allt som luktar avkastning. Denna underkastelse för dessa ekonomiska krafter kallar Jürgen Habermas för systemens kolonisering av civilsamhället.

Å andra sidan. I Sverige är vi vana vid att höra att gamla företag måste bort och ersättas av nya. Då ökar produktiviteten. Man kan göra mer med mindre. Färre anställda t.ex. Lönsamheten ökar och lönen för dem som blir kvar blir högre. Så har resonemanget gått.

I läroböckerna i makroekonomi har man antagit att företagens vinster och de anställdas löner utgjorde konstanta bitar ur den kaka som skapades. Ökade produktiviteten och lönsamheten och därmed vinsten – så ökade lönerna i samma grad. Så var det kanske fram till tidigt 1980-tal. Sen dess har det förändrats. Lönerna utgjorde då i Sverige 75% av BNP. Idag är andelen 65%. De som äger kapitalet är de som vunnit i matchen. Det antagna linjära sambandet gäller inte längre och bara detta borde få fler att fundera över om marknadskrafterna alltid har rätt. Läs mer om detta i en artikel i Economist, 13 februari

Så om politikerna i Landskrona och Uddevalla säger att nu är det nog så är det en helt annan bedömning än de gör som säger att de inget kan göra för vi inte får störa marknadskrafterna. Vi måste alltid göra bedömingar som bygger på normer och värderingar. Du kan inte ens säga att en s.k. rolig historia verkligen är rolig. Det beror på.
Låt er därför inspireras av Landskrona och Uddevalla i deras bedömningar.
Stöd dem i sina val och låt det bli början på en ny inriktning  för det som återstår av svenska stadskärnor.

 

Är detta köpcentrum något som inte kunde hindras därför att marknadskrafterna inte skulle störas?
Är detta köpcentrum något som inte kunde hindras därför att marknadskrafterna inte skulle störas?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s