Skånes tätortsstruktur hotas

År 2005 skrev Stadsbyggnadskontoret i Lund i ett remissvar om Hyllieprojektet (det som nu blir köpcentret Emporia bl. a.):
Stadsbyggnadskontoret befarar att Skånes flerkärniga stadsstruktur kan vara hotad och att målet om regional balans motverkas av den pågående utvecklingen inom detaljhandeln.

Vad menas då men flerkärnig struktur? Region Skåne har 2011 gett ut en mycket intressant rapport med titeln Flerkärnighet i Skåne. Det är 86 sidor med information om Skånes struktur som alla som är intresserade av Skånes utveckling och påverkan från stora köpcentra bör läsa. Rapporten kan laddas ner eller beställas gratis från Region Skåne. Länk nedan. Här kommer bara några smakprov.

Skåne är både en flerkärnig och en polycentrisk region som har hög tätortstäthet med relativt korta avstånd och hög tillgänglighet. Det är viktigt att hela Skåne arbetar för att nyttja flerkärnighetens möjligheter. En förutsättning för att göra det är att de olika kärnorna arbetar för att komplettera varandra i stället för att konkurrera. Alla kommuner är viktiga delar av en helhet och när samverkansprocesserna fungerar får de medverkande aktörerna mer gjort tillsammans än var för sig. En utveckling av de möjligheter som finns med flerkärnigheten innebär även ett mindre beroende av en enda kärna och därför en robustare ortstruktur.
För att tillvarata förutsättningarna med den flerkärniga struktur som Skåne har är det viktigt att bygga vidare på orters unika identitet. Varje del behöver fokusera på sin särart och sin identitet i den skånska helheten. Det handlar om att tillvarata och utnyttja olikheter. Det är inte enbart de större orterna utan även de mindre som kan profilera sig och bli viktiga byggstenar i arbetet att nyttja Skånes potential.

Skånes flerkärnighet ska inte ses som en självklarhet. Om regionen ska få ut de positiva effekter flerkärnigheten kan innebära kräver det att alla aktörer aktivt arbetar för och vidareutvecklar detta. Skånes flerkärnighet ska inte ses som en självklarhet. Om regionen ska få ut de positiva effekter flerkärnigheten kan innebära kräver det att alla aktörer aktivt arbetar för och vidareutvecklar detta. Begreppet flerkärnighet har blivit allt viktigare i diskussionen om territoriell sammanhållning, konkurrenskraft och regional balans eftersom en flerkärnig ortstruktur är gynnsam för ekonomisk utveckling och en balanserad regional utveckling. Det är viktigt att orterna har en levande miljö och en stadsmässighet. En levande stadsmiljö som sjuder av liv och aktivitet, är samtidigt ett signum för att skapa attraktiva städer och därigenom ett socialt, ekonomiskt och hållbart samhälle. Städer med ett rikt stadsliv skapar bättre förutsättningar för god folkhälsa, är socialt interagerande samt är mindre miljöbelastande. De genererar också fler ekonomiska transaktioner.

I rapporten visas tätortstrukturen i Skåne ( se bilden ovan) och jämförs med Stockholms- och Göteborgsregionen. Skåne  skiljer sig markant från dessa. Än så länge får man väl tillägga. De finns de som ser annorlunda på saken. Steen och Ström t.ex. Det är Steen och Ström  som bygger Emporia i Malmö och vill bygga Östra Centrum i Kristianstad. De har skrivit en rapport som finns att ladda ner på nätet. Rapporten heter Rapport for miljö och samfunnsansvar 2010 / 2011. Den är skriven på norska då Steen & Ström är ett norskt företag även om det har franska och holländska ägare, Klépierre och ABM. Rapporten handlar om Steen & Ströms syn på miljöansvar men innehåller även en del andra intressanta påståenden:

Under rubriken Byutvikling med handel som motor sägs bl.a.
Steen & Strøm mener at fremtidens kjøpesentre vil være selve drivkraften for utvikling av byer og tettsteder. Ved planlegging av nye sentre er det derfor fokus på miljø i alle ledd for å bidra til en bærekraftig stedsutvikling.

Man vill vara själva drivkraften för utveckling av städer och tätorter! Det är inget fel på självförtroendet på vissa håll.

– Undersøkelsen bekrefter det Steen & Strøm alltid har ment, at kjøpesenter er den mest miljøvennlige måten å organisere handel på også i forhold til transport, sier Research Manager Harald Nilsen i Steen & Strøm. Han mener rapporten avliver gamle myter om kjøpesentre. For kundene er det fortsatt bilen som er den viktigste transporten til kjøpesenteret, men det er faktisk flere som sykler eller går enn de som bruker kollektivtransport.

Undersøkelsen viser at jo flere som bor i nærheten, jo lavere blir andelen som kommer med bil. I tillegg blir naturlig nok hver reise kortere når man bor nærmere senteret. Andelen syklende eller gående stiger også med stedets størrelse, sier han. Andelen kunder som reiser mer enn 15  kilometer er helt marginal. Begrepet regionale, bilbaserte kjøpesentre har derfor lite med virkeligheten å gjøre.– Utbygging av den typen sentre tilhører fortiden. Mange lokale sentre er gode nok til å utfordre de store, regionale sentrene. Terskelen for å reise langt blir dermed høyere, sier Nilsen. Jo større de lokale sentrene er, jo bedre er de til å dekke behovet til befolkningen i området og dermed redusere handelslekkasjen ut av arkedsområdet, konkluderer rapporten. – Et stort kjøpesenter eller utvidelsen av et kjøpesenter vil dermed være med på å redusere den samlede kjørelengden forutsatt at lokaliseringen er riktig, sier Nilsen.

Detta är ju intressant! Bilbaserade regionala köpcentra tillhör forntiden och har litet med verkligheten att göra!? Men varför bygger man då sådana. Emporia kommer att ha ett parkeringshus för 2800 bilar och erbjuda ytterligare 500 platser utomhus. Skall kunderna parkera sina cyklar där?

Emporia och andra köpcentrumprojekt i Malmö räknar med att lägga beslag på huvudelen av köpkraftstillväxten i omkretskommunerna. Det om något är ett hot mot tätortsstrukturen i denna del av Skåne.

Här kan du hämta rapporten från Region Skåne. Flerkärnighet i Skåne

Steen & Ströms rapport Rapport for miljö och samfunnsansvar 2010/2011 kan jag inte längre hitta på deras hemsida för publikationer

En tanke på “Skånes tätortsstruktur hotas”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s