Bra förslag om Svedala centrum

Svedala Företagsgrupp hade möte den 29 maj och diskuterade på begäran av kommunen hur man kan aktivera centrum. Delvis skall det ses mot bakgrund av ökande konkurrens från nya köpcentrumprojekt i Malmö. Läs deras konstruktiva förslag. Det visar att det finns en vilja att bevara Skånes tätortsstruktur.

Svedala företagsgrupps synpunkter på centrumutvecklingen i Svedala tätort.

Att utveckla ett centrum och bibehålla dess attraktivitet, är ett långsiktigt och strukturerat arbete som kräver uthållighet och engagemang. Arbetet måste omfattas av många aktörer och det är viktigt att alla aktörerna är samspelta och drar åt samma håll. Kommunens främsta uppgift är att utgöra en samordnande kraft för dessa aktörer.

Svedala Företagsgrupp ser sig gärna som en aktör i sammanhanget.

Det är bra att det sker en kraftsamling kring centrumutvecklingen just i detta läge, när ICA-butiken, som är en av Storgatans främsta attraktioner, snart flyttar till nya lokaler. Vad som händer med ICA:s nuvarande lokaler efter flytten, kan vara avgörande för Storgatans framtid.

Vi anser därför att det är viktigt att arbetet med ny detaljplan för ”ICA-fastigheten” föregås av ett ordentligt programarbete, så att så många som möjligt kan få komma till tals och ge värdefulla synpunkter på utformningen av och innehållet i lokalerna på fastigheten, oavsett om nuvarande lokaler skall behållas eller ersättas med nya. Vi tror att vi själva skulle ha mycket att bidra med i en sådan process. Initialt tror vi att det skulle vara värdefullt att samla berörda aktörer till en gemensam diskussion i syfte att få en överensstämmelse i vår syn på centrumutveckling.

Vi tror också att ett levande centrum inte bara är beroende på butiker och annan näringslivsverk-samhet. Vi tror att det är minst lika viktigt att det byggs bostäder i centrum. Det kommer att ges en mycket bra möjlighet till just detta, om ICA:s nuvarande byggnad på Storgatan rivs och ersätts, helt eller delvis, av bostäder. På lång sikt bör ytterligare delar av Storgatan kompletteras med bostäder, gärna ovanpå en markvåning med lokaler för butiker och hantverk.

En ytterligare möjlighet att utveckla centrum och får mer rörelse i det, är att etablera torghandel i olika former. Vi ser i dag hur alltfler gårdsbutiker växer fram, inte minst i Svedala kommun. Här kan kommunen bidra till ett levande centrum genom att ge dessa företagare möjlighet att någon gång i veckan få utnyttja torgen kostnadsfritt, för att försälja sina produkter.

Vi utvecklar och kompletterar gärna våra synpunkter i en fortsatt dialog med kommunen och övriga aktörer som verkar för ett attraktivare Svedala Centrum.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s