Svensk Handel och småföretagen

Är Svensk Handel verkligen intresserat av små företag? Fan tro´t.
Algatan i Trelleborg. Fotgängare, cyklar o bilar samsas
Algatan i Trelleborg. Fotgängare, cyklar o bilar samsas
Det är alltid roligt att få seriösa kommentar till blogginläggen. När jag häromdagen uppmärksammade den amerikanska helgen som tillägnas småföretagen så kommenterade Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling inom Svensk Handel:

De små företagen är livsviktiga för handeln och den svenska ekonomin. För att handeln ska fortsätta att vara intressant behövs variation. Men vi anser att det är kundernas efterfrågan som ska styra utbudet. Den lokala handeln har unika värden att erbjuda oss konsumenter. Den kan skapa en lokal mötesplats som erbjuder personlig service och en närhet i tid. Kundernas shoppinglust är inte heller ett nollsummespel, en variation av butiker ökar den totala kakan av shopping.

Vad Magnus säger är att de små företagen är viktiga. Det är de flesta överens om. Men nästa mening om att det behövs variation är antingen en självklarhet eller inte helt klart vad som åsyftas. Att den lokala handeln har unika värden osv kan man ju också hålla med om men för många är den lokala handeln kanske det enda alternativet och då är det något mycket mer än bara en mötesplats. Sista meningen tolkar jag som en omskrivning av det Svensk Handel brukar säga nämligen att ”handel föder handel”.

Så är det inte alltid. Handel tar också kål på handel. När man bygger för mycket. Som till exempel i Västerås där man byggt externhandel så att galleriorna i centrum får problem. Överskottet på butikslokaler uppskattas till 20%.
Snart får vi kanske se något liknande när man i Trelleborg vill bygga ett externcentrum. Trelleborg som har en väl fungerande och vacker stadskärna där olika trafikslag blandas. Man har torghandel. Genom en ny kringfartsled öppnas för ett externläge. Vad säger då Svensk Handel. Jo, naturligtvis -handel föder handel.

 • Om det nu vore så att handel alltid skapar handel, varför står då ca 30 lokaler tomma i ett nästan nybyggt köpcentrum som Malmö Entré?
 • Om handel alltid skapar handel – varför är det då ca 25 tomma butiker i Lunds centrum efter tillkomsten av köpcentret Nova Lund?

Styrelsen för Svensk Handel består av 19 personer. Majoriteten av ledamöterna representerar något helt annat än småföretag. Oligopolet inom livsmedelshandeln är representerade med 5 personer. Kedjeföretagen H&M och Kapp-Ahl är med. Skulle dessa  ledamöter var särskilt intresserade av de lokala företagen i t.ex. de orter som drabbas av effekterna av köpcentrumetableringar? Det tror åtminstone inte jag.

Vad Magnus Kroon innerst inne känner för kanske avslöjades i tidskriften Market i slutet av förra året. På frågan vad vi minns bäst av handelsåret (2012) svarade Magnus:
Öppningen av Emporia.

10 reaktioner till “Svensk Handel och småföretagen”

 1. Svensk Handel är en organisation för hela handeln och vår styrelse speglar hur handeln ser ut. Vi arbetar för bättre villkor, billigare betallösningar, säkrare butiker och bättre kollektivavtal som gynnar både de stora och de små handelsföretagen. Svensk Handel engagerar sig också i frågor som rör cityhandeln specifikt. Vi samarbetar med centrumföreningar runt om i landet och ingår i organisationen Svenska Stadskärnors styrelse. I Almedalen håller vi varje år seminarier om stadsutvecklingsfrågor tillsammans med bland annat Svenska Stadskärnor.

  Svensk Handel arbetar för att främja handeln men till sist är det kunderna som styr hur handeln utvecklas. Det innebär också att all handel måste leva på egna meriter. Handeln har förändrats mycket de senaste decennierna och samtidigt växt kraftigt. Den snabba tillväxten och utvecklingen kommer inte kunna fortsätta med ett ställningskrig där mindre handelsföretag och kedjor gräver skyttegravar och strider mot varandra. De kompletterar varandra och ett rikt och varierande butiksutbud behövs.

  Hör gärna av dig direkt till mig om du vill att jag fördjupar mitt svar. Nästa vecka är jag i Staffanstorp och pratar om just de här sakerna. Du är välkommen att komma dit och lyssna om du har tid.

  Gilla

  1. Med anledning av Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling i Svensk Handel skulle det vara mycket intressant att höra Kroons offentliga svar på nedanstående skrivning här, eftersom det är mycket viktigt för mig som lokal handlare och många med mig och om jag/vi i forsättningen skall var medlemmar i Svensk Handel.

   Med anledning av en frågeenkät av svensk Handel 2012-10-02, där jag hade följande påpekande och fråga, som aldrig besvarades:

   Till medlemmar i Svensk Handel
   Du som får detta brev är en av de medlemmar som vi hoppas vill ingå i undersökningen för 2012 års julrapport. Vi har slumpmässigt valt ut Dig från vårt medlemsregister. För att julrapporten ska bli den goda temperaturmätare som vi önskar, behöver vi Din hjälp. 


   Undersökningen genomförs genom en webbaserad enkät. Det tar ungefär sju minuter att besvara enkäten. 


   Vi behöver Ditt svar så fort som möjligt, dock senast den 19 oktober. 


   Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten av undersökningen presenteras för media i november.


   Julrapporten genomförs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel.
   Tack på förhand för Ditt aktiva deltagande och engagemang!


   Dag Klackenberg

   Vd

   Svensk Handel

   Med anledning av ovanstående en frågeenkät av Svensk Handel 2012-10-02, där den ”lille” och lokale skohandlaren Olle Johansson O. P. Johanssons Skoaffär i Kristianstad, som driver en lokal skoaffär i fjärde generationen i samma familj i Kristianstad, där min son är på väg att fortsätta familjetraditionen.

   Jag hade följande påpekande och fråga i öppet fält för personliga kommentarer i denna undersökning, som aldrig besvarades:

   Svensk Handel: Vad är det främsta skälet till att ni har julrea i din butik/dina butiker? Välj det alternativ som bäst stämmer in.

   Lokale skohandlaren: Börjar rea i slutet av januari då säsongen är i slutfas och det är ärligare mot kunden, vilket bygger en långsiktigt förtroende.
   Dessa PRISKRIG har blivit så mycket i handeln, att snart säljs inget till ordinarie pris.
   Det är bra med konkurrens men allt detta beror på överetablering i handeln, vilket även Svensk Handel borde påtala och ta ansvar för genom att påtala detta för kommunerna, som har ansvaret för planmonopolet i PBL och ansvaret för det mellankommunala sambandet.
   Vad säger t.ex. Svensk Handel om C4 Shopping i Kristianstad, som håller på att planera 70000 kvm externhandel med 2700 GRATIS p-platser i Hammar ca 5 km från centrum, vilket kommer att skada centrumhandeln och som även går emot kommunens egen handelsutredning utförd av Nordplan?
   Detta sker samtidigt då Steen o Ström bygger en citygalleria Ö. Centrum i Kristianstad!
   Bevakar på något sätt Svensk Handel eller för talan med någon åsikt för existerande medlemmarnas intresse, som varit med om att bygga upp Svensk Handel?
   Tolka INTE detta som jag emot utveckling, men en utveckling vad konsumtionsutrymmet tål för medborgarna.
   På detta sätt hade Svensk Handel skapat förtroende för sina nuvarande medlemmar och värnat om dessa!
   Det finns väl INTE utrymme för 3-4 ledningar för Svensk Handel med samma medlemsantal eller?
   Vi i Sverige har mest externhandels kvadratmeter per invånare i hela Europa. Den ekvationen går inte ihop!
   Det är alltid bra med verklighetsförankring och detta trodde jag min organisation skulle strida för?
   Jag vill gärna få mig tillsänt Svank Handels syn på mina synpunkter.
   Vänliga hälsningar.
   O.P. Johanssons Skoaffär Kristianstad
   Olle Johansson
   http://www.opskor.se
   olle.johansson@opskor.se

   Jag skrev detta påpekande och förfrågan med anledning av bl.a. av att Kristianstads kommun det med nu hänsyn till fyra gånger mer handelsytor i Kristianstad kanske med någon procents mer inpendling eller sjunkande inpendling p.g.a. världsekonomi som råder i alla fall utanför Kristianstads kommungräns.
   Det är i alla fall i min ekonomiska eller matematiska värld något som inte går ihop.
   Jag har kanske missat något i min inlärning av mina grundkunskaper?
   En relevant fråga, som borde ställas till Svensk Handel, som verkar vara oerhört ”skickliga” prognosmakare och utrustade med en ”sällsynt kristallkula”, och som ofta bollar med siffror men tyvärr inte vetenskapligt trovärdiga eller relevanta och aktuella t.ex. ”handel föder handel”, vilket kan var rätt, men konsumtionsutrymmet är som bekant obegränsat.
   Det som nu håller på hända i Kristianstad är en ungefärlig fyrdubbling av dagens affärsytor.
   * Kommer kunderna att blir fyra gånger fler?
   * Kommer detaljhandelskonsumtionen att bli fyra gånger större?
   Det finns väl ingen bransch utöver fenomen som Facebook och liknande som kan öka så snabbt på kort tid?
   Detta faktum – en fyrdubbling visar tokerierna i dess helhet.

   All privat konsumtion tas från samma börs, som inte är oändlig och medelinkomsten stiger inte i vår relativt glesbefolkade bygd.

   Det behövs ingen större kunskap i matematik för att räkna ut, vilken ”utveckling”, som är på gång att genomföras av Kristianstads kommun, som har hela ansvaret för plan och bygglagen, mellankommunala sambandet och gentemot kommande generationer!

   Är det detta som kallas ”svåger politik” som håller på att hända i Kristianstad?

   Vilket ansvar tar Svensk Handel för de lokala handlarna eller för det mellan kommunala ansvaret?
   Denna fråga tål att upprepas, om Svensk Handel skall var trovärdig nu, när man läser Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling inom Svensk Handel:
   ”De små företagen är livsviktiga för handeln och den svenska ekonomin.”
   Den lokale handlaren tål INTE en nergång på 10-20% på samma sätt stora kedjebutiken m.a.o. den med stark ekonomi har längre uthållighet och den mindre blir förloraren utslagen och på sikt t.o.m. stadskärna, där ofta lokale förtagen är etablerad och i följd av detta en massa outhyrbara affärslokaler med bristande utrymmer för underhåll av kulturen och centrumfastigheterna, som på sikt måste rivas.
   Med anledning av ovanstående resonemang har handlare, fastighetsägare och Nätverk Kristianstad startat en namninsamling.
   Du som är kommuninvånare i Kristianstad.
   Glöm inte, att skriva på listorna i centrumbutikerna om krav på folkomröstning om 70.000 kvm extern handelsetableringen på Hammarshus.
   Tolka INTE detta som jag emot utveckling, men en utveckling vad konsumtionsutrymmet tål för medborgarna är vad som borde eftersträvas helt vad som sägs i PBL och av Boverket.
   Det är bra med konkurrens men allt detta beror på överetablering i handeln, vilket även Svensk Handel borde påtala och ta ansvar för genom att påtala detta för kommunerna, som har ansvaret för planmonopolet i PBL och ansvaret för det mellankommunala sambandet.
   Kristianstad 2013-01-06
   Olle Johansson

   Gilla

 2. Jag började med att uppmärksamma den amerikanska Local Business Day och tyckte att Svensk Handel borde vara intresserat av detta. Istället för köpcentra, som man försvarar – senast i en stor artikel i Sydsvenskan.
  Om mina små blogginlägg kan uppröra en organisation som Svensk Handel så man talar om risk för skyttegravskrig – ja då kommer jag att fortsätta.

  Jag kommer gärna till Staffanstorp. Var och när?

  Gillad av 1 person

   1. Fel namn, namnet skall vara Magnus Kroon, ansvarig handelsutveckling Svensk Handel, som fortfarande inte besvarat mina frågor och begäran om Svensk Handels ståndpunkt skriftligt här på denna blogg, som jag bett om.
    Besvaras det inte här offentligt så frågan ställas ännu en gång och även ut i media.

    Gilla

  1. Hej Magnus Kroon,
   jag har hört du sökt mig ett par gånger idag, vilket jag tackar för, men som jag skrev här tidigare på bloggen är jag bara intresserad av ett offentligt svar från Svensk Handel här på bloggen, vilket också gärna får införas i Dagens Handel men i så fall ihop med min frågande text,
   eftersom ert svar är av MYCKET stor allmängiltig betydelse för den långsiktigt hållbara stadsutvecklingen och handelsutvecklingen i Sverige.

   Detta inte minst för dom mindre lokala handlarna i stadskärnorna har Svensk Handels syn på detta mycket stor betydelse.
   Det gäller även Svensk Handels syn på kulturen, miljön, tillgängligheten för alla och det mellankommunala sambandet.

   Anser Svensk Handel med hänsyn vad en hållbar ekonomi tål såväl ur privat- kommunal- regionalekonomisk synvinkel, att det finns någon övre gräns på vad utökningen av handelsytorna tål i Sverige?

   Vilket ansvar tar Svensk Handel för den etablerade handeln och vilket är ansvaret för de etablerade arbetstillfällena?

   Påpekar Svensk Handel någon gång för kommunerna, om deras ansvar för PBL och deras ansvar för det mellankommunala sambandet?

   Jag har varit med om att bygga upp denna organisation kanske i 30-40 år visserligen med små medel men dock.
   Jag ser fram emot ett seriöst hållbart svar från min organisation Svensk Handel här på bloggen Urbant Lokalt.

   Se inte detta som att jag är emot utveckling, men jag är av den uppfattningen, att all utveckling skall ske långsiktigt hållbart och förankrat i en reell verklighet.

   Vänliga hälsningar
   O. P. Johanssons Skoaffär
   Olle Johansson
   Etablerad 1901

   Gilla

 3. Hej Olle,
  Sökte dig på telefon för att lite mer personligt kunna resonera kring frågorna du ställer.

  Svensk Handel står som sagt bakom en marknadsekonomi med fri konkurrens. Grundprincipen är att det är kunderna som ska bestämma var framtidens handelsplatser ska finnas. När fri konkurrens råder kan överetableringar ske. Det kan leda till att handeln växer, men också att lönsamheten för vissa företag minskar. Svensk Handel går inte in och försöker bestämma hur handeln utvecklas i enskilda fall. Vi tar istället en rådgivande och stöttande funktion som ska gynna alla våra medlemmar.

  Jag har själv ett förflutet om handlare i en mindre kommun och känner väl till hur tufft det kan vara att driva ett handelsföretag. När jag träffar företag, fastighetsägare och kommunföreträdare lyfter jag ofta upp vikten av att ha en genomtänkt handelsstrategi i kommunen. Syftet med strategin är att skapa en långsiktigt hållbar handel. För många handelsplatser i en kommun kan skapa en otydlighet för kunden och öka sårbarheten för den totala handeln.

  Det är viktigt att hitta ett samspel mellan olika typer av företag och handelsplatser. Vi ska inte glömma att nätet har skapat ytterligare en shoppingarena som lyfter handeln som helhet. Mixen av företag och handelsplatser berikar konsumenterna med olika värden som tillsammans leder till framgång för hela handeln.

  Jag kommer gärna till er för att lära mig mer om era förutsättningar och utifrån den kunskapen dela med mig av råd på er fortsatta resa. Vill du diskutera den här frågan vidare får du höra av dig direkt till mig.

  Med hälsningar
  Magnus Kroon

  Gilla

 4. Får nog hålla med om att det inte längre stämmer att ”handel föder handel”. Sedan Obs Bergvik byggdes utanför Karlstad har handeln i centrum samt småorterna utanför Karlstad bara backat. Nu i sån utstäckning att det har börjat försvinna små butiker. Detta gör ju i förlängningen att man får ett dött samhälle, se t ex Forshaga. När sedan centrumen står tomma dras ju huspriserna neråt o s v. Det blir en nedåtgående spiral för dom mindre samhällena. Vad gör vi för att undvika detta????

  Gilla

  1. Rosmarie
   Tack för din kommentar. Det är ju som du säger och inte bara i Karlstad. Åker du längs motorvägarna så ser du hur man tillåter externhandel längs vägen. Detta utarmar det lilla centrum man har. Igår åkte jag förbi Ljungby och jag tänkte återigen skriva ett litet inlägg om detta. I Danmark kallas motorvägen längs Jyllands östkust för 10 mila staden. Det är ett mer eller mindre sammahängande system av externhandel.

   Det är lustigt att vi upprörs över privata företag som driver skolor eller att man överhuvudtaget nämnder marknadshyror för bostäder. Där skall det regleras minsann. Men när det gäller köpcentra då skall man inte lägga sig i marknaden och den fria etableringsrätten. Det gör man i andra länder som jag också skall återkomma till.
   Jag skulle uppskatt om du ville komma med fler kommentarer och berätta från den del av landet du bor i – gärna med en bild. Om det blir fler som du så kanske man kan ändra på sakernas tillstånd.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s