Skanörs centrum i samråd

 

Två butiker för optik och kläder blir bostad

Skanörs centrum och de närmaste kvarteren har åderlåtits på handel och service i flera år. Banker, post, Systembolag. Flera butikslokaler står tomma och hus som innehöll butiker byggs om till bostäder.

Bäckatorget i Skanör som aldrig blev ett livaktigt torg. Bilden från 2009

Själva centrumbyggnaderna är skapelser från 1970-talet i en stil som har föga att göra med intilliggande historiska stadskärna.

Här kommer några små butikslokaler att försvinna när livsmedelsbutiken utvidgar och skapar en tät vägg mot Södergatan

Nu har en första etapp till detaljplan för ändring av Skanörs centrum varit ute på samråd. Det stora greppet verkar inte bli av. Här är mitt yttrande till samrådet som avslutades den 28 september 2012.

Yttrande – Detaljplan för Skanörs centrum, etapp 1

Skanörs centrum är en produkt av 1970-talet. Det är utformat som ett förortscentrum som kunnat ligga var som helst i Sverige. Dess gestaltning saknar anknytning till det historiska Skanör och det vänder fyra baksidor mot sin omgivning. Det innesluter ett område, Bäckatorget, som aldrig fungerat som en allmän plats eller torg. Det torg som borde vara Skanörs torg är idag en parkeringsplats för livsmedelsaffären.

Skanörs centrum borde vara en plats där byggnaderna visar en samklang och samtidigt respekt för den historiska bebyggelsen – och inte tvärtom som idag.

De få butiker och serveringsställen som finns i Skanör ligger utefter Mellangatan på en sträcka om en halv kilometer. Dessa butiker borde ha legat samlade intill varandra runt det torg som idag är en parkering.

Den nedläggning av butiker som den senaste tiden kunnat ses i Skanör har skett innan konkurrensen från Malmös nya köpcentra (Emporia, Mobilia mm) på allvar gör sig bemärkt. En förklaring är den förändring av detaljhandeln som sker genom övergång till storskalighet och pga av internethandeln.De förändrade förutsättningarna för detaljhandeln ställer större krav på kommunen och dess planering. Det är inte detaljhandelns uppgift att ansvara för att det blir folkliv i centrum. Det är kommunen och planeringsmyndigheten som med hjälp av fastighetsägare skall åstadkomma detta. En torg behövs, som känns naturlig att både vistas på och att spontant passera. Vi kommer inte att kunna sköta våra relationer enbart via Facebook eller internet. Värden som moral, empati och solidaritet är nämligen förankrade i direkt engagemang i andras liv.

Andra krav på på stadsmiljöerna framträder; en högre förväntan på hur det ska fungera som skådeplats för relationer och givande möten. Mer och mer får stadsmiljön ett absolut egenvärde.

I samband med revidering av planprogrammet för Skanörs centrum diskuterades ett mer omfattande grepp kring situationen i Skanör. Det var ett läge då man kunnat skapa ett centrum som kunde harmoniera med stadskärnan och dess rutnätsplan.

Genom investeringen i nytt bibliotek och ommålning av den byggnad biblioteket ligger i tillsammans med vårdföretagen har möjligheten till en mer genomgripande förändring kraftigt försvårats.

Parkeringen mittemot Axelssons torg är i förslaget till detaljplan fortfarande parkering med undantag för en liten hörnbyggnad i stället för det torg det borde vara. Livsmedelsbutiken tillåts bygga ännu en baksida i form av en tät vägg mot den viktigaste allmänna platsen, gatan. I detta fall Södergatan. För något år sedan stängdes väggen mot Bäckatorget. I stället skall livsmedelsbutiken öppna en entré mot Bäckatorget. Eftersom mycket få människor använder Bäckatorget kan det tyckas vara en onödig åtgärd. Men syftet är antagligen ett annat. Genom att kassalinjen inne i butiken vänds 90 grader skapas ett utrymme utanför kassalinjen där diverse annan försäljning kan ske och man får ett inomhusstråk /en slags galleriagång, precis som ett köpcentrum. Den tidigare expansionen genom att inkorporera minde butikslokaler har nu givit det sista steget, nämligen att vända hela centrum ryggen och söka få all aktivitet innanför de egna väggarna. Om inte det varit taktiken från början så ser det i alla fall ut så.

Men ännu finns möjligheten till en väsentlig förbättring.

Jag föreslår därför att

  • Hela den yta på parkeringen mot Mellangatan som kommunen äger bör i största möjliga utsträckning användas för bebyggelse med bostäder med lokaler i gatuplanet.

  • Livsmedelsbutiken bör ej medges ytterligare expansion ej heller ytterligare tillbyggnad av nya lokaler.

  • Om livsmedelsbutiken finner svårigheter att driva verksamhet utan tillgång till den kommunalt ägda parkeringen finns fortfarande möjligheten att anvisa ett nytt och bättre läge när fastigheten Opitimera/Formtoppen skall ersättas.

Skissen nedan är illustration till texten.

En tanke på “Skanörs centrum i samråd”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s