En ny köpcentrumaktör – ICA

ICA har idag ca 50% av dagligvaruhandeln, men har genom nya bolag gjort sig redo att skaffa sig ännu större inflytande, inte bara inom dagligvaruhandeln utan även som köpcentrumaktör.
ICA ägs idag till 60% av holländska Ahold men de flesta betraktar det fortfarande som ett svenskt företag. ICA har växt och tagit marknadsandelar, men har haft god hjälp under resans gång. När den interna nyetableringskontrollen avskaffades 1955 var konkurrensen i princip fri i Sverige. I realiteten fungerade både byggnadsregleringen och bostadsbyggandet på ett sådant sätt att förändringen inte kunde slå igenom omedelbart. Det var svårt att få byggnadstillstånd och i nya bostadsområden planerades livsmedelshandeln på ett sådant sätt att det bara blev rum för två affärer bredvid varandra i det nya centrumet. En ICA och en Konsumbutik. Som vi vet har det gått bättre för ICA än för Konsumbutikerna och för vissa ICA handlare har det gått riktigt bra. Enligt en granskning som Svenska Dagbladet gjort tjänar flera ICA handlare mer än vad de högsta bankcheferna gör. Göteborgshandlaren Rolf Karlssons samlade inkomst under 2010 var 68 gånger högre än genomsnittslönen för en kassörska eller ett butiksbiträde. Det skall med en gång sägas att majoriteten av ICA handlare inte alls når upp till dessa nivåer.
Men en del handlare har lyckats tjäna pengar och vill satsa på något annat än att sälja mat. Varför då inte fastighetsinvesteringar i det slag som ligger nära till hands nämligen – köpcentra. Utanför Kristianstad planeras C4-center av en grupp bestående av bl.a. en f d ICA-handlare men som idag inte har någon anknytning till ICA .  I Alingsås vill två ICA handlare bygga köpcentret Vimpeln. Detta är enskilda initiativ. Även centralt har ICA Fastigheter tillfredsställt ägarnas krav på rätt fastigheter i rätt lägen i Sverige och Norge. Det har skett genom ägande, förhyrning och utveckling av köpcentra. Portföljen består av 185 fastigheter, som det heter i den egna presentationen.

År 2010 bildade ICA Fastigheter ett nytt bolag tillsammans med Alecta som förvaltar tjänstepensioner åt 2 miljoner förmånstagare. Även här är tanken att utnyttja ICA butikers strategiska lägen för att bygga köpcentra. Köpcentruminvesteringar är stora investeringar och tillgången till kapital är nyckeln. För Alecta är det förmodligen tillgången till ICAs lägen och köpcentras förutsägbara innehåll som känns tryggt

Svenska pensionssparare kan alltså hjälpa ICA att lägga under sig alltmer handel utöver den halva marknad man kontrollerar när det gäller dagligvaror.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s