Boulevarder – i Malmö och på andra ställen /Boulevards in Malmö and other places

 

Kurfürstendamm, Berlin är en av huvudgatorna i den västra delen. Tunnelbanan går i mitten. Gatan är 47 m mellan husväggarna.

Scroll down for English version.
Malmö skall få en boulevard – i Hyllie. Tankarna går till stora städer som Paris och Berlin. Hyllie Boulevard heter den och den finns redan på plats mellan Arenan och Emporia.  Man har införskaffat plataner som stammas upp på Parisiskt vis.
Jag deltog i en arbetsgrupp om Hyllie för 12 år sedan (2000). Min uppgift var att tycka till om handeln i området. Från anteckningar från den tiden framgår hur viktigt man tyckte det var med en central boulevard i området, som en axel kring vilken hela stadsdelen organiserade sig. Som en boulevard alltså. Jag kan inte låta bli att notera att jag redan då var kritisk till anläggandet av ett stort köpcentrum härute. Snarare borde Hyllie få växa mer organiskt med butiker a la Svågertorp som sedan när fastighetsvärden ökade kunde  ersättas med andra verksamheter eller t o m bostäder. Så blev det inte.

Vad är en boulevard?
Namnet kommer från Paris. Enligt historikern Patrice Higonnet som skrivit Paris capital de monde: De Lumières au surréalisme, var det omkring 1650 som man kunde se nya boulevarder täckta med sand och med fyra rader träd. Louis XIV ville skicka ett budskap till parisarna att de skulle lita på honom i stället för att tro att de skulle kunna försvara sig innanför stadsmurarna.

Till att börja med rev man inte Paris stadsmurar utan anlade parker på dem. Man planterade träd i fyra rader. Där spelade parisarna ett spel som kan liknas med en kombination av golf och krocket. Spelet kom från Italien och kallades på franska paile maile (ung klubba hand). Detta namn blev på engelska pall mall. Gatan i London som heter just Pall Mall ligger på det ställe där man spelade detta spel. Alldeles intill ligger The Mall, den paradgata vid Buckingham Palace som har -guess what – fyra parallella trädrader.

Så småningom sänktes dessa parker i Paris till gatunivå och blev till boulevarder. Namnet kommer från det holländska ordet bolwerk vilket antyder ett förflutet som försvarsbyggnad.

Allan B. Jacobs vid Järla Sjö 2004

Boulevarder är en förträfflig trafikmaskin  enligt arkitekten Allan B. Jacobs ( ej släkt med Jane Jacobs) som skrivit två bra böcker i ämnet. En riktig boulevard har två eller fyra körfält i mitten där man håller en relativt hög hastighet. Vid sidan av dessa, åtskilda med en trädallé finns ett körfält för lägre hastighet och med kantstensparkering. Sen kommer en bred trottoar och numera cykelfält. Boulevarder kantas av vackra bostadshus med butikslokaler i gatuplanet.

En av de vackraste är Avenue Montaigne som dock inte är byggd på en gammal stadsmur.

Avenue Montaigne, Paris 2004

Är då Hyllie Boulevard en boulevard? Alan Jacobs skulle nog i bästa fall kalla  den en boulevardgata. Hyllieboulevarden är 26 m bred och har två körfält med kanstensparkering. Cykelstråk och trottoar och dessutom en arkad under den väldiga arenans vägg.Den centrala roll i Hyllie man tänkt sig kan den heller knappast få, omgärdad av ett köpcentrum och en arena. Köpcentret skall delvis döljas av bostadshus. Men vem vill hyra en butikslokal i dessa med ett jättelikt köpcentrum i ryggen. För handel är ett avstånd mellan succé och katastrof inte mer än 50 meter.

En kommentar till om ordet mail/mall. Mail på franska betyder ungefär köpgata. På amerikanska är ”mall” detsamma som köpcentrum. Och det kommer ju Hyllie i alla fall att få – med besked.

Den blivande boulevardgatan i Hyllie, juli 2012

 Malmö will have a boulevard – in the new part of the city called Hyllie. You think of big cities like Paris and Berlin. The name is Hyllie Boulevard and it is almost finished between the Emporia shopping mall and the Arena. Plane-trees (Platanus) like the ones they have in Paris are planted along the street.
In 2000 I participated in a group at the Malmö City Planning Office dealing with the Hyllie area. My task was to have some opinion of the retail structure to come. From my notes of that time I can see how important the idea of a central boulevard was. It should be the axis around which the whole area should organize itself. I also made a note of my critical attitude towards the idea of allowing a big shopping centre there. I rather thougt it proriate to let the whole area grow organically and over time change the use of the land. That did not happen.

What is a boulevard?

Boulevards were invented in Paris. According to the historian Patrice Higonnet who has written Paris capital de monde: De Lumières au surréalisme, you could see by the years 1650 new boulevards covered with sand and with four rows of trees. Louis XIV wanted to send a message to people in Paris to trust him instead of believing they could defend themselves behind the city walls.

From the beginning the walls were not demolished but used for parks on the top of them. Trees were planted in four rows. The inhabitants played a game wich was close to golf or croquet called paile maile in French. It became pall mall in English and was played in the area in London where Pall Mall street now is. The Mall close to Buckingham Palace has – guess what – for rows of trees.

By the time thes parks were lowered to street level and became boulevards. The name comes from the Dutch word bolwerk wich is a hint to the time they were a mean of defense.

Boulevards are very good traffic machines according to Alan Jacobs (not a relative to Jane Jacobs). In the middle you can have two or four lanes for relatively high speed traffic. Next to these lanes are lanes for slower traffic and parking, separeted with a tree line. And then you have zones for pedestrians and cyclists. Boulevards are lined with beautiful buildings wiht shops in  the ground floor.

One of the most beautiful boulevards in Paris is Avenue de Montaigne which however is not built on former city walls, as Bvd Beaumarchais just to mention one.

Is Hyllie boulevard a boulevard? Alan Jacobs would call it a boulevard street. It is merely a treelined street. The central role it was thought to have will probably not happen as it is surronded by an arena and a shopping centre. The mall will be hidden by apartment buildings but who would rent premises with at mall at the back. The diffence between success an failure in retail is sometimes less the 50 meters.

Finallly a comment to the word maile/mall. Mail in French means shopping street. Mall in American English is shopping centre and that is what Hyllie has got.

 

 

 

En tanke på “Boulevarder – i Malmö och på andra ställen /Boulevards in Malmö and other places”

 1. Mycket bra reflexioner angående Boulevarder, som även borde var något att tänka på i Kristianstad.
  Kristianstad kallades en gång i tiden ”Lilla Paris” tack vare vår många boulevarder, men det var då det.
  Idag har tyvärr Kristianstad kommunledning helt utan känsla för vårt unika rennäsans centrum på gång att ödelägga två av dessa boulevarder nämligen Östra Boulevarden och Västra Boulevarden.
  Östra Boulevarden skall göras mycket smalare en trädrad skall plockas bort just för ett ”köptempel” Östra Centrum 32 meter högt i modern avvikande stil, gallerian skall ses som ett svar på alla projekten i sydvästra Skåne.
  Totalt kommer den nya gallerian att omfatta 48 000 kvadratmeter i två plan. Av dessa blir 28 000 kvadratmeter butiksyta för de 70 butiker som Steen & Ström nu bygger. Byggnaden är 315 meter lång, 60–75 meter bred och upp till 32 meter hög.. Dessutom byggs 1 250 parkeringsplatser i ett p-hus i tre plan på våningsplan 3-5 i den norra delen i stället för gräva ner dessa p-platser, vilket styrts av kommunen och som borde varit ett kommunalt intresse och våningsplan 3-5 skulle bebyggts med lägenheter.
  Östra centrum, eller Kristianstads nya galleria som arbetsnamnet är nu, kommer klart att dominera stadsbilden när den står färdig.
  Västra Boulevarden skövlas de gamla träden innan det kunde konstateras, om det var någon sjukdom. Region Skåne hade nämligen villkorat med ett bidrag på 12,8 miljoner och villkorad med endast denna dragning och en speciell bussgata. Till detta var den ”företagarvänliga” kommunen beredd att offra 200 av de mest centrala p-platserna, som är mycket viktiga för tillgängligheten och överlevnaden för näringarna i Kristianstad centrum.
  Det fanns andra trafikleder, som det hade varit möjligt att köra alla regionbussarna på till det nya resecentra vid järnvägsstationen i Kristianstad.
  Trots stora protester INGEN respons från Kristianstad kommun!
  Vi är ett ideellt nätverk som kallar oss Nätverk Kristianstad, här är du välkommen att läsa mer och kommentera:
  http://natverkkristianstad.wordpress.com/tag/kristianstads-centrum/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s