Reepalu om bondeoffer

IMG_0282 Ilmar Reepalu, som några dagar innan avgått som ledande kommunalråd i Malmö, var gästtalare vid ett frukostmöte på Falsterbo Golfklubb den 10 juli. Han talade om Malmös förvandling från en industristad som drabbades av nedläggningar, arbetslöshet och avrivna tomter i centrum och hur sedan en vändning skedde. En del av utvecklingen skedde med hjälp av bondeoffer sa Reepalu.

 

IMG_0305I schackspel värderas pjäserna olika. Lägst värde har bönderna. Det kan vara god schackstrategi att offra en bonde eller två för att uppnå andra fördelar. Sånt vet duktiga schackspelare och de kan också överblicka konsekvenserna av sådana offer. En metafor som den med bondeoffer får inte tänjas hur långt som helst men i detta fall känns den som en fullt rimlig beskrivning av vad som skett och sker i Malmö.

Ilmar Reepalu gjorde en exposé över tunga industrier som dukade under för konkurrensen. Den stora Kockumskranen, världens största bockkran och själva symbolen för Malmö, såldes till Sydkorea. Arbetslösheten var uppe i tjugotvå procent i början av 1990 talet efter att varvet lagts ner. Den sista båten monterades 1989 med hjälp av finska svetsare. Malmös identitet omprövades.

1995 gjordes en blocköverskridande överenskommelse mellan moderater och socialdemokrater om en gemensam strategi för utveckling som inte skulle ändras 180 grader efter varje val – som det var innan. Malmö fick en högskola. Bo01 byggdes och blev en succé med över sexhundratusen besökare. Ilmar Reepalu framhöll även Turning Torsos betydelse för en ändrad bild av Malmö, även om just detta projekt var en mycket våghalsig satsning av HSB Malmö och inte av Malmö stad.

Och sen bron. Den har naturligtvis betytt mycket och borde ha byggts långt tidigare. Idag är Malmö en stad som attraherar ungdom med högre utbildning. De söker den urbana miljön i staden.

Från industristad till konsumtionsstad

Bilden som Ilmar Reepalu presenterade var en bild av snabb förändring. Malmö är inte längre industristaden. Frågan är vad man blivit i stället. En industrihistoriker i Malmö sa nyligen att Malmö gått från industristad till konsumtionsstad. Den sidan av bilden tog Ilmar Reepalu inte upp, trots att det under de senaste åren byggs och projekteras köpcentra för 6-7 miljarder SEK. Det är nästan dubbelt så mycket som det stora hotell och kongresscentret kostar och som man nu startar byggandet av.

Jag ställde frågan varför Malmö vars centrum dränerades av köpcentra som Burlöv center och Center Syd i Malmö – nu tycks ha ändrat uppfattning från att tidigare varit restriktiv i synen på köpcentra.

  • IR: Du tänker på Emporia
  • AA:  Ja, och Entré
  • IR: Entré är inget köpcentrum. (Det var faktiskt så att Entré såldes in till staden som ett s.k. upplevelsecentrum; vad det nu är – min kommentar). Entré var ett sätt att få liv i östra Malmö som var ganska nergånget och Emporia var ett bondeoffer för att få till Arenan. Emporia blev mycket större än vad staden velat men det gick inte att göra något annat.

Att Malmö Stad skapar förutsättningar för byggandet dessa köpcentra har i debatten motiverats med att det skapar arbetstillfällen. Nu visar det sig att det inte gör det. Hyresgästerna är oftast kedjeföretag som sköter bemanningen med personal från andra butiker i stor utsträckning. I Emporias fall är det så lite kunder i veckorna att även stora butiker ser nästa obemannade ut.

Köpcentra som bondeoffer

Nej det som Ilmar Reepalu berättade visar att det är köpcentret som något man tvingas släppa fram för att få något annat; ett bondeoffer alltså. I Emporias fall var det Arenan. Fast egentligen är jämförelsen med schackspelets lägst värderade pjäs inte rättvis. Det som offras i stadens spel är framtida stadsdelscentra. För att fortsätta liknelsen med schackpjäser borde ett stadsdelscentrum jämföras med några av de högst värderade pjäserna. Det är i centrum det urbana livet fokuseras

I stället för att ge den nya stadsdelen Hyllie något som kunde likna ett centrum ligger idag två väldiga byggnader (Emporia och Arenan) mittemot varandra och ger ingen plats för det man förknippar med ett urbant centrum; en mänsklig skala, variation i fasadliven och en blandning av verksamheter.

Även Triangelns köpcentrum var något som Malmö tvingades acceptera. Den dåvarande stadsbyggnadsdirektören Arne Källsbo uttryckte det klart och tydligt:

  • Om det kommer någon och vill investera en miljard på en tomt inne i centrum och som varit avriven i sjutton år; ja då tackar man ja.

Triangelnprojektet ledde till en centrumförskjutning och till att Södra Förstadsgatans norra del blev attrativ. Idag tycks Triangeln med sin utbyggnad dränera gatan från handel.

Malmö Entré skulle aktivera Östra Malmö. Östra Förstadsgatan är Malmös äldsta handelsstråk. Etableringen misslyckades. Östra centrum tycks leva vidare av alldeles egen kraft medan Malmö Entrés framtid blir alltmer oviss. Ett onödigt bondeoffer för att fortsätta liknelsen med schackspel.

Köpcentra – det urbana livets motsats

Köpcentra påverkar stadens innehåll och liv. I början av 1980 talet var det inte särskilt populärt att flytta till Malmö. Idag är det det urbana livet som lockar, främst ungdomar. Ett köpcentrum är inte en del i det konceptet; köpcentra förknippas med masskonsumtionen och bilism, dvs det urbana livets motsats. Dessa köpcentra påverkar centrum på ett alltmer påtagligt sätt. Attraktiviteten i Malmö centrum är inte given för all framtid.

När man frågat Malmöbor var stadens absoluta mittpunkt finns så brukar de flesta ange Södergatans mynning vid Gustaf Adolfs Torg. Bilden nedan är tagen vid denna punkt och visar i fonden gågatans fortsättning ner mot Triangeln.

IMG_0298

Huset i fonden innehöll förr den fina herrklädesaffären Casons. Idag ser det sen lång tid ut så här.

IMG_0292

Övriga lokaler är tomma efter avflyttning som redan skett; till Emporia i ett fall, i annat fall med adress okänd.

IMG_0294IMG_0293

Läs vad innehavaren till ovanstående butik tycker i SDS

Att butiker stänger och avvecklas kan ha olika skäl. Men när en hel fastighet drabbas längs hela fasaden tyder det på något annat. Läget har blivit ointressant. Vid stadens torg och mittpunkt.
Konsumtionsstaden Malmö flyttar ut från själva staden.

En tanke på “Reepalu om bondeoffer”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s