Skåne är inte som Stockholm – än

Skåne är inte som Stockholm. Självklart är det så. Men det finns en viktig skillnad som hotar att försvinna genom utbyggnaden av köpcentra i Skåne. Det är den tätortsstruktur som Skåne har och som skiljer sig från Stockholm på ett tydligt sätt. Skall vi behålla Skånes tätortsstruktur med städer och mindre orter som fortfarande har (eller kan återupprätta) sin egen karatär så måste man till att börja med inse att hotet finns från de stora köpcentrumetableringar som nu planeras eller byggs. Tanken med dessa är ju att vi skall överge våra torg och platser för att istället umgås på dessa köpcentras ”mötesplatser med upplevelser”.

I en understreckare i Svenska Dagbladet idag (8.7.12) beskriver arkitekten och författaren Ola Andersson utvecklingen i Stockholm. Ola Andersson har nyligen utkommit med boken Vykort från Utopia. Maktens Stockholm. I artikeln beskrivs utvecklingen av Stockholm. Jag citerar:

Efter Stockholmsutställningen 1930 introducerades den modernistiska arkitekturens idé om att helt avskaffa den traditionella staden och ersätta den med åtskilda zoner för arbete, boende, trafik och rekreation. Det passade folkhemmet som handen i handsken. Storstadens oöverskådliga och konfliktfyllda urbanitet skulle ersättas med åtskilda, välordnade och konfliktfria grannskapsenheter.

Kritiken mot denna utveckling har idag lett till att man åter uppskattar det urbana livet i staden. Det var först 1980 som Stockholms stad återigen fick samma folkmängd som 1960. Man byggde förorter där naturligtvis ett köpcentrum fick ersätta bristen på naturlig stadsmiljö för handeln.

Det internationella fastighetskonsultföretaget DTZ beskriver i en rapport från mars 2012 bilden av köpcentra i Europa. Vilken stad har mest köpcentrumyta per invånare? Stockholm naturligtvis.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s