Hyllie

En gång i veckan passerar jag Hyllie på väg till och från Köpenhamn. Jag står och väntar på en buss att ta mig hem. Busshållplatsen ligger på andra sidan en fyrfilig väg som man passerar utan hjälp av övergångsställen. På kvällen går bussarna inte så ofta så man får tid att betrakta den bebyggelse som nu skjuter upp på motsatta sidan vägen. De hus som byggs och är ritade av det danska arkitektkontoret CF Möller synes ha placerats på jättelika stolsben. Husen verkar dessutom luta åt olika håll. Busshållplatsen ligger vid en baksida av det som skall vara Hyllie Centrum. På andra sidan husen på bilden finns ett torg som innehåller nedgången till tågstationen. Torget upptas vid sin ena kortsida fasaden till Malmö Arena i vilken det nästan aldrig händer någonting under dagen en vanlig vardag. Det är en stängd fasad. Ena långsida innehåller kontor och en McDonaldsrestaurang. Den andra kortsidan ett hotell och den tredje är en halvt öppen sida. Här finns också i hörnet ingången till köpcentret Emporia som innehåller allt som ett torg egentligen borde ha men som nu inte kan ha just det.

”This is fastfood archtecture” sade nyligen en utländsk arkitekt på besök intervjuad i radioprogrammet Filosofiska rummet. Nyligen sände Filosofiska rummet en diskussion kallad ”Arkitekturens  filosofi”.
Deltagare utöver programledaren Thomas Lunderquist var ansvarig för arkitektutbildningen i Lund och redaktören för tidskriften arkitektur.

Trots programledaren försök att provocera genom att ta upp de förfärliga bostadsområden som byggts under framför allt 60-70 talet så kände sig inte representanterna för arkitektskrået apostroferade. Man gjorde lite namedropping av fina namn ur historien som Sigurd Lewerentz och Steen Eiler Rasmussen. Corbusiers vansinnigheter bortförklarades med att det i själva verket var Walter Gropius som genomförde dem. Corbusier hävdade man hade i själva verket utarbetat ett sätt att införa en ”mänsklig skala och mänskliga mått i arkitekturen”. Måtten hämtade han från en genomsnittlig engelsk polisman.
Begreppet arkitektur som ofta kallats för ”frusen musik” borde kallas ”frusen politik”. Arkitekten har alltså inget ansvar för de misslyckade projekt som genomförts och fortfarande görs. Det är politikernas fel – det är ju de som bestämmer. Men politiker behöver råd och rådgivaren får en del av ansvaret.

Ja – så kan man stå och fundera när man väntar på bussen och samtidigt lyssnar på Filosofiska rummet i hörlurarna. Framför mig på andra sidan gatan bygger man i en höghushypbris som kommer att förstärka den redan kraftiga blåsten runt knutarna.  Corbusiers eventuella tankar om mänsklig skala har man hoppat över här.

Kulturlängtan

I helgen var vi i Stockholm. Tanken var att vi skulle besöka det nyrenoverade Nationalmuseum. Den tanken var vi inte ensamma om. Fem hundra intresserade stod i kö innan museet öppnade. Det får bli en annan gång. Museet lär ju kunna stå ett tag nu när det återfått sin ursprungliga glans. Det ursprungliga har ju ingen sett om jag förstått det rätt. Den tyske arkitekten Stühler som inkallats för att färgsätta museet avled året innan öppning och en svensk arkitekt, Scholander, gjorde en blek variant av Stühlers idéer. Längre fram på 1900- talet gjorde man om igen och målade allt vitt. Man klädde bl.a. in två pelare från Hadrianus villa i Tivoli (ligger öster om Rom och inte i Köpenhamn).

Vad gör man då en lördag?

Man kan gå till Blasieholms torg, ett kvarter från Nationalmuseum, torget med bronshästarna. Det var fastighetsägarna runt torget som gav Sivert Lindholm i uppdrag att utforma torget. För att avgränsa platsen placerade Sivert Lindholm de två bronshästarna i varsin ända av torget. Av en slump hade han hittat två gjutformar till hästarna hos ett konstgjuteri i Stockholm. Hästarna ingår i det fyrspann som pryder San Marcokyrkan i Venedig och hur formarna hamnat i Stockholm vet man inte riktigt. Men de pryder sin plats där de står.

En bra dag alltså. Stort intresse för den klassiska konsten i vårt nyrenoverade museum och två bronshästar från Venedig.

William Morris, Alfred Grenander – tidstecken

fullsizeoutput_2bd

Jag tycker om flugor, sådana man har i stället för slips. På engelska heter det bow ties och i Danmark säger man butterflies. Danmark har å andra sidan inte direkt varit känt för excesser i herrmode. De har ju sina sandaler. Året runt.
Flugan ovan har ett mönster av William Morris (1834-1896 – just nu dubbelt aktuell i Sverige i samband med en utställning på Millesgården samt Hennes & Mauritz samarbete med Morris & Co för en klädkollektion. Morris är mest känd för att ha startat Arts and Crafts-rörelsen. Utställningen på Millesgården kommer f.ö. att under våren 2019 flytta till Nivågaard Museum på Själland.
William Morris var också känd för något annat här i Sverige. Det var under förberedelserna till Stockholmsutställningen 1930. Utställningen skulle egentligen handla om konsthantverk i Slöjdföreningens regi. Den som styrde både Slöjdföreningen och innehållet i utställningen var en man som hette Gregor Paulsson. Han ändrade utställningens huvudtema till en bostadsutställning och konsthantverket fick en undanskymd plats. Hela utställningen blev en hyllning till funktionalismen som sedan ledde till den brutala arkitektur som förfulat landet i ett halvt sekel. Konsthantverk var något man inte skulle ägna sig åt. Den estetik som var intressant var den som kommer ur den industriella produktionen. Inspirerad av Le Corbusier ansåg Paulsson att konstindustrin överhuvudtaget inte hade något berättigande.
Som vanligt när märkliga idéer lanseras behöver man en fiendebild. Det blev William Morris. Paulsson menade att ”ingen bryr sig om skönheten i industriprodukter – estetikan har förvisats till den ”höga konsten”. Vi har inget gemensamt med traditionen blev Paulssons stridsrop. Dessa citat har jag hämtat ur den utmärkta boken av Per I. Gedin som heter När Sverige blev modernt.

Morrisutställningen, H&Ms kollektion och varför inte Arkitekturupproret kanske är tecken på ett uppvaknande från det krampaktiga grepp som Corbusiers arvingar hållit landet i.

Avslutningsvis ytterligare ett litet tecken. I Falsterbo finns ett sommarhus som i många år varit i behov av underhåll och renovering. Det är vad som nu påbörjats. Huset ritades och ägdes av en svensk arkitekt, Alfred Grenander (1863 -1931). Huset är skapat i en Arts&Crafts anda, alltså den stil som William Morris var en av initiativtagarna till.
Alfred Grenander själv var en man som följde de olika tendenserna inom arkitekturen. Det gjorde han som arkitekt för sjuttio tunnelbane- och S-bahn stationer i Berlin i olika stilar. Allt från den palatsliknande stationen i närheten av varuhuset KDW vid Wittenbergplatz till den funkisinspirerade Krumme Lanke.

Sommarhuset i Falsterbo innehöll även möbler som Grenander ritade. Jag fick möjlighet att dokumentera dem strax innan huset såldes men bilderna har gått förlorade i ett kraschat dataminne. Huset och möblerna hade varit i släktens ägo genom Grenanders dotter som bodde där varje sommar så länge hon levde. Möblerna såldes på auktion i Sverige och köptes upp för att säljas för betydligt högre priser  i Tyskland.

Vi får glädjas åt att Artur Grenanders rosafärgade sagohus nu skall återfå sin forna glans och tillsammans med Josef Franks fem hus i närheten skall påminna oss om att konsthantverket och traditionen tillhör vår tid också. De är helt enkelt tidsenliga.

IMG_0803.jpg

Museumsbesök på recept

IMG_0789Kan man bli ordinerad museumsbesök om man är sjuk eller mår dåligt. Jajamän – i Montreal går det för sig. Entréavgiften betalar Canadas sjukvårdssystem. Dr Hélène Boyer är viceordförande för de frankstalande läkarna i Canada anser att vi ”utsöndrar hormoner när vi besöker museum och dessa hormoner svarar för vårt välbefinnande”

En annan aspekt på museumsbesök har Charles Saumarez Smith som är chef för Royal College of Art i London. Så här skriver han i en artikel i The Guardian:

Den allt mer ökande besöksströmmen till museer i England tillsammans med den minskande strömmen av kyrkobesökare kan kanske hänga ihop. Är upplevelsen att gå på ett museum analogt med vad som brukade vara eller avsågs vara den upplevelse man får i kyrkan: ett sökande efter det andliga, för frågan om meningen i existensen; en gemensam och delad upplevelse av idén att där finns och bör finnas viktiga aspekter av livet vilka inte är delar av vardagslivet och vilka kan tolkas av människor som har speciella förmågor och insikter i ämnet.

Bilderna är tagna från Glyptoteket i Köpenhamn. Skulpturen är donerad av arkitekten Henning Larsen som ritade den nya tillbyggnaden där den står. Den andra bilden visar vinterträdgården där det går utmärkt att sitta en stund i lugn och ro och fundera över livet.

IMG_0757

Museet eller kyrkan

Barberini
Museum Barberini, Potsdam

Nationalmuseum i Stockholm har åter öppnat efter en totalrenovering. Den upsprungligt tänkta färgsättningen på väggarna är nu möjlig att se för första gången sen 1866. I Lund skall Biskopshuset snart invigas för att bli en del av Historiska Museet. För inte så länge sedan invigdes Skissernas Museum – också i Lund. Malmö håller ställningarna som vanligt och gör ingenting. Bilden ovan visar ett nytt museum i Potsdam söder om Berlin.

Besöken i museer ökar men besöken i kyrkor minskar.  Detta gäller inte bara i Sverige. I England tappar kyrkan ungefär 1% av medlemmarna varje år pga av medlemmar som avlider. Detta kompenseras inte av nya medlemmar. Man verkar gå till museet för stilla kontemplation i stället för till kyrkan. Royal Academy of Arts i London tillhör inte 10 i topplistan för museer när det gäller besök men har ungefär lika många besökare som landets (Englands) 16000 kyrkor tillsammans.

Minnet och den fysiska omgivningen

 

Bilden är från Monterey i Kalifornien. Jag lyckades ta en bild utan att få med alla snabbmatsrestaurangerna i hamnen utan bara det som kan minna om den tid då John Steinbeck bodde här.

När jag var ung och efter avslutad militärtjänstgöring kom till Stockholm för att studera fanns hela Stockholms Universitet innanför tullarna. Det var över nittio institutioner som låg spridda i äldre byggnader. Hela innerstaden var fylld av platser där jag träffade nya vänner och fick minnen. Minnen som upplevdes i den miljö som idag till stora delar inte längre finns. Universitetet flyttades ut till modernistiska kaserner norr om staden. Hela nedre Norrmalm revs och man skapade det nya anonyma centrum vi har idag.

När jag tänker på dem jag träffade då ser jag dem framför mig i de miljöer vi umgicks, undervisningslokaler, restauranger, festlokaler m.m.

Vissa platser var viktigare än andra – som området kring Odenplan. Det området har i stort sett skonats från rivningsraseriet. Därför är det trevligt att gå där och plötsligt i åsynen av ett hus t.ex komma ihåg något som hände och de personer som var med.

Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors skriver :

Det senaste stadiet i människans evolution är att vi har lärt oss lagra berättelser från det mentala landskapet utanför oss med hjälp av bilder, skrift, ljudinspelningar, filmer och till och med i det yttre landskapet. — —-Våra minen är starkast knutna till personer och platser Dessa är oftast de bärande elementen i myter och berättelser – det är jus de båda kategorierna som egenskaper och händelser knyts till.

Minnet fästs gärna på platser i landskapet som syns tydligt och kan fungera som landmärken.

Så vad händer när man gör stora ingrepp i den fysiska miljön. När man river Nedre Norrmalm eller när man rev åttio byggnader i Göteborg eller förstörde hela sidan av Kristianstads centrum med en över 300 meter lång galleria? Jo – det som händer är att våra minnen försvinner med byggnaderna.

Men – säger du, man måste ju bygga nytt ibland. Jovisst men man behöver ju inte gå tillväga som vi gjort i Sverige där man rivit ungefär lika mycket som det som förstördes i städer på kontinenten. Där försvann husen genom bombning. Vi klarade av samma sak utan bomber.

Det går att bygga så att stadens struktur behålls och varsamt förnyas. Då kan också minnena få leva vidare.

Hur ofta besöker du ett köpcentrum? Tre gånger i veckan?

 

Brukar du besöka en högmässa i kyrkan? I så fall är du ungefär en av de fjorton personer i genomsnitt som gör det.  Det blir drygt fjorton miljoner besök per år. Det är många besök, men inte lika många som besöken på museer. Det är ungefär dubbelt så många som besöker museer än de som deltar i en högmässa.

Sen har i det där med köpcentra. Det finns 381 stycken köpcentra enligt en viss beräkning som vi inte skall fördjupa oss i här. De är i alla fall många. Alltför många enligt min mening. I själva verket finns det inget land som har så mycket köpcentrumyta per capita som Sverige. Det förklaras av vårt kalla klimat säger handelsexperterna. Bullshit säger jag. Det är något annat som drar.
De fem största köpcentren i Sverige har 85 miljoner besök per år. Då har vi 376 köpcentra kvar. De stora har mellan 9 och 14 miljoner besök så låt oss anta att resten har i snitt endast 2 miljoner besök per år. Det skulle innebära 2 * 376= 752 miljoner besök per år plus de 85 jag nämnde nyss. Totalt 837 eller 16 miljoner besök i veckan! Vi har 5,4 miljoner hushåll i Sverige och enligt detta resonemang skulle varje hushåll i landet göra 3 besök i veckan i landets köpcentra. Ett besök i veckan skulle inte förvåna mig – men tre!

Vissa köpcentra är så placerade att man det är enklast att passera genom dem på väg till något – jobbet eller tåget t.ex. Det gäller köpcentret Nordstan i Göteborg. För att bygga detta jättecentrum så rev man en hel stadsdel -80 fastigheter! Tidigare gick man på gatorna till stationen. Nu ligger köpcentret i vägen och enklast är då att passera igenom. Då är det ju inte konstigt om man registreras som besökare till köpcentret. Sånt sker med en kamera vid entrén. Men – Nordstan är störst när det gäller omsättning också, så idén var lönsam för dem som investerade.

Men andra köpcentra! C4 Shopping i Kristianstad. Dit kommer man väl inte utan just en avsikt att komma dit.

Alla mina antaganden ovan kan ju vara fel. Den genomsnittliga besöksfrekvensen i landets köpcentra kanske inte är 2 miljoner besök per år, utan 1 miljon. Eller tre. Det finns svar på detta Handelns Utredningsinstitut analyserar köpcentra och publicerar rapporter om dessa anläggning som tar hand om halva detaljhandelsomsättningen i landet. För att få veta allt detta får du betala tusentals kronor per rapport.

Folk gör ju en massa annat också. Går till biblioteket, biografen, tar en promenad i stan. Men min misstanke kvarstår. Alltför många tar sig till ett köpcentrum utan att egentligen ha för avsikt att konsumera något – bara för att man inte kan finna på något annat att göra. En handlare i köpcentret Mobilia berättade att många som bor i de miljonprogram som finns i hans närhet kommer in i köpcentret utan särskilda konsumtionsplaner. Det är för tråkigt att bara gå omkring i närheten av där de bor trodde han.

Vardagen kan vänta skrev en galleria i sin annons. Åk till ett köpcentrum och glöm din vardag.