”Moraliskt tveksamt” i Kristianstad

Vanliga medborgare har opponerat mot ett planerat köpcentrum. Man har opponerat mot en enad front av samtliga politiska partier i kommunen. Det är ”moraliskt tveksamt” tycker det ledande kommunalrådet.

År 2012 var ett år då man talade om det civila samhället och ideellt arbete. En statlig utredning från Framtidskommissionen redde ut begreppen och på Annandagen hade SR ett program i samma ämne. Där menade en professor som forskat om saken att anledningen till att så många ägnar sig åt ideellt arbete – cirka fyrahundratusen människor i Sverige – är att vi har en ”tillit till myndigheterna som vi tror går att påverka”. En del politiker var med i samma radioprogram. För dem handlar ideellt arbete inte hur de skall påverkas utan hur vi skall sköta den service vi betalar skatt för – på frivillig basis.

I Kristianstad har det under året bedrivits ideellt arbete från det civila samhället. Medborgarna i Nätverk Kristianstad och andra drivs av en tro och tillit till samhället. Till att det går att påverka. Då säger kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstadsbladet att detta arbete är moraliskt tveksamt. Ett häpnadsväckande påstående i dessa tider när de flesta andra politiker som yttrar sig vill bejaka människors deltagande och engagemang. Kanske är det som jag ibland misstänker att när en del politiker säger att de skall ”lyssna” så gör de just det – men de låter sig inte påverkas.

Påverkan kan leda till en del svåra omställningar. Man tvingas ompröva sin uppfattning och t o m fattade beslut. Det är så vuxna människor beter sig. Det är så vi och hela samhället utvecklas.

Nu är medborgarna i Nätverket inte ensamma i sin uppfattning. Även Länsstyrelsen ifrågasätter samma projekt som kallas C4 Shopping. Läs här i Kritianstadsbladet.

Man ifrågasätter C4 projektet av flera skäl:

  • för dess negativa effekter på centrumhandeln
  • för befarat ökat bilanvändande
  • för negativ påverkan på handeln i grannkommunerna
  • för att markanvändningen är i strid med översiktsplanen
  • för markens mindre lämpliga beskaffenhet för handel
  • för översvämningsrisk
  • för att vatten kommer att ledas från området med ökat tryck på pumpstationen

Om planen mot förmodan skulle godkännas av ett samstämmigt kommunfullmäktige så väntar en överklagandeprocess. Första instans i den blir länsstyrelsen vars uppfattning nu redovisats och som borde få männen bakom C4 Shopping-projektet att kasta in handduken. Hittills har de trott sig representera hela kommunens väl och och tar på sig kostymen som samhällsbyggare. Man menar att de som kräver en folkomröstning är emot en utveckling av Kristianstad och att ett stopp för projektet skulle sända en signal som skulle vara ödesdiger för kommunens utveckling.

Som jag tidigare påpekat är köpcentruminvesterare inga samhällsbyggare.
Läs här och här.
Sant är emellertid att ett stopp för projektet kan få ödesdigra konsekvenser för investerarna. Själva affärsidén om man ser till andra liknande projekt är nämligen att få till ett planbeslut och fixa hyreskontrakt med en antal hyresgäster. Sen säljer man rasket till en pensionsfond som har ett annat sätt och räkna och kan acceptera en lägre avkastning. Mellanskillnaden blir en ordentlig projektvinst. I vissa fall lyckas man sälja innan ens detaljplanen är klar. Skall bli intressant att följa i detta fall – om det nu mot förmodan blir av.

Tills dess vore det klädsamt om köpcentruminvesterare avstod från att tala för andra intressen än de egna. Politiker bör å sin sida inte uppröras över att det finns opposition även om alla politiska partier i kommunen fösts in i samma fålla.

Det är inte utan man tänker på Bertold Brechts ord:

– Om politikerna inte är nöjda med folkets åsikter så får de väl välja ett nytt folk.

Avslutar med en stämningsfull bild och önskar alla läsare ett Gott Nytt och framgånsrikt 2013!

IMG_7721

3 reaktioner till “”Moraliskt tveksamt” i Kristianstad”

  1. Ja måtte nu bara Länsstyrelsen fortsätta på den inslagna vägen och sätta P för detta idiotprojekt C4 Shopping. Bevara våra barn från detta!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s