Limhamns Miljöförening och hotet från Emporia

På torsdagskvällen var jag inbjuden av Limhamns Miljöförening att tala om Hotet från Emporia. Jag redogjorde för de beräknade konsekvenserna av de etableringarna som nu byggs i Malmö. Kommunerna runt Malmö skall släppa till hälften av den nödvändiga omsättningen. Vad skall man då göra? Mitt förslag är som jag upprepat, att förstärka den lokala karaktären och att skapa platser som är trevliga att besöka och vistas på även om handeln skulle decimeras. Förändringar av handeln sker ändå, utan konkurrensen från köpcentra. Det är ju inte handelns uppgift att skapa liv och rörelse i våra centra. Det åligger planmyndigheten att skapa förutsättningar för fastighetsägare m fl att vackar och attraktiva platser kommer till. Då kommer också handeln. Om man på en mindre ort inte kan finna en plats där handeln kan beredas lokaler utan att de ligger utspridda på en sträcka av en halv kilometer.(Jag syftar inte på Limhamn här.) Ja då blir hotet från köpcentra kännbart.

Genombrottet i Limhamn med plank och nedlagd järnväg t.v.


Limhamn har som jag beskrivit i ett tidigare inlägg en centrumkärna som har en tydlig urban karaktär vilket skiljer Limhamn från de flesta stadsdelscentra som finns i Malmö. Man har en rutnätskaraktär i kvartersindelningen. Limhamns centrum klövs i två delar på 1980 talet när politikerna ville dra en väg för tung trafik genom samhället. Det var då det fanns en färjelinje vid Limhamn till Dragör. Det kallades för genombrottet, lokalt för sammanbrottet. Den lokala opinionen var högljutt emot men den ansvarige politikern ville inte lyssna. Idag ångrar han sig.

Med på mötet var en representant från Malmö gatukontor som visade på ett förslag att lägga en cykelbana längs järnvägsspåret. Man skulle också ta upp något extra hål i planket mot Genombrottet för cykeltrafik. Publiken frågade om inte bilar skulle kunna få passera mellan stadens två delar på mer än ett ställe. Nej blev svaret.

Limhamns centrum kan med små åtgärder göras attraktivare. Det innebär inte att man skall göra gågata av Järnvägsgatan men att bredda trottoaren på den soliga sidan och plantera en trädallé. Det är som jag tidigare sagt inte nödvändigt för en bil att kunna göra en u-sväng i ett svep på gatan. Det finns plats. Sen kan man ju fortfarande önska att Limhamns två delar får läka ihop och att genombrottet blir en stadsgata. Att skylla på bullernivåer håller inte. Bullret från personbilarna som det rör sig om kan minskas om hastigheten sänks något vid Limhamns centrum.

Jänrvägsgatan i Limhamn med den soliga sidan t.h.

 

En tanke på “Limhamns Miljöförening och hotet från Emporia”

  1. Genomfartsleden och rivningen av gammal bebyggelse mitt i gamla Limhamn var, och är en katastrof – till evig skam och vanära för de kortsiktiga politiker, som tog beslutet emot Limhamnsbornas starka protester.
    Att försöka mildra den förfärande effekten av ”genombrottet” med någon ytterligare korsning för biltrafik över ”det” (brottet alltså), är alldeles otillräckligt för att ens i någon mån läka skadan.

    Kommunens förslag att lägga mer pengar på bullerskärmar, övergångar och träd är mest en fasad för att något skyla över skadeeffekten och än mer permanenta genombrottets existens som dagens trafikled.

    Långt bättre skulle vara, att allmänt minska genomgångstrafiken genom att göra andra gator – utanför den gamla Limhamnskärnan, attraktivare. Att sedan reducera ”genombrottet” till en vanlig Limhamnsgata – som Järnvägsgatan tex, och att till en del återställa det gamla rutnätsgatmönstret, som kompletteras med sådana attraktiva ytor och platser, kanske småbyggnader, att Limhamnskärnan i någon mån ”läker ihop” och med tillvaratagande av de intressanta synpunkterna från Anders.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s