Samrådsmöte om C4 Shopping, Kristianstad.

Det var samrådsmöte en måndagskväll i november i Kristianstad. Man skulle avhandla ett  förslag till detaljplan för ett köpcentrumsprojekt i Hammar i Kristianstad.

Samrådsmöten är en del i planarbetet där kommuns tjänstemän redovisar ett planförslag byggt på diverse utredningar. Deltagarna fick kopior av planbeskrivning, kvalitetsprogram, illustrationsplan och förslaget till detaljplan med alla sina besrivningar och beteckningar. Här är en länk till illustrationsplanen.
Det hade kommit ca hundra personer till mötet, en del från kommunen, en del från intressenter i projektet, men också många Kristianstadsbor som i flera fall hade konkreta frågor om hur de skulle påverkas.
Moderatorn för kvällen uppmanade åhörarna att ställa frågor och inte bara lufta sina känslor.

Det formella samhället möter det civila.
Man kan säga att det var det formella samhället som mötte det civila samhället. Det formella samhället diskuterar inte känslor, men det gör det civila. I själva verket bygger det civila samhället på känslor i stor utsträckning. Varför bryr sig människor om andra människor, varför bryr man sig om sin hembygd. Jo därför det är något som väcker en känslor så att man inte bara tänker att det får kommunen eller staten ta hand om. Därför går människor i bland samman för att åstadkomma något som de tror på. Vi är ganska dåliga på att göra sånt i det här landet. Vi litar på att myndigheterna med sina tjänstemän och politiker skall sköta allt. Det civila samhället misstros av eliten. Läs vad Thomas Gür skrev i Svenska Dagbladet för några dar sedan.

Kristianstad väcker känslor. Som icke boende i Kristianstad tror jag ibland att man i staden inte förstår hur fantastiskt vacker den är. Alla jag talar med säger att de gör det – men ändå. Kan politiker aktivt driva på för att förlägga ett köpcentrum stort som en finlandsfärja intill den historiska stadskärnan som dessutom tar i anspråk hälften av Östra Boulevarden och sen som lök på laxen medverka till ett planarbete för ytterligare en anläggning, då med lådbutiker. Då tror åtminstone inte jag att det inte hos alla sjunkit in vilken klenod man satts att förvalta.

Nu till själva mötet

Först ut var Sune Friström, den förre stadsarkitekten och stadskulturchefen, författaren till böcker om Kristianstad, drivkraften bakom restaurationen av Bastion Konungen, mm mm

Hur har ni kommit fram till de ytor för köpcentrum och volymhandel som redovisas. Varför är det just dessa siffror man kommit fram till.
Detta borde vara något som borde ha diskuterats ordentligt med de ledande politikerna som jag förstår det för det här är ju en avvägning mellan de tre handelsområdena i Kristianstad. Det är planmonopolets clou så att säga som ni sysslar med. Det har ju diskuterats i fem sex år så ni måste kunna svara på detta.

Marie Nillson Shehata som är planarkitetekt på Kristianstads kommun var den som presenterade förslaget och också en av dem som svarade på frågor.

Ytorna? Vi har fått ett förslag från exploatörerna som låtit sina konsulter rita på, och då blev de det husen som visats.

Det milt sagt intetsägande svaret på Sune Friströms fråga föranledde moderatorn att i stället be kommualrådet Pierre Månsson att svara på hur man resonerat.

Pierre Månsson:

– Hur har diskussionen varit om hur många kvadratmeter som skall vara i området? Det är samma kvadratmeterytor som var med i handelsutredningen. Vi har inte varit inne i avvägningen hur många kvadratmeter som ligger i volymhandel resp shopping. Det har litegrann fått styras av exploatören. Det är viktigt att det är de ytor som man har med i handelsutredningen som man har som grund

Sen skall man komma ihåg att vi gjorde inte heller det när det gäller den andra etableringen inne i stan för den ökade med ganska många kvadratmeter i slutskedet och är rätt mycket större idag än vad den vara när den diskuterades i början vilket inte detta området är. Vi har lagt ett rådhus i centrum så att folk kommer till centrum. Arbetstillfällen i centrum. Kristianstadslänken skall stärka centrum. Vi har jobbat hårt för att få till den citygalleria som nu byggs för att stärka cityhandeln. Gågatorna är handelns hjärta och lungor men vi tycker nu att det är dags att det blir en galleria utanför. Det var kommunen som tog första initiativet och där kommunen har legat på. Vi tror att det finns utrymme för detta också (C4 Shopping)

Intressant att höra att det var politikerna som inte bara tagit initiativet till Östra Centrum utan också ”legat på”. Frågan som tyvärr inte ställdes var HUR man blev så övertygade om att ett köpcentrum var ett sätt att stödja Kristianstads centrum. Var det konsulterna som sa det också och inte bara utredda hur stort det skulle vara.
Andra röster från åhörarna:

– När exploatörerna kommer med en stor börs och bygger 71 000kvm. Vem tar ansvar för att fastigheterna i centrum står med tomma lokaler?

– Här byggs 3000 p platser. Är det överens med Kristianstads miljöpolitik?

– Vi skall inte ha handeln utanför stan utan inne i centrum. De små affärerna är unika och det skall vi vara rädda om.

– Snälla politiker, ta ert sunda förnuft tillfånga och fundera flera gånger innan ni fattar beslut (om projektet C4)

Så kom även exploatörerna till tals genom Per Frankenius

Har jobbat med projektet sen 2006. Vi är lokala och investerar väldigt mycket pengar.K är en handelsstad den enda inpendlingsstad som inte har fullt utbyggt shopping (ej citygalleria) . Skall vi få in fler människor måste vi vara kompletta. Varför här långt ut. Detta är i staden Kristianstad. Detta är inte externt det är halvexternt . Handelsindex 108 var  2011. (Det innebär att omsättningen är 8% större än vad som teoretiskt motsvaras av underlaget, alltså kommer folk utifrån och handlar)

Helsingborg har 122 totalt sett och för sällanköpsvaror 149. Åtta procent av de anställda i Helsingborg arbetar inom handeln mot sex procent i Kristianstad som ocså motsvarar rikssnittet. Så där finns betydligt mer att plocka. Det finns en miljard som vi kan plocka för att komma upp i paritet med Helsingborg. Här finns möjligheter att utveckla Hotet är att vi blir ointressanta. Kristianstadstidningarna fylls av reklam för Emporia och Väla.Detta kommer bli kanon. Vi utvecklar kulturen. Detta blir ett grönt område. Ni kan vara lugna. C4 Shopping hotar inte några butiker i stadskärnan. Sandelins som jag äger hotas inte av om Dressman kommer utan att K krymper och blir mindre.

Per Frankenius lugnande besked och iver att konkurrera med Helsingborg rimmar inte med hur utvecklingen är i den staden. Åhléns, Din Sko och KappAhl stänger i centrum.

Vad kostar infrastrukturen?
I slutet av möte tog flera åhörare upp frågan vad det omfattande vägnätet kostar (titta på illustrationsplanen via länken igen) , ett vägnät med avfarter och rondeller som skapas bara för att här skall blir ett köpcentrum.

Trots att åhörarna uppmanades under kvällen att ställa konkreta frågor och inte bara ge synpunkter så fick denna konkreta och kanske bland de viktigaste frågorna inget svar.

Pierre Månsson hänvisade till att det pågick förhandlingar med exploatören om vem som skall betala vad. Åhörarna och därmed skattebetalarna fick inte veta vilka insatser de kan tvingas lägga på bordet och som man nu förhandlar om.

Mötet avslutades sedan vid 21 tiden. Det formella var över men känslorna finns kvar. Av applåderna att döma under kvällen var känslorna för Kristianstad men inte för C4 Shopping.

För övrigt var det en vacker seneftermiddag, denna dag i november 2012. I Kristianstad.

 

 

5 reaktioner till “Samrådsmöte om C4 Shopping, Kristianstad.”

 1. Personligen tycker jag, att få frågetecken blev uträtade. Politikerna hade inget annat svar att ge än att förhandlingar pågår – jag tänker på utbyggnaden av vägnätet – och det kan knappast lugna oss skattebetalare. Ingen nämnde tydligen det förfärliga med att bebygga den åkermark, som framtiden kommer att behöva för att producera föda. Fanns det inga representanter för (MP) på plats? Ingen tog tydligen upp de risker, som finns i detta, att man bygger ett stort komplex helt nära Sveriges lägsta punkt. Det måste medföra en jättestor extra kostnad. Dessutom finner jag det mycket oklokt att försöka hasta fram något, innan man sett, vad Östra Centrum kommer att betyda för övriga handeln. Är politikerna mutade på något sätt? Tyvärr är politikerna inte alls intresserade av att ”lyssna på folket”, men det är vi, som betalar deras löner, varför jag anser, att de är SKYLDIGA att ta hänsyn till medborgarna och inte tro, att de själva alltid är de, som vet bäst. Det finns mycket mer att säga i C 4 Shopping-frågan, men det får räcka för den här gången. Kristianstadsbladet borde publicera alla de insändare, som innehåller skattebetalarnas synpunkter och som ”ligger på vänt”.
  Ingegärd Lindgren-Myrberg

  Gilla

  1. Tack Ingegärd för din som vanligt kloka kommentar. Det kanske vore värt att prova en annan form av medborgarkontakt än dessa samrådsmöten. Det är kommunens tjänstemän som sätter agendan och medborgarna får ställa frågor enligt denna. Istället kunde man ha ett antal samtal med intresserade och tjänstemännen. Det skulle hjälpa många att formulera sig senare. Det hindrar inte att man ändå kan skriva och säga vad man tycker

   Gilla

 2. Bättre hade väl varit att bygga ett mindre köpcentrum för enbart (enbart!) volymhandel närmare centrum, t ex vid avfart 39 mellan Ringvägen och E22. Lite som Ystad har gjort, och där lever staden med massor av små butiker.

  Städer som inte dödat stadskärnorna genom att flytta ut detaljhandeln till en åker i stadens utkant lär bli attraktiva framöver.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s